Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biomedycyna

Studia na kierunku biomedycyna stawiają za celdostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych.

Biomedycyna łączy w sobie wiele kierunków badawczych: medycynę, biologię molekularną, mikrobiologię, farmakologię, farmację i bioinformatykę.

Studia wyposażają w interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do uczestniczenia w badaniach naukowych lub klinicznych, które koncentrują się na molekularnych podstawach powstawania i leczenia chorób.

Kierunek biomedycyna jest realizowany w systemie dwustopniowym. Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na magisterskich studiach II stopnia.

Studia realizowane są na jednej tylko uczelni w Polsce.

Dla kogo studia na kierunku biomedycyna

To studia dla osób zainteresowanych naukami biologicznymi i medycznymi, o zacięciu do pracy laboratoryjnej, otwartych na eksperymenty naukowe.

Kandydaci powinni zatem cechować się ciekawością, dociekliwością, dokładnością, precyzją.

Studia stanowią alternatywę dla tych, którzy chcą kształcić się w obszarze nauk medycznych, natomiast niekoniecznie swoją przyszłość zawodową wiążą z pracą z pacjentem.

Program kształcenia na kierunku biomedycyna

Przykładowe przedmioty w programie nauczania na biomedycynie:

 • anatomia czynnościowa
 • biofizyka
 • fizjologia człowieka
 • farmakologia
 • biologia molekularna
 • toksykologia
 • biostatystyka
 • bioinformatyka
 • neurofarmakologia
 • medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe
 • mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe
 • organizmy modelowe w badaniach biomedycznych.

W programie studiów jest wiele zajęć praktycznych, laboratoryjnych. Studenci mogą uczestniczyć w spotkaniach koła naukowego.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biomedycyna

Rekrutacja na biomedycynę odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z:

 • języka polskiego, zdawanego na poziomie rozszerzonym
 • dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka (zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym|).
Perspektywy pracy po kierunku biomedycyna

Osoby, które ukończyły studia na biomedycynie przygotowane są do pracy:

 • laboratoriach
 • w szkolnictwie wyższym
 • instytutach badawczych
 • przemyśle farmaceutycznym
 • firmach biotechnologicznych
 • w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia
 • w roli medycznego rzecznika patentowego.

Absolwenci mają możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej.

Opinie o kierunku biomedycyna

Biomedycyna to nauka powiązana z analityką, genetyką, podlegająca nieustającemu rozwojowi.

Studia pozwalają na zdobycie wykształcenia w dziedzinie, która stanowi ogromny potencjał dla pracy naukowej, badawczej, szukania nowatorskich rozwiązań w leczeniu niektórych chorób.

Studenci biomedycyny przekonują, dlaczego warto wybrać ten kierunek:


Kierunki pokrewne do kierunku biomedycyna
Jakie uczelnie oferują kierunek biomedycyna
W których miastach można studiować kierunek biomedycyna
Komentarze ()
Patrycja
Studia na biomedycynie wydają się trudne, ale praca po nich ciekawa i rozwojowa.
07.10.2019
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu