Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomechanika inżynierska

Trochę medycyny, a trochę mechatroniki. Egzoszkielety, implanty, sztuczne narządy - między innymi tworzeniem takich urządzeń wspomagających człowieka zajmuje się Biomechanika inżynierska. Program studiów na tym kierunku jest silnie skoncentrowany na zagadnieniach związanych z technicznym wspomaganiem medycyny i nawiązuje do głównych kierunków rozwoju medycyny w najbliższych dwóch dekadach.

Studenci zdobywają wiedzę w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń wspomagających lokomocję człowieka (wózki, egzoszkielety), implantów i sztucznych narządów, sprzętu technicznego stosowanego w szpitalach i sprzętu rehabilitacyjnego. Duży nacisk w programie studiów położono na elementy technicznego wspomagania operacji chirurgicznych (na przykład roboty medyczne, systemy nawigowanych operacji, techniki obrazowania medycznego, wirtualna rzeczywistość).

W przypadku implantów i sztucznych narządów istotne jest stosowanie odpowiednich materiałów, stąd w programie przewidziano także blok kursów poświęcony biomateriałom.

Dla kogo studia na kierunku biomechanika inżynierska

To studia dla osób, które łączą umiejętności konstruktorskie z zainteresowaniem tematami okołomedycznymi. Dla wszystkich, którzy chcieliby, aby ich praca dawała konkretne efekty i mogła być pomocna dla innych.

Program kształcenia na kierunku biomechanika inżynierska

Przykładowe przedmioty na studiach z biomechaniki inżynierskiej to:

 • chemia ogólna
 • biomateriały
 • materiałoznawstwo
 • mechanika
 • biofizyka
 • napędy elektryczne
 • wytrzymałość materiałów
 • implanty i sztuczne narządy
 • technika mikroprocesorowa
 • ergonomia w medycynie
 • biomimetyka
 • napęd hydrauliczny
 • programowanie w C++.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomechanika inżynierska

Najlepiej punktowane przedmioty maturalne podczas rekrutacji na ten kierunek to rozszerzona matematyka oraz fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku biomechanika inżynierska

Absolwentów biomechaniki inżynierskiej mogą zatrudnić:

 • firmy projektujące i wytwarzające sprzęt medyczny oraz rehabilitacyjny
 • firmy projektujące i wytwarzające implanty oraz sztuczne narządy
 • firmy motoryzacyjne, w szczególności działy zajmujące się bezpieczeństwem kierowcy i pasażerów oraz pieszych, a także zajmujące się budową pojazdów dla osób niepełnosprawnych i pojazdów specjalizowanych (ambulanse, karetki)
 • przedstawicielstwa handlowe firm oferujących sprzęt medyczny i rehabilitacyjny
 • szpitale (na stanowisku inżyniera medycznego, obsługującego zaawansowane urządzenia techniczne, takie jak mechatroniczny sprzęt rehabilitacyjny, roboty i manipulatory medyczne).

Opinie o kierunku biomechanika inżynierska

Kierunki pokrewne do kierunku biomechanika inżynierska

Jakie uczelnie oferują kierunek biomechanika inżynierska

W których miastach można studiować kierunek biomechanika inżynierska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Politechnika Łódzka
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi