Politechnika Wrocławska

uczelnia publiczna, 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, (+71) 320 27 78, rekrutacja@pwr.wroc.pl

Progi punktowe - Politechnika Wrocławska

Punkty rekrutacyjne obliczane są z wzoru rankingowego:

M + PD + 0,1JO + 0,1JP + E,

gdzie wartość:

M - matematyka

JO - język obcy

PD - przedmiot dodatkowy

jest równa większej z liczb: P (poziom podstawowy) albo P + 1,5 R (poziom rozszerzony) albo 2,5 R

a JP - język polski jest równa większej z liczb: P albo R.

E - na kierunek architektura obowiązuje egzamin z rysunku.

Na podstawie obliczonych punktów powstają listy rankingowe.

W minionej rekrutacji ostatnia przyjęta osoba uzyskała na wybranych kierunkach następującą liczbę punktów:

Architektura - 589,7

Biotechnologia - 131,7

Automatyka i robotyka - 381,0

Cyberbezpieczeństwo - 340,6

Elektromobilność - 95,1

Geoinformatyka - 230,5

Inżynieria zarządzania - 230,7

Lotnictwo i kosmonautyka - 317,4

Odnawialne źródła energii - 155,3

Mechanika i budowa maszyn - 46,2

Inżynieria biomedyczna - 275,1

Inżynieria kwantowa - 309,9

Przeczytaj więcej o progach punktowych na PWr.

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Poznańska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Śląska
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Tarnowska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie