Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka i analiza danych

Studia na kierunku Matematyka i analiza danych łączą zagadnienia klasycznie pojmowanej królowej nauk z zagadnieniami inżynierii danych.

Studenci uczą się efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego. Stosują zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów, wykorzystują współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych. Tworzą oryginalne narzędzia analizy danych (specyficzne dla danego problemu), programują w różnych językach oraz wykorzystują istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Dla kogo studia na kierunku matematyka i analiza danych

To studia dla sprawnych matematyków i typowo ścisłych umysłów. Dla wszystkich tych, którzy uważają, że liczby stanowią najważniejszy, powszechnie rozumiany język świata.

Program kształcenia na kierunku matematyka i analiza danych

Program kształcenia na kierunku Matematyka i analiza danych zawiera w sobie takie zagadnienia jak analiza matematyczna, statystyka, równania różniczkowe, optymalizacja, rachunek prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne i modelowanie matematyczne. Dla studentów szczególnie interesujące mogą się wydać zajęcia, podczas których poznają współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Nie zabraknie także elementów programowania w różnych językach.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku matematyka i analiza danych

Rzecz jasna najlepiej punktowanym przedmiotem maturalnym podczas rekrutacji jest rozszerzona matematyka. Dostać się na ten kierunek nie jest jednak łatwo - jak wynika z informacji podanych przez uczelnię, matematyka i analiza danych w ubiegłych latach była drugim najbardziej obleganym kierunkiem w Polsce.

Perspektywy pracy po kierunku matematyka i analiza danych

Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w:

  • firmach i ośrodkach tworzących narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujących metody sztucznej inteligencji
  • bankach
  • firmach ubezpieczeniowych
  • jednostkach analitycznych agend rządowych.

Opinie o kierunku matematyka i analiza danych

Kierunki pokrewne do kierunku matematyka i analiza danych

Jakie uczelnie oferują kierunek matematyka i analiza danych

W których miastach można studiować kierunek matematyka i analiza danych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
​Studia matematyczne na Śląsku, w Katowicach, Gliwicach i Częstochowie
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Białymstoku i województwie podlaskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
Studia matematyczne w Bydgoszczy, Toruniu i woj. kujawsko-pomorskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
​Studia matematyczne we Wrocławiu i województwie dolnośląskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Lublinie i województwie lubelskim
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia matematyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Szczecinie i województwie zachodniopomorskim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim
​Studia matematyczne w Warszawie i województwie mazowieckim