Jakiego kierunku studiów szukasz?

Mathematics

2+2=4, niezależnie od języka, w jakim to wypowiemy. Ale studiowanie matematyki w języku angielskim łatwiej otwiera perspektywy dalszej kariery naukowej czy pracy w międzynarodowych firmach.

Anglojęzyczną matematykę prowadzi kilka uczelni w różnych zakątkach Polski. Studenci tego kierunku uzyskują wiedzę z zakresu klasycznych i nowoczesnych metod matematycznych oraz sposobów ich wdrażania w nauce i gospodarce. Potrafią posługiwać się metodami matematycznymi, umożliwiającymi interpretowanie i analizowanie procesów w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości, ubezpieczeń i przemysłu. Poza przygotowaniem matematycznym posiadają wiedzę w dziedzinie nowoczesnych metod informatycznych oraz zastosowań matematyki w technice i gospodarce.

Dla kogo studia na kierunku mathematics

To studia dla osób, które lubią i potrafią liczyć – zarówno cyfry w słupkach, jak i… na siebie. Zdecydowanie dla kandydatów sprawnie władających językiem angielskim.

Program kształcenia na kierunku mathematics

W programie studiów zazwyczaj pojawiają się takie przedmioty jak:

  • algebra liniowa
  • geometria analityczna
  • rachunek całkowy
  • metody numeryczne
  • matematyka finansowa
  • ekonomia
  • teoria gier
  • rachunek prawdopodobieństwa
  • programowanie liniowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku mathematics

Rzecz jasna najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym podczas rekrutacji jest matematyka. Do podjęcia studiów po angielsku niezbędne jest także zaświadczenie o znajomości tego języka.

Perspektywy pracy po kierunku mathematics

Absolwenci kierunku Mathematics mogą kontynuować karierę naukową lub znaleźć pracę w międzynarodowych firmach. Mogą pracować jako aktuariusze, wyceniać wartości ryzykownych projektów finansowych i szacować ryzyka. Odnajdą się także w ubezpieczeniach, firmach finansowych, inwestycyjnych, doradczych czy bankach. Mogą zajmować się analizą rynku, planowaniem finansowym, tworzeniem strategii albo pracować na giełdzie papierów wartościowych.

Opinie o kierunku mathematics

Kierunki pokrewne do kierunku mathematics

Jakie uczelnie oferują kierunek mathematics

W których miastach można studiować kierunek mathematics

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu