Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nowoczesne technologie w kryminalistyce

Nowoczesne technologie w kryminalistyce to interdyscyplinarne studia realizowane przy współudziale kilku wydziałów.

Kryminalistyka zajmuje się śladami pozostawionymi przez przestępcę na miejscu zdarzenia, na metodach ich ujawniania, zabezpieczania, badania i wykorzystania w charakterze dowodu.

Studenci zyskują wiedzę z zakresu informatyki śledczej, sposobów pozyskiwania, zabezpieczenia, badania oraz wykorzystywania śladów kryminalistycznych, w tym śladów cyfrowych.

Uczą się identyfikacji zagrożeń, ochrony informacji niejawnych.

Poznają przepisy prawa, zasady działania organów ochrony prawnej.

Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.


Dla kogo studia na kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce

Kandydaci na kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce to osoby o szerokich zainteresowaniach, dociekliwe, spostrzegawcze.

Powinni swobodnie poruszać się w środowisku nowoczesnych technologii.

Ważną cechą jest chęć ciągłego uczenia się, poznawania z jednej strony nowych zagrożeń, z drugiej sposobów ich neutralizowania.

Program kształcenia na kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce

Wybrane przedmioty w programie kształcenia:

 • podstawy prawa karnego
 • wprowadzenie do informatyki śledczej
 • wprowadzenie do kryminalistyki
 • probabilistyka i statystyka
 • informacja kryminalna
 • wprowadzenie do cyberbezpieczeństwo
 • globalizacja-nowe wyzwania współczesnego świata
 • bezpieczeństwo państwa
 • instytucja biegłego sądowego
 • odzyskiwanie, zabezpieczanie i analiza danych cyfrowych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce

Rekrutacja odbywa się w oparciu o wyniki uzyskane na maturze z jednego przedmiotu wybranego spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce

Absolwenci nowoczesnych technologii w kryminalistyce znajdą zatrudnienie przykładowo jako:
 • analitycy danych
 • specjaliści ds. odzyskiwania i rekonstrukcji danych
 • audytorzy systemów IT
 • integratorzy technologii cyfrowych stosowanych w kryminalistyce
 • pracownicy kancelarii tajnych
 • specjaliści-pracownicy laboratoriów kryminalistycznych, chemicznych i farmaceutycznych, biotechnologicznych
 • funkcjonariusze i pracownicy cywilni służb państwowych.

Opinie o kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce

Kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na specjalistów nowego typu.

Eksperci w dziedzinie kryminalistyki są i będą poszukiwani na rynku zarówno służb państwowych, jak i cywilnym.

Kierunki pokrewne do kierunku nowoczesne technologie w kryminalistyce

Jakie uczelnie oferują kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce

W których miastach można studiować kierunek nowoczesne technologie w kryminalistyce

Komentarze (1)

Tosia
Kierunek wydaje się bardzo interesujący. Czy ktoś go studiuje i może podzielić się opiniami?
10.01.2020

Zobacz również

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni