Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychokryminalistyka

Kierunek Psychokryminalistyka ma charakter interdyscyplinarny i zawiera elementy wiedzy i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki. Psychokryminalistyka interesuje się nie tylko sprawcą przestępstwa - ale również jego ofiarą.

Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte przemocą, przebywają w warunkach izolacji, składają wyjaśnienia i zeznają w sądzie (gdzie duże znaczenie ma rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji).

Kładą nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań: zabezpieczenia materiału biologicznego, stworzenia profilu sprawcy czy jego przesłuchania.

To nowatorski kierunek, realizowany na jednej tylko uczelni w Polsce.

Psychokryminalistyka pojawia się także jako specjalność na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Studia na psychokryminalistyce nie tylko przygotowują nowy rodzaj wysoko wykwalifikowanej kadry, ale mogą także stanowić dobre uzupełnienie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających lepiej wykonywać już pełnione obowiązki i efektywniej rozwiązywać problemy podopiecznych.

Psychokryminalistyka realizowana jest na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Dla kogo studia na kierunku psychokryminalistyka

Kandydat na studia powinien być osobą bystrą, pomysłową, spostrzegawczą, czujną, o otwartym, analitycznym umyśle, kreatywną.

Ważną cechą jest łatwa komunikatywność i dociekliwość, umiejętność zadawania precyzyjnych pytań

Studia są również interesującą propozycją dla funkcjonariuszy służb mundurowych, których codzienna praca wiąże się z kontaktem ze sprawcami i ofiarami przestępstw.

Program kształcenia na kierunku psychokryminalistyka

Program studiów zakłada nabywanie umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywanie drogi od śladu do sprawcy, profilowania sprawców przestępstw, przeprowadzania przesłuchań świadków lub podejrzanych, śledzenie linii życia przestępców, a także poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych.

Wiele zajęć ma charakter warsztatowy, przybliżający rzeczywiste sytuacje, z jakimi studenci mogą się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej.

Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywają praktyki. Przybliżają specyfikę pracy w służbie więziennej, policji, służbach interwencyjnych, ośrodkach pomocowych czy edukacyjno-wychowawczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku psychokryminalistyka

Rekrutacja na psychokryminalistykę odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Oznacza to, że warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Perspektywy pracy po kierunku psychokryminalistyka

Potencjalne miejsca pracy po kierunku psychokryminalistyka:

 • szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości,
 • służba więzienna (pion penitencjarny, pion ochronny, pracownicy ds. postpenitencjarnych),
 • policja ze szczególnym uwzględnieniem służby kryminalnej,
 • instytucje pomocowe (np. MOPS, PCPR),
 • agencje detektywistyczne,
 • straż graniczna,
 • straż miejska,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • sektor ochrony osób i mienia (w tym osoby ubiegające się o licencję 2-go stopnia),
 • szkoły wojskowe.

Opinie o kierunku psychokryminalistyka

Moje studia to zajęcia nie tylko z kryminalistyki czy psychologii, lecz także biologicznych podstaw zachowań, funkcjonowania służb interwencyjnych, antropologii, podstaw prawa, postępowania ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej, socjologii i pedagogiki. Nie ukrywam, że początkowo przypominało mi to zestaw puzzli, które dopiero z biegiem czasu i kolejnymi elementami ułożyły się w całość. Po blisko trzech latach studiów myślę, że psychokryminalistyka uczy przede wszystkim umiejętności spojrzenia na dany problem społeczny z wielu różnych perspektyw! - tak o swoich studiach opowiada absolwent kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku psychokryminalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek psychokryminalistyka

W których miastach można studiować kierunek psychokryminalistyka

Komentarze (5)

Magda
Czy tylko w Katowicach można studiować psychokryminalistykę, czy może np. w Warszawie jest jakaś uczelnia, która w swojej ofercie ma ten kierunek? Do Warszawy mam 100 km, do Katowic 500 km (w jedną stronę). Kierunek jest mocno ciekawy i kuszący, zawiera wszystko to co mnie interesuje, co zawsze chciałam studiować, ale odległość mnie trochę powala.
24.01.2023
24.09.2019
Pola
To może warto skończyć psychokryminalistykę, a mgr z innej dziedziny?
:)
Gdzie w katowocach mozna stuiowac paychokrymianlistyke? Chodzi mi o uczelnie nieprywatne
31.01.2018
16.01.2018
studentka98
Chciałabym studiować psychokryminalistykę. Czy ktoś mógłby napisać mi jak to wygląda w Katowicach, czy warto na niego iść i co się po nim ma ? Ogólnie studiuję psychologię w Łodzi, ale chciałabym aby kiedyś moją docelową specjalnością była psychologia sądowa tudzież kryminalna, a kierunek ten znalazłam po obejrzeniu wykladów prof. Boduszka na yt. O SWPS w Katowicach przeczytałam średnio pochlebne opinie, więc chciałam zgłębić wiedzę docelowo na temat psychokryminalistyki.
studetka
Niestety mimo to ze Psychokryminalistyka jest ciekawa to nie zmienia faktu ze nie warto jej studiować. Nic się po niej nie ma, licencjat jest ale skoro psychokryminalistyka to nie zawód to po co taki licencjat? Idąc tam chciałam mieć magisterkę z tego kierunku, teraz okazuje się ze nawet nie będę miała takiej możliwości.
18.06.2017
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Kaliski
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Politechnika Białostocka
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Zamojska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu