Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia kryminalistyczna

Studia na kierunku Biologia kryminalistyczna adresowane są do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej oraz zapotrzebowaniem na specjalistów z tego zakresu. Istnieje potrzeba kształcenia wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy byliby idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych.

Absolwent kierunku Biologia kryminalistyczna zdobędzie:

 • umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego;
 • umiejętność stosowania nowoczesnych metod i technik w zakresie obrazowania mikroskopowego oraz biologii molekularnej;
 • umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
 • przygotowanie do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
 • podstawową wiedzę dotyczącą podstaw prawnych w postępowaniu dowodowym.

Ideą studiów na kierunku Biologia kryminalistyczna jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie. Podczas studiów słuchacze odbędą szereg zajęć praktycznych w zakresie czynności kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Dla kogo studia na kierunku biologia kryminalistyczna

Adresatami tego kierunku studiów są osoby, które planują wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, np. technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych.

Program kształcenia na kierunku biologia kryminalistyczna

W programie kształcenia znajdą się przedmioty typu:

 • Analiza DNA
 • Antropologia sądowa
 • Biochemia ogólna
 • Biochemiczna analiza śladów i płynów biologiczny
 • Botanika sądowa
 • Charakterystyka wybranych śladów biologicznych
 • Diagenetyczna analiza ludzkich szczątków kostnych
 • Entomologia sądowa
 • Etyka badań i ekspertyz sądowych
 • Fizjologia człowieka z elementami patofizjologi
 • Kryminalistyczne i procesowe aspekty pracy biegłego, eksperta i specjalisty
 • Lektorat z języka obcego
 • Oględziny miejsca zdarzenia
 • Podstawy anatomii człowieka
 • Podstawy genetyki i biologii molekularnej
 • Struktura organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości
 • Śledztwa powybuchowe
 • Technologie stosowane w kryminalistyce
 • Wakacyjny obóz praktyczny
 • Wprowadzenie do psychofarmakologii uzależnień
 • Wychowanie fizyczne
 • Zagrożenia CBRN
 • Zasady BHP i środki ochrony osobistej
 • Zastosowanie okrzemek w kryminalistyce
 • Zastosowanie spektrometrii mas i chromatografii w badaniach kryminalistycznych

Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez ekspertów i techników policyjnych oraz wojskowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biologia kryminalistyczna

Po uwagę brane są przedmioty: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, geografia, informatyka, język polski.

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku biologia kryminalistyczna

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji
 • laboratoriach specjalistycznych wojska
 • organach ścigania
 • laboratoriach badań środowiska.

Opinie o kierunku biologia kryminalistyczna

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Kierunki pokrewne do kierunku biologia kryminalistyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek biologia kryminalistyczna

W których miastach można studiować kierunek biologia kryminalistyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Częstochowska
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Lubelska