Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomedical engineering and technologies

Studia na tym kierunku łączą nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Wyposażają studenta w wiedzę z obszaru elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowanych w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Umożliwiają poznanie sposobów funkcjonowania i zastosowania różnych rodzajów aparatury medycznej.

Są to studia I stopnia prowadzone w języku angielskim w trybie stacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku biomedical engineering and technologies

To kierunek studiów dla osób interesujących się nowoczesnymi technologiami i ich zastosowaniem w medycynie. Jest to propozycja dla kandydatów wiążących swoją przyszłość zawodową z branżą medyczną.

Program kształcenia na kierunku biomedical engineering and technologies

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • Chemistry
 • Physics
 • Mathematics
 • Materials Science
 • Electronics and Electrical Engineering
 • Computer Aided Design
 • Biochemistry
 • Biophysics
 • Biostatistics
 • Anatomy and Physiology
 • Medical Imaging
 • Microsystems in Medical Applications
 • Medical Informatics
 • Biomechanical Engineering
 • Medical Electronics
 • implants and Artificial Organs
 • Electronic Circuits and Data Transmission in Medical Equipment
 • Medical Informatics
 • Medical Imaging.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomedical engineering and technologies

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym to:

 • matematyka,
 • język angielski,
 • drugi język obcy,
 • przedmiot do wyboru: fizyka lub chemia lub biologia.

Perspektywy pracy po kierunku biomedical engineering and technologies

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

 • szpitalach,
 • jednostkach klinicznych,
 • ambulatoryjnych i poradniach,
 • firmach zajmujących się wytwarzaniem aparatury i urządzeń medycznych,
 • firmach zajmujących się handlem i odbiorem technicznym oraz akredytacją aparatury i urządzeń medycznych,
 • jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych,
 • jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych,
 • administracji medycznej.

Opinie o kierunku biomedical engineering and technologies

„Każdy student co najmniej jeden semestr realizuje w uczelni zagranicznej. Daje to nie tylko możliwość korzystania z dorobku naukowego innych uczelni, ale stwarza również szansę budowania ścieżki zawodowej zagranicą.”

„Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej, realizacja studiów w języku angielskim otwiera przed absolwentem międzynarodowy rynek pracy.”

Kierunki pokrewne do kierunku biomedical engineering and technologies

Jakie uczelnie oferują kierunek biomedical engineering and technologies

W których miastach można studiować kierunek biomedical engineering and technologies

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu