Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomedical engineering and technologies

Studia na kierunku Biomedical Engineering and Technologies realizowane są w całości po angielsku.

Program nauczania łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych i oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.

Przykładowe przedmioty realizowane na kierunku Biomedical Engineering and Technologies:

 • Materials Science
 • Electronics and Electrical Engineering
 • Anatomy and Physiology
 • Medical Imaging
 • Microsystems in Medical Applications
 • Medical Informatics
 • Biomechanical Engineering
 • Medical Electronics

Studenci tego kierunku w ramach programu studiów realizują co najmniej jeden semestr (6 semestr) tzw. „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

Po ukończeniu studiów uzyskujesz tytuł inżyniera.

Kryteria rekrutacyjne na Biomedical Engineering and Technologies

Kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku obcym obowiązuje egzamin maturalny z języka obcego, w którym odbywają się zajęcia. Osoby zdające egzamin maturalny muszą uzyskać co najmniej 30% punktów na poziomie rozszerzonym z części pisemnej. Kandydaci, którzy zdali egzamin dojrzałości (stara matura) muszą mięć co najmniej 160 punktów, czyli nie mniej niż ocenę bardzo dobrą z języka obcego, w którym planują podjąć studia.

Kandydatów, którzy na egzaminie maturalnym lub egzaminie dojrzałości zdają egzamin z języka obcego, który jest drugim językiem nauczania (klasy dwujęzyczne), nie obowiązują podane wyżej progi punktowe. Drugi język obcy nie jest obowiązkowy, ale zdawany na maturze jest dodatkowo punktowany.

Gdzie i jaka praca kierunku Biomedical Engineering and Technologies?

Absolwenci opisywanych studiów mogą pracować w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Bez przeszkód mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale na całym świecie.

Dla kogo studia na kierunku biomedical engineering and technologies
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku biomedical engineering and technologies
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomedical engineering and technologies
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku biomedical engineering and technologies
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku biomedical engineering and technologies
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku biomedical engineering and technologies
Jakie uczelnie oferują kierunek biomedical engineering and technologies
W których miastach można studiować kierunek biomedical engineering and technologies
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie