Jakiego kierunku studiów szukasz?

Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Studia nauczycielskie - fizyka i matematyka to propozycja kształcenia pierwszego stopnia, dająca możliwość uzyskania kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela fizyki i matematyki w szkołach podstawowych.

Absolwenci tych studiów będą mogli uzyskać kwalifikacje do nauczania fizyki i matematyki w szkołach ponadpodstawowych, kontynuując naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Studia nauczycielskie – fizyka i matematyka. Studia są zgodne ze standardem kształcenia przygotowującym do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450) oraz podstawą programową nauczania fizyki i nauczania matematyki w szkole podstawowej.

Obecnie jest bardzo duże zapotrzebowanie na nauczycieli matematyki i nauczycieli fizyki. Uzyskanie kwalifikacji do nauczania dwóch przedmiotów pozwoli absolwentom na podjęcie pracy w jednej wybranej szkole, bez konieczności uzupełniania etatu w kilku szkołach.

Głównym celem studiów jest wykształcenie nauczyciela przygotowanego merytorycznie do nauczania dwóch przedmiotów – fizyki i matematyki, ale również wykazującego się bardzo dobrym przygotowaniem pedagogicznym, psychologicznym i dydaktycznym do pracy w szkole.

Program kształcenia zawiera odpowiednią liczbę godzin matematyki, fizyki oraz astronomii. Program jest uzupełniony zajęciami z informatyki w celu przygotowania studentów do prowadzenia nowoczesnych lekcji i umiejętnego wykorzystania programów komputerowych oraz zasobów internetowych wzbogacających proces dydaktyczny. W programie znalazło się również wiele laboratoriów i zajęć praktycznych, przygotowujących absolwentów do prowadzenia lekcji doświadczalnych.

W programie studiów są zajęcia z pedagogiki, psychologii, dydaktyki matematyki, dydaktyki fizyki, emisji głosu a także praktyki pedagogiczne. Dzięki temu studenci nauczą się przygotowywać i prowadzić lekcje dostosowane do poziomu uczniów szkoły podstawowej z wykorzystaniem rozmaitych metod dydaktycznych.

Absolwent będzie posiadał szeroką wiedzę z zakresu nauk fizycznych i matematyki, wspartą o umiejętność zastosowania informatyki. Będzie potrafił samodzielnie obsługiwać aparaturę badawczą i różnego rodzaju przyrządy pomiarowe, będzie potrafił zaplanować oraz prowadzić pomiary i badania z wykorzystaniem tego sprzętu. Będzie posiadał znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Dla kogo studia na kierunku studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

To propozycja kształcenia dla przyszłych nauczycieli matematyki oraz fizyki.

Program kształcenia na kierunku studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Sprawdź podstawę programową na stronie www uczelni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na witrynie internetowej uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Absolwenci kierunku zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne pozwalające im na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela w szkole podstawowej. Będą przygotowani do nauczania dwóch przedmiotów: fizyki i matematyki.

Dzięki przygotowaniu psychologicznemu i pedagogicznemu absolwent będzie dysponował umiejętnościami interpersonalnymi, umiejętnością pracy w zespole oraz będzie wykazywał samodzielność w podejmowaniu decyzji i planowaniu zadań. Posiadana wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy nie tylko w szkolnictwie, ale również na stanowiskach wymagających kreatywności, empatii i rozwiniętych umiejętności interpersonalnych połączonych z fachową wiedzą z zakresu nauk ścisłych, np. w placówkach wspomagających proces kształcenia, a także w laboratoriach badawczo-rozwojowych.

Opinie o kierunku studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Jakie uczelnie oferują kierunek studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

W których miastach można studiować kierunek studia nauczycielskie - fizyka i matematyka

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi