Jakiego kierunku studiów szukasz?

Muzyka kościelna

Studia na kierunku Muzyka kościelna przygotowują do pełnienia funkcji muzyka kościelnego odpowiedzialnego za kształt oprawy muzycznej liturgii, realizującego w praktyce wszystkie niezbędne elementy przewidziane przez stosowne przepisy liturgiczne i tradycję. Zajęcia praktyczne przygotowują do pracy z zespołem wokalnym, chórem lub scholą liturgiczną, obejmują również naukę gry na organach oraz improwizację organową i akompaniament liturgiczny.

Ponadto student ma możliwość zdobywania wiedzy teoretyczno-praktycznej w zakresie emisji głosu z metodyką nauczania, historii i semiologii gregoriańskiej, zasad wykonawczych śpiewu gregoriańskiego, historii muzyki i literatury muzycznej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej, teologii oraz liturgiki.

Studia II stopnia oferują specjalności:

 • organista
 • kantor-dyrygent
 • monodia liturgiczna.

Są to studia I i II stopniu w prowadzone w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku muzyka kościelna

Studia przeznaczone są dla osób utalentowanych muzycznie, chcących wykonywać zawód muzyka kościelnego lub pragnących zdobyć kwalifikacje w zakresie gry na organach oraz dyrygentury. Są to studia dla miłośników wielowiekowych tradycji i wizjonerów muzycznych, pasjonatów sztuki sakralnej.

Program kształcenia na kierunku muzyka kościelna

W programie studiów na tym kierunku znajdziemy takie przedmioty jak:

 • dyrygentura
 • organy
 • improwizacja organowa i akompaniament liturgiczny
 • emisja głosu
 • historia, teoria i semiologia śpiewu gregoriańskiego
 • liturgika
 • prawodawstwo muzyki liturgicznej i śpiew liturgiczny
 • harmonia
 • czytanie partytur
 • kształcenie słuchu z metodyką
 • akompaniament liturgiczny z improwizacją
 • realizacja basso continuo
 • fortepian
 • kontrapunkt
 • śpiew liturgiczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku muzyka kościelna

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie:

 • Egzaminu kierunkowego – praktycznego: gra na instrumencie (organy lub fortepian),
 • Egzaminu uzupełniającego: kształcenie słuchu, harmonia.

Studia II stopnia adresowane są do absolwentów studiów I lub II stopnia ukończonych na kierunkach: muzyka kościelna, organy, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, dyrygentura chóralna, dyrygentura i pokrewnych.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie:

 • Egzaminu kierunkowego – praktycznego: gra na instrumencie (organy lub fortepian),
 • Egzaminu uzupełniającego: sprawdzian umiejętności dyrygenckich, kształcenia słuchu, emisja głosu.

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego można znaleźć na stronach uczelni prowadzących kierunek.

Perspektywy pracy po kierunku muzyka kościelna

Absolwent tego kierunku może prowadzić własną działalność artystyczną, pracować jako muzyk kościelny, prowadzić zespoły muzyki kościelnej oraz kształcić psałterzystów i kantorów, podejmować działalność muzyczną w instytucjach kultury i w mediach, a także prowadzić zajęcia muzyczne w ośrodkach kształcenia dzieci i młodzieży.

Opinie o kierunku muzyka kościelna

Kierunki pokrewne do kierunku muzyka kościelna

Jakie uczelnie oferują kierunek muzyka kościelna

W których miastach można studiować kierunek muzyka kościelna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Śląska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku