Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biofizyka molekularna i komórkowa

Biofizyka molekularna i komórkowa to kierunek silnie osadzony w naukach biologicznych, z dużą dozą fizyki.

Skupia się na wyjaśnianiu - w oparciu o prawa fizyki - mechanizmów rządzących procesami biologicznymi.

Biofizycy szukają odpowiedzi przykładowo na takie pytania:

 • jak mózg gromadzi i przetwarza informacje?
 • czym jest świadomość oraz inteligencja?
 • na czym dokładnie polega proces skurczu mięśni?
 • na czym opiera się transport międzykomórkowy?
 • jaka jest mechanika przepływ krwi?

Kierunek kształci specjalistów, których zadaniem będzie praca nad rozwojem i udoskonalaniem technologii pozwalających na obrazowanie żywych organizmów. Szukanie sposobów, dzięki którym rozmaite związki mogą zostać wykorzystane w leczeniu różnych chorób.

Istotny element kształcenia stanowią zajęcia przybliżające narzędzia informatyczne wykorzystywane w naukach biologicznych - są to zaawansowane kursy z bioinformatyki, modelowania komputerowego biocząsteczek, neuroinformatyki i obrazowania wnętrza organizmu.

W trakcie studiów na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa studenci mają także możliwość indywidualnego udziału w projektach badawczych, a co za tym idzie, rozwoju własnych zainteresowań naukowych. Studia z "biofizyki molekularnej i komórkowej" punktowane są w Europejskim Systemie Uznawania Zaliczeń (ECTS), co umożliwia uznanie przedmiotów zaliczanych na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. W ramach programu Erasmus Praktyki, podczas studiów można ubiegać się o praktyki w dowolnym kraju europejskim.

Głównym gwarantem jakości kształcenia na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa jest wysoki poziom naukowy i doświadczenie merytoryczne kadry nauczającej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, oraz zaproszenie dydaktyków z innych wydziałów do prowadzenia kursów przynależnych do obszaru nauk ścisłych.

Dla kogo studia na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Kierunek Biofizyka molekularna i komórkowa wybierają osoby zafascynowane procesami zachodzącymi w żywych organizmach.

Kandydaci powinni mieć predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych, zmysł analityczny, łatwość posługiwania się nowoczesną aparaturą badawczą, ciekawość świata, żyłkę badacza.

Program kształcenia na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Przykładowe przedmioty na kierunku Biofizyka molekularna i komórkowa:

 • podstawy biologii i biofizyki
 • biologia i inżynieria komórki
 • biofizyka zmysłów z elementami neurobiocybernetyki
 • chemia organiczna
 • termodynamika MS
 • biochemia
 • elektromagnetyzm i optyka
 • mikrobiologia
 • komunikacja międzykomórkowa
 • biologia nowotworów
 • nanomateriału i nanotechnologie w medycynie
 • modelowanie molekularne
 • podstawy fizyki atomowej
 • krystalochemia białek
 • chemia i struktura kwasów nukleinowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Podczas rekrutacji uwzględniany jest wynik z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • biologia
 • chemia
 • fizyka.

Perspektywy pracy po kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Potencjalne miejsca pracy absolwentów Biofizyki molekularnej i komórkowej:

 • uczenie
 • instytuty naukowo-badawcze
 • firmy farmaceutyczne
 • firmy biotechnologiczne
 • przedsiębiorstwa produkujące aparaturę badawczą i diagnostyczną
 • wydawnictwa branżowe
 • biura patentowe
 • instytucje rządowe
 • firmy doradcze
 • działy marketingu i sprzedaży sektora life science.

Opinie o kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Wiedza zdobyta na studiach pozwala zajmować się kluczowymi dla ludzkości problemami.

Odkrycia dokonywane przez biofizyków wpływają na kształt współczesnej medycyny, farmakologii, energetyki, ochrony środowiska.


Kierunki pokrewne do kierunku biofizyka molekularna i komórkowa

Jakie uczelnie oferują kierunek biofizyka molekularna i komórkowa

W których miastach można studiować kierunek biofizyka molekularna i komórkowa

Komentarze (1)

gdzie praca po tym kierunku?
Czy możecie podać konkretne firmy w Polsce, gdzie można zrobić karierę po tym kierunku?
07.06.2018

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Zamojska
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku