Jakiego kierunku studiów szukasz?

Biologia kryminalistyczna

Studia na kierunku Biologia kryminalistyczna adresowane są do osób, które będą chciały związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości.

Kształcenie na tym kierunku jest odpowiedzią na intensywny rozwój technik kryminalistycznych opartych na antropologii, entomologii, biochemii i biologii molekularnej oraz zapotrzebowaniem na specjalistów z tego zakresu. Istnieje potrzeba kształcenia wysoce wykwalifikowanych absolwentów kierunków biologicznych, którzy byliby idealnymi kandydatami do pracy w służbach mundurowych.

Absolwent kierunku Biologia kryminalistyczna zdobędzie:

 • umiejętności pobierania i zabezpieczania biologicznego materiału dowodowego;
 • umiejętność stosowania nowoczesnych metod i technik w zakresie obrazowania mikroskopowego oraz biologii molekularnej;
 • umiejętność wykorzystywania dostępnych źródeł informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
 • przygotowanie do podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
 • podstawową wiedzę dotyczącą podstaw prawnych w postępowaniu dowodowym.

Ideą studiów na kierunku Biologia kryminalistyczna jest przedstawienie słuchaczom najnowszych osiągnięć w zakresie nauk biologicznych, które znajdują zastosowanie w kryminalistyce i sądownictwie. Podczas studiów słuchacze odbędą szereg zajęć praktycznych w zakresie czynności kryminalistycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia oraz metod stosowanych w laboratorium kryminalistycznym. Dodatkowo, jako uzupełnienie mające na celu poszerzenie warsztatu metodologicznego, zajęcia specjalistyczne będą prowadzone przez doświadczonych funkcjonariuszy Policji, Prokuratorów oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP.

Dla kogo studia na kierunku biologia kryminalistyczna

Adresatami tego kierunku studiów są osoby, które planują wykonywanie zawodu związanego z kryminalistyką, organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości, np. technicy kryminalistyczni, pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, funkcjonariusze wydziałów dochodzeniowo-śledczych.

Program kształcenia na kierunku biologia kryminalistyczna

W programie kształcenia znajdą się przedmioty typu:

 • Analiza DNA
 • Antropologia sądowa
 • Biochemia ogólna
 • Biochemiczna analiza śladów i płynów biologiczny
 • Botanika sądowa
 • Charakterystyka wybranych śladów biologicznych
 • Diagenetyczna analiza ludzkich szczątków kostnych
 • Entomologia sądowa
 • Etyka badań i ekspertyz sądowych
 • Fizjologia człowieka z elementami patofizjologi
 • Kryminalistyczne i procesowe aspekty pracy biegłego, eksperta i specjalisty
 • Lektorat z języka obcego
 • Oględziny miejsca zdarzenia
 • Podstawy anatomii człowieka
 • Podstawy genetyki i biologii molekularnej
 • Struktura organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości
 • Śledztwa powybuchowe
 • Technologie stosowane w kryminalistyce
 • Wakacyjny obóz praktyczny
 • Wprowadzenie do psychofarmakologii uzależnień
 • Wychowanie fizyczne
 • Zagrożenia CBRN
 • Zasady BHP i środki ochrony osobistej
 • Zastosowanie okrzemek w kryminalistyce
 • Zastosowanie spektrometrii mas i chromatografii w badaniach kryminalistycznych

Dużą część zajęć dydaktycznych stanowią zajęcia laboratoryjne, ćwiczenia terenowe i praktyki zawodowe, co pozwala nabyć umiejętności praktyczne i zweryfikować zdobytą wiedzę teoretyczną. Zajęcia praktyczne będą prowadzone przez ekspertów i techników policyjnych oraz wojskowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku biologia kryminalistyczna

Po uwagę brane są przedmioty: biologia, chemia, fizyka, matematyka, język obcy, geografia, informatyka, język polski.

Szczegółowe zasady naboru na studia należy sprawdzać na stronach www uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku biologia kryminalistyczna

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować w:

 • laboratoriach kryminalistycznych policji
 • laboratoriach specjalistycznych wojska
 • organach ścigania
 • laboratoriach badań środowiska.

Opinie o kierunku biologia kryminalistyczna

Absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia m.in. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Kierunki pokrewne do kierunku biologia kryminalistyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek biologia kryminalistyczna

W których miastach można studiować kierunek biologia kryminalistyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Lubelska
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kaliski
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Łódzka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego