Jakiego kierunku studiów szukasz?

Kryminologia i resocjalizacja

Studia na kierunku Kryminologia i resocjalizacja (I oraz II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne) umożliwiają zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu prawa, kryminologii, pedagogiki, psychologii i socjologii, w obszarze zwalczania przestępczości i innych patologii społecznych oraz prowadzenia działań resocjalizacyjnych.

Kończąc studia absolwent posiadać będzie umiejętność wyjaśniania przebiegu złożonych procesów społecznych pod względem prawnym, psychologicznym, socjologicznym i etycznym. Będzie mógł kompetentnie podejmować działania w o charakterze edukacyjnym, opiekuńczym, profilaktycznym i resocjalizacyjnym. Będzie potrafił profesjonalnie realizować strategie i programy profilaktyczne, resocjalizacyjne w ramach obowiązujących w Polsce przepisów.

Na kierunku Kryminologia i resocjalizacja położono nacisk na znajomość prawnych aspektów resocjalizacji penitencjarnej oraz praktyczne kompetencje z zakresu kryminologii.

Zdobyta wiedza pozwoli absolwentom na pracę z osadzonymi lub osobami umieszczonymi w warunkach izolacji. Studenci uzyskają kompetencje w zakresie oceny sytuacji ryzykownych i patologii społecznych związanych z zachowaniem agresywnym, przestępczym, przemocą w rodzinie, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, zagrożeniem demoralizacją nieletnich.

W programie studiów przewidziano takie przedmioty, jak; podstawy psychologii, wprowadzenie do pedagogiki, wstęp do prawoznawstwa, elementy socjologii, prawa człowieka, komunikacja międzyludzka, kryminologia, profilaktyka społeczna, elementy socjologii, ochrona danych osobowych, nauki o więziennictwie, patologie życia społecznego, podstawy psychiatrii, etyka, prawo mediów, metody badań pedagogicznych, języki obce, itd.

Gdzie i jaka praca po kierunku Kryminologia i resocjalizacja?

Wiedza, kompetencje i umiejętności przygotowują absolwenta do wykonywania określonych ról zawodowych w:

 • szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości,
 • systemie penitencjarnym (w zakładach karnych, aresztach śledczych)
 • w służbach mundurowych (w Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej),
 • instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z problemami społecznymi (w centrum interwencji kryzysowej, centrum mediacji, ośrodku wspomagania rodziny, placówce resocjalizacyjnej, wychowawczej i terapeutycznej),
 • w agencjach ochrony, w samorządach do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości i przeciwdziałania patologii oraz resocjalizacji w środowisku otwartym.

Dla kogo studia na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku kryminologia i resocjalizacja

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku kryminologia i resocjalizacja

Jakie uczelnie oferują kierunek kryminologia i resocjalizacja

W których miastach można studiować kierunek kryminologia i resocjalizacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Gdański
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Gdańska Szkoła Wyższa