Uniwersytet Opolski

uczelnia publiczna, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, (+77) 541 60 70, 541 60 71, sekretariat@uni.opole.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Opolski

Najważniejsze terminy rekrutacyjne

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 19 kwietnia.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 11 lipca, a na studia drugiego stopnia 15 lipca.

Termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie i farmację upływa 4 maja (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy wstępne od 6 do 13 czerwca, zgodne z terminami egzaminów maturalnych).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 23 lipca. Wyjątek stanowi kierunek lekarski. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 4 maja (stara matura) i 21 lipca (nowa matura).

Do 15 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia, lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa) oraz lista niezakwalifikowanych. Informacje o statusie zakwalifikowania każdy kandydat zobaczy na swoim koncie w IRK, a na kierunkach o dużej liczbie kandydatów wyniki będą też ogłoszone w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne – Wyniki” (łącznie z listami rankingowymi).

Zakwalifikowani do przyjęcia oraz umieszczeni na liście rezerwowej muszą dostarczyć komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 16 lipca do 25 lipca br. w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00, a w soboty od 9.00 do 12.00, Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 29 lipca.

Do dnia 20 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 23 do 29 lipca br. do godz. 15.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 2 września.

Przed odpowiednio 16 lipca (stacjonarne 1. stopnia i jednolite) oraz 23 lipca (stacjonarne 2. stopnia) komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji rozpocznie się 16 lipca na studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie i 21 lipca na studia II. stopnia, a na studia niestacjonarne 26 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) za wyjątkiem kierunku lekarskiego i kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, dokumenty kandydatów na kierunki, gdzie nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne, będzie też przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), a w pozostałych terminach – tylko wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna od 1 września.

Szczegółowe informacje sprawdź na stronie www Uczelni.

Studiuj na Uniwersytecie Opolskim


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku