Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychokryminalistyka

Kierunek Psychokryminalistyka ma charakter interdyscyplinarny i zawiera elementy wiedzy i umiejętności z pięciu dziedzin: psychologii, kryminalistyki, prawa, socjologii i pedagogiki. Psychokryminalistyka interesuje się nie tylko sprawcą przestępstwa - ale również jego ofiarą.

Studia pozwalają poznać specyfikę psychologicznego funkcjonowania i społecznej sytuacji osób, które weszły w konflikt z prawem lub znajdują się w grupach ryzyka, są nieprzystosowane lub dotknięte przemocą, przebywają w warunkach izolacji, składają wyjaśnienia i zeznają w sądzie (gdzie duże znaczenie ma rozpoznawanie kłamstwa i manipulacji).

Kładą nacisk na praktyczne przygotowanie do wykonywania konkretnych zadań: zabezpieczenia materiału biologicznego, stworzenia profilu sprawcy czy jego przesłuchania.

To nowatorski kierunek, realizowany na jednej tylko uczelni w Polsce.

Psychokryminalistyka pojawia się także jako specjalność na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Studia na psychokryminalistyce nie tylko przygotowują nowy rodzaj wysoko wykwalifikowanej kadry, ale mogą także stanowić dobre uzupełnienie wiedzy i kompetencji zawodowych pozwalających lepiej wykonywać już pełnione obowiązki i efektywniej rozwiązywać problemy podopiecznych.

Psychokryminalistyka realizowana jest na poziomie studiów I stopnia, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Dla kogo studia na kierunku psychokryminalistyka

Kandydat na studia powinien być osobą bystrą, pomysłową, spostrzegawczą, czujną, o otwartym, analitycznym umyśle, kreatywną.

Ważną cechą jest łatwa komunikatywność i dociekliwość, umiejętność zadawania precyzyjnych pytań

Studia są również interesującą propozycją dla funkcjonariuszy służb mundurowych, których codzienna praca wiąże się z kontaktem ze sprawcami i ofiarami przestępstw.

Program kształcenia na kierunku psychokryminalistyka

Program studiów zakłada nabywanie umiejętności w zakresie rekonstrukcji zdarzeń, odkrywanie drogi od śladu do sprawcy, profilowania sprawców przestępstw, przeprowadzania przesłuchań świadków lub podejrzanych, śledzenie linii życia przestępców, a także poznawanie zasad działania i psychologicznych kosztów związanych z pracą służb interwencyjnych i penitencjarnych.

Wiele zajęć ma charakter warsztatowy, przybliżający rzeczywiste sytuacje, z jakimi studenci mogą się zetknąć w przyszłej pracy zawodowej.

Istotną rolę w procesie kształcenia odgrywają praktyki. Przybliżają specyfikę pracy w służbie więziennej, policji, służbach interwencyjnych, ośrodkach pomocowych czy edukacyjno-wychowawczych.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku psychokryminalistyka

Rekrutacja na psychokryminalistykę odbywa się według kolejności zgłoszeń.

Oznacza to, że warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów i dokonanie opłaty rekrutacyjnej.

Perspektywy pracy po kierunku psychokryminalistyka

Potencjalne miejsca pracy po kierunku psychokryminalistyka:

 • szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości,
 • służba więzienna (pion penitencjarny, pion ochronny, pracownicy ds. postpenitencjarnych),
 • policja ze szczególnym uwzględnieniem służby kryminalnej,
 • instytucje pomocowe (np. MOPS, PCPR),
 • agencje detektywistyczne,
 • straż graniczna,
 • straż miejska,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • sektor ochrony osób i mienia (w tym osoby ubiegające się o licencję 2-go stopnia),
 • szkoły wojskowe.

Opinie o kierunku psychokryminalistyka

Moje studia to zajęcia nie tylko z kryminalistyki czy psychologii, lecz także biologicznych podstaw zachowań, funkcjonowania służb interwencyjnych, antropologii, podstaw prawa, postępowania ze skazanymi w warunkach izolacji więziennej, socjologii i pedagogiki. Nie ukrywam, że początkowo przypominało mi to zestaw puzzli, które dopiero z biegiem czasu i kolejnymi elementami ułożyły się w całość. Po blisko trzech latach studiów myślę, że psychokryminalistyka uczy przede wszystkim umiejętności spojrzenia na dany problem społeczny z wielu różnych perspektyw! - tak o swoich studiach opowiada absolwent kierunku.

Kierunki pokrewne do kierunku psychokryminalistyka

Jakie uczelnie oferują kierunek psychokryminalistyka

W których miastach można studiować kierunek psychokryminalistyka

Komentarze (4)

Pola
To może warto skończyć psychokryminalistykę, a mgr z innej dziedziny?
24.09.2019
31.01.2018
:)
Gdzie w katowocach mozna stuiowac paychokrymianlistyke? Chodzi mi o uczelnie nieprywatne
studentka98
Chciałabym studiować psychokryminalistykę. Czy ktoś mógłby napisać mi jak to wygląda w Katowicach, czy warto na niego iść i co się po nim ma ? Ogólnie studiuję psychologię w Łodzi, ale chciałabym aby kiedyś moją docelową specjalnością była psychologia sądowa tudzież kryminalna, a kierunek ten znalazłam po obejrzeniu wykladów prof. Boduszka na yt. O SWPS w Katowicach przeczytałam średnio pochlebne opinie, więc chciałam zgłębić wiedzę docelowo na temat psychokryminalistyki.
16.01.2018
18.06.2017
studetka
Niestety mimo to ze Psychokryminalistyka jest ciekawa to nie zmienia faktu ze nie warto jej studiować. Nic się po niej nie ma, licencjat jest ale skoro psychokryminalistyka to nie zawód to po co taki licencjat? Idąc tam chciałam mieć magisterkę z tego kierunku, teraz okazuje się ze nawet nie będę miała takiej możliwości.

Zobacz również

 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego