Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzyka kościelna

Studia na kierunku Muzyka kościelna przygotowują do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii, realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Zajęcia praktyczne przygotowują do pracy z zespołem wokalnym, chórem lub scholą liturgiczną, obejmują również naukę gry na organach oraz improwizację organową i akompaniament liturgiczny.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii oraz liturgiki.

Studia II stopnia oferują specjalności:

 • organista
 • kantor-dyrygent
 • monodia liturgiczna.

Są to studia I i II stopniu w prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku muzyka kościelna

Studia przeznaczone są dla osób utalentowanych muzycznie, chcących wykonywać zawód muzyka kościelnego lub pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie gry na organach oraz dyrygentury. Są to studia dla miłośników wielowiekowych tradycji i wizjonerów muzycznych, pasjonatów sztuki sakralnej.

Program kształcenia na kierunku muzyka kościelna

W programie studiów na tym kierunku znajdziemy takie przedmioty jak:

 • dyrygentura
 • organy
 • improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny
 • emisja głosu
 • historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego
 • liturgika
 • prawodawstwo muzyki liturgicznej i śpiew liturgiczny
 • harmonia
 • czytanie partytur
 • kształcenie słuchu z metodyką
 • akompaniament liturgiczny z improwizacją
 • realizacja basso continuo
 • fortepian
 • kontrapunkt
 • śpiew liturgiczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzyka kościelna

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie:

 • Egzaminu kierunkowego – praktycznego: gra na instrumencie (organy lub fortepian),
 • Egzaminu uzupełniającego: kształcenie słuchu, harmonia.

Studia II stopnia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia ukończonych na kierunkach: muzyka kościelna, organy, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura chóralna, dyrygentura i pokrewnych.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie:

 • Egzaminu kierunkowego – praktycznego: gra na instrumencie (organy lub fortepian),
 • Egzaminu uzupełniającego: sprawdzian umiejętności dyrygenckich, kształcenia słuchu, emisja głosu.

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku muzyka kościelna

Absolwent tego kierunku może prowadzić własną działalność artystyczną, pracować jako muzyk kościelny, prowadzić zespoły muzyki kościelnej oraz kształcić psałterzystów i kantorów, podejmować działalność muzyczną w instytucjach kultury i w mediach, a także prowadzić zajęcia muzyczne w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży.

Opinie o kierunku muzyka kościelna

Kierunki pokrewne do kierunku muzyka kościelna

Jakie uczelnie oferują kierunek muzyka kościelna

W których miastach można studiować kierunek muzyka kościelna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu