Jakiego kierunku studiów szukasz?

Matematyka i analiza danych

Studia na kierunku Matematyka i analiza danych trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Czego się nauczysz na kierunku Matematyka i analiza danych?

Program studiów zakłada, że absolwenci będą potrafili:

 • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego
 • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów
 • wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych
 • tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, specyficzne dla danego problemu
 • programować w różnych językach programowania oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Jakie perspektywy zawodowe daje kierunek Matematyka i analiza danych?

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą znaleźć pracę w takich miejscach, jak:

 • firmy i ośrodki tworzące narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji
 • banki i firmy ubezpieczeniowe
 • firmy konsultingowe
 • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw
 • jednostki analityczne agend rządowych.

Dla kogo studia na kierunku matematyka i analiza danych

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku matematyka i analiza danych

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku matematyka i analiza danych

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku matematyka i analiza danych

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku matematyka i analiza danych

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku matematyka i analiza danych

Jakie uczelnie oferują kierunek matematyka i analiza danych

W których miastach można studiować kierunek matematyka i analiza danych

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Politechnika Gdańska
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie