Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy

uczelnia niepubliczna, 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 55 - 57, (+52) 322 0 322, rekrutacja@akp.bydgoszcz.pl

Rekrutacja - Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy

Dokumenty - rekrutacja

Kandydaci na studia I stopnia, oprócz ankiety osobowej oraz podania, powinni złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcie legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (kierunek Budownictwo, Informatyka, Pielęgniarstwo – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji)

Kandydaci na studia II stopnia, oprócz ankiety osobowej oraz podania, powinni złożyć:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
 • kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcie legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (kierunek Budownictwo, Informatyka, Pielęgniarstwo– skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji)
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Lubelska
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Łódzka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Tarnowska
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Politechnika Śląska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku