Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia kryminalistyczna

Studia na kierunku Biologia kryminalistyczna adresowane są do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej oraz zapotrzebowaniem na specjalistów z tego zakresu. Istnieje potrzeba kształcenia wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy byliby idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych.

Absolwent kierunku Biologia kryminalistyczna zdobędzie:

 • umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego;
 • umiejętność stosowania nowoczesnych metod i technik w zakresie obrazowania mikroskopowego oraz biologii molekularnej;
 • umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
 • przygotowanie do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
 • podstawową wiedzę dotyczącą podstaw prawnych w postępowaniu dowodowym.

Ideą studiów na kierunku Biologia kryminalistyczna jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie. Podczas studiów słuchacze odbędą szereg zajęć praktycznych w zakresie czynności kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Dla kogo studia na kierunku biologia kryminalistyczna

Adresatami tego kierunku studiów są osoby, które planują wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, np. technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych.

Program kształcenia na kierunku biologia kryminalistyczna

W programie kształcenia znajdą się przedmioty typu:

 • Analiza DNA
 • Antropologia sądowa
 • Biochemia ogólna
 • Biochemiczna analiza śladów i płynów biologiczny
 • Botanika sądowa
 • Charakterystyka wybranych śladów biologicznych
 • Diagenetyczna analiza ludzkich szczątków kostnych
 • Entomologia sądowa
 • Etyka badań i ekspertyz sądowych
 • Fizjologia człowieka z elementami patofizjologi
 • Kryminalistyczne i procesowe aspekty pracy biegłego, eksperta i specjalisty
 • Lektorat z języka obcego
 • Oględziny miejsca zdarzenia
 • Podstawy anatomii człowieka
 • Podstawy genetyki i biologii molekularnej
 • Struktura organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości
 • Śledztwa powybuchowe
 • Technologie stosowane w kryminalistyce
 • Wakacyjny obóz praktyczny
 • Wprowadzenie do psychofarmakologii uzależnień
 • Wychowanie fizyczne
 • Zagrożenia CBRN
 • Zasady BHP i środki ochrony osobistej
 • Zastosowanie okrzemek w kryminalistyce
 • Zastosowanie spektrometrii mas i chromatografii w badaniach kryminalistycznych

Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez ekspertów i techników policyjnych oraz wojskowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biologia kryminalistyczna

Po uwagę brane są przedmioty: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, geografia, informatyka, język polski.

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku biologia kryminalistyczna

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji
 • laboratoriach specjalistycznych wojska
 • organach ścigania
 • laboratoriach badań środowiska.

Opinie o kierunku biologia kryminalistyczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku biologia kryminalistyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek biologia kryminalistyczna

W których miastach można studiować kierunek biologia kryminalistyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego