Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski
uczelnia publiczna, 45-040 Opole, pl. Kopernika 11, (+77) 541 60 70, 541 60 71, sekretariat@uni.opole.pl

Rekrutacja na studia 2022/2023

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Rekrutacja - Uniwersytet Opolski

Najważniejsze terminy rekrutacyjne

Rejestracja kandydatów na wszystkie rodzaje studiów rozpoczyna się 19 kwietnia.

Termin rejestracji kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie upływa dnia 11 lipca, a na studia drugiego stopnia 15 lipca.

Termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie i farmację upływa 4 maja (na studia stacjonarne i niestacjonarne, egzaminy wstępne od 6 do 13 czerwca, zgodne z terminami egzaminów maturalnych).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa dnia 23 lipca. Wyjątek stanowi kierunek lekarski. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 4 maja (stara matura) i 21 lipca (nowa matura).

Do 15 lipca zostanie ogłoszona lista kandydatów na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zakwalifikowanych do przyjęcia, lista kandydatów mogących starać się o przyjęcie na miejsce tych, którzy zrezygnowali ze studiów na UO (tzw. lista rezerwowa) oraz lista niezakwalifikowanych. Informacje o statusie zakwalifikowania każdy kandydat zobaczy na swoim koncie w IRK, a na kierunkach o dużej liczbie kandydatów wyniki będą też ogłoszone w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne – Wyniki” (łącznie z listami rankingowymi).

Zakwalifikowani do przyjęcia oraz umieszczeni na liście rezerwowej muszą dostarczyć komisji rekrutacyjnej komplet dokumentów w terminie od 16 lipca do 25 lipca br. w dni powszednie od godz. 9.00 do 15.00, a w soboty od 9.00 do 12.00, Niezłożenie w tym terminie dokumentów będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 29 lipca.

Do dnia 20 lipca zostanie ogłoszona lista zakwalifikowanych na drugi stopień studiów stacjonarnych, a od 23 do 29 lipca br. do godz. 15.00 będą przyjmowane dokumenty kandydatów. Informacje o osobach wpisanych na listę studentów ukażą się 2 września.

Przed odpowiednio 16 lipca (stacjonarne 1. stopnia i jednolite) oraz 23 lipca (stacjonarne 2. stopnia) komisje nie przyjmują dokumentów na studia.

W przypadku niewypełnienia limitu przyjęć, rejestracja kandydatów w II. terminie (II. tura) rekrutacji rozpocznie się 16 lipca na studia stacjonarne I. stopnia i jednolite magisterskie i 21 lipca na studia II. stopnia, a na studia niestacjonarne 26 lipca. Na tym etapie rekrutacji, dokumenty należy składać bezpośrednio po zarejestrowaniu się oraz wpłaceniu i zarejestrowaniu opłaty rekrutacyjnej.
O przyjęciu decyduje wtedy kolejność złożenia dokumentów w komisji rekrutacyjnej

Od 1 sierpnia do 31 sierpnia (w godz. 9.00 do 14.00) za wyjątkiem kierunku lekarskiego i kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu, dokumenty kandydatów na kierunki, gdzie nie są przewidziane rozmowy kwalifikacyjne, będzie też przyjmowało Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), a w pozostałych terminach – tylko wydziałowe komisje rekrutacyjne. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w Biurze Dydaktyki i Spraw Studenckich (ul. Katowicka 68, p.106), otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania na studia, a formalnego wpisu na listę studentów dokona komisja rekrutacyjna od 1 września.

Szczegółowe informacje sprawdź na stronie www Uczelni.

Studiuj na Uniwersytecie Opolskim


Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Szczeciński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi