Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

Bioinformatyka jest stosunkowo młodą, dynamicznie rozwijającą się dyscypliną, zajmującą się zastosowaniem technik przetwarzania danych w badaniach nad problemami biologicznymi. Bez użycia nowoczesnych metod informatyki i matematyki nie byłyby możliwe choćby takie projekty jak Human Genome Project (program naukowy mający na celu poznanie sekwencji wszystkich komplementarnych par zasad tworzących ludzki genom).

Biegłość z zakresu bioinformatyki stwarza możliwość znalezienia ciekawej pracy między innymi w ośrodkach zajmujących się modelowaniem biologicznym, projektowaniem leków czy analizą danych medycznych.

Studia interdyscyplinarne na kierunku Bioinformatyka i biologia systemów są przyporządkowane do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz dyscyplin takich jak matematyka, informatyka, nauki biologiczne i fizyczne.

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych. Dzięki temu znajdują później zatrudnienie jako specjaliści w zakresie metod bioinformatycznych w instytucjach naukowych zajmujących się zarówno naukami biologicznymi, jak i medycznymi czy rolniczymi oraz w firmach komercyjnych o profilu biotechnologicznym czy farmaceutycznym.

Dla kogo studia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

Bioinformatyka i biologia systemów to kierunek odpowiedni dla wnikliwych osób z uzdolnieniami w kierunku przedmiotów ścisłych.

Program kształcenia na kierunku bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

W czasie trwania studiów studenci zdobywają solidne podstawy teoretyczne z różnych obszarów nauk ścisłych i przyrodniczych, od podstaw algebry, analizy matematycznej i teorii gier po mechanikę kwantową i ekologię. Nabywają także ważne umiejętności praktyczne, takie jak programowanie w językach skryptowych i obiektowych, konstruowanie algorytmów, posługiwanie się zaawansowanymi strukturami danych.

Program studiów drugiego stopnia na Bioinformatyce i biologii systemów jest bardzo elastyczny. W ofercie dydaktycznej, oprócz przedmiotów obowiązkowych, znajdują się przedmioty rozszerzające wiedzę i przedstawiające aktualny stan badań w wybranym zakresie, ale także przedmioty uzupełniające, umożliwiające studentom, którzy na studiach I stopnia nie studiowali bioinformatyki, uzupełnienie podstaw informatycznych, biologicznych lub matematycznych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia odgrywają rolę zarówno przedmioty obowiązkowe na maturze (język polski, matematyka, język obcy), jak i przedmioty wybrane przez kandydata na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, informatyka oraz matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

Bioinformatyka i biologia systemów to kierunek charakteryzujący się dynamicznym rozwojem. Póki co, ze względu na jego krótką historię, absolwenci bioinformatyki na całym świecie zazwyczaj wybierają ścieżkę kariery naukowej. Część z nich znajduje zatrudnienie w nowopowstających firmach świadczących usługi bioinformatyczne, część przenosi się do laboratoriów diagnostycznych. Będąc na styku wielu dziedzin, mają dużo większe pole manewru jeśli chodzi o znalezienie pracy, niż ich wąsko wyspecjalizowani koledzy.

Opinie o kierunku bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

„Ja studiuję drugi rok teraz. Jestem zadowolona, przedmioty są ciekawe, kierunek sam w sobie jest bardzo kameralny - kilkanaście osób na roku.

Kilka osób godzi te studia z drugim kierunkiem, minusem jest brak elastyczności planu - jest jedną grupa ćwiczeniowo-wykładowa. Wymagające mogą być, jeśli nie masz jakiegoś przygotowania matematyczno-informatycznego, wtedy trochę pracy trzeba poświęcić, a matmy jest dosyć dużo”.

Kierunki pokrewne do kierunku bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

Jakie uczelnie oferują kierunek bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

W których miastach można studiować kierunek bioinformatyka i biologia systemów (makrokierunek)

Komentarze (2)

Ada
Gdyby ktoś chciał jakieś opinie o bioinformatyce na UW, piszcie na stronę Bioinformatyka i Biologia Systemów UW na Facebooku :)
21.05.2019
15.04.2019
inka
kto studiuje ten kierunek i może coś napisać o nim?

Zobacz również

Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Krakowie i Małopolsce
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia informatyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Gdański
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu