Jakiego kierunku studiów szukasz?

Analityka z diagnostyką molekularną

W związku z rozwojem społeczno-gospodarczym istnieje konieczność ciągłego kontrolowania znanych i poszukiwania nowych czynników zagrażających zdrowiu publicznemu i środowisku przyrodniczemu. Niezbędny jest więc rozwój i doskonalenie technik analityczno-diagnostycznych oraz kształcenie kadry mającej wiedzę i umiejętności w zakresie nowoczesnej analityki i diagnostyki.

Studia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną kształcą specjalistów o umiejętnościach pozwalających na przeprowadzenie precyzyjnych analiz materiału biologicznego, w tym: klinicznego, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, żywności oraz próbek środowiskowych.

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną zdobędą wiedzę z zakresu biologii, chemii i nauk pokrewnych oraz umiejętności z zakresu nowoczesnych metod i technik analityczno-diagnostycznych, w tym molekularnych, mikrobiologicznych, biochemicznych i instrumentalnych.

Zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Dla kogo studia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną

Na kierunku Analityka z diagnostyką molekularną idealnie odnajdą się osoby sumienne i precyzyjne, dociekliwe, lubiące nauki matematyczne i przyrodnicze.

Program kształcenia na kierunku analityka z diagnostyką molekularną

Na zajęciach słuchacz Analityki z diagnostyką molekularną zapozna się z terminologią analityczną i diagnostyczną, czynnikami środowiska wpływającymi na przebieg procesów życiowych i ich zaburzeniami. Dodatkowo pozna techniki analiz DNA, RNA i białek, a także sposób monitorowania chorób i czynników zagrażających zdrowiu publicznemu i środowisku.

Wybrane przedmioty toku studiów:

 • biologia molekularna
 • cytologia z histologią
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • techniki badawczo pomiarowe w ochronie środowiska
 • wprowadzenie do analityki
 • mikrobiologia
 • fizyka z biofizyką
 • genetyka
 • toksykologia
 • biochemia
 • instrumentalne metody badawcze
 • fizjologia roślin
 • botanika lekarska
 • diagnostyka biochemiczna
 • immunologia
 • hematologia
 • farmakognozja
 • bioinformatyka
 • epigenetyka.

Studia na mają charakter praktyczny.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku analityka z diagnostyką molekularną

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej kandydaci wybierają dwa wybrane spośród:

 • biologii
 • chemii
 • fizyki
 • informatyki
 • języka obcego nowożytnego
 • matematyki.

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.


Perspektywy pracy po kierunku analityka z diagnostyką molekularną

Absolwenci kierunku analityka z diagnostyką molekularną będą kompetentni do prowadzenia analiz w laboratoriach: biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, środowi­skowych, przemysłowych oraz innych wykonujących analizy żywności, kosmetyków, farmaceutyków, pestycydów.

Opinie o kierunku analityka z diagnostyką molekularną

Zawód analityka laboratoryjnego bądź diagnosty jest często niedoceniany w procesie diagnostyki i leczenia z prostego powodu - lekarzy widzimy, zaś sztabu osób pracujących nad wynikami badań już nie. Co gorsza, płaca po studiach nie należy do wysokich albo chociaż satysfakcjonujących, ale ciężką pracą można osiągnąć sukces finansowy np. zakładając własną działalność bądź znajdując zatrudnienie w prywatnych klinikach.

Jeżeli jesteś zainteresowany studiami na powyższy kierunku to zachęcam do lektury: https://biotechnologia.pl/biotechnologia/okiem-mlodego-diagnosty-czyli-o-realiach-absolwentow-analityki-medycznej-i-kondycji-diagnostyki-laboratoryjnej,18135


Kierunki pokrewne do kierunku analityka z diagnostyką molekularną

Jakie uczelnie oferują kierunek analityka z diagnostyką molekularną

W których miastach można studiować kierunek analityka z diagnostyką molekularną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Postaw na studia medyczne w Białymstoku
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia medyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie