Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminologia i resocjalizacja

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja (I oraz II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Kończąc studia absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

Na kierunku Kryminologia i resocjalizacja położono nacisk na znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej oraz praktyczne kompetencje z zakresu kryminologii.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na pracę z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Studenci uzyskają kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak; podstawy psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, wstęp do prawoznawstwa, elementy socjologii, prawa człowieka, komunikacja międzyludzka, kryminologia, profilaktyka społeczna, elementy socjologii, ochrona danych osobowych, nauki o więziennictwie, patologie życia społecznego, podstawy psychiatrii, etyka, prawo mediów, metody badań pedagogicznych, języki obce, itd.

Gdzie i jaka praca po kierunku Kryminologia i resocjalizacja?

Wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w:

 • szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości,
 • systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych)
 • w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej),
 • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej),
 • w agencjach ochrony, w samorządach do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Dla kogo studia na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kryminologia i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminologia i resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek kryminologia i resocjalizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie