Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy

uczelnia niepubliczna, 85-023 Bydgoszcz, ul. Toruńska 55 - 57, (+52) 322 0 322, rekrutacja@akp.bydgoszcz.pl

Rekrutacja - Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy

Dokumenty - rekrutacja

Kandydaci na studia I stopnia, oprócz ankiety osobowej oraz podania, powinni złożyć:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcie legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (kierunek Budownictwo, Informatyka, Pielęgniarstwo – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji)

Kandydaci na studia II stopnia, oprócz ankiety osobowej oraz podania, powinni złożyć:

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
 • kserokopię suplementu do dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał lub oryginalny odpis do wglądu)
 • 1 kolorowe, podpisane zdjęcie legitymacyjne
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program nauczania wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (kierunek Budownictwo, Informatyka, Pielęgniarstwo– skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji)
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej,

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Każdego roku tysiące kandydatów biorą udział w procesie rekrutacji na wybraną uczelnię. Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Niemal wszystkie szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest zatem rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wzniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych (zwanych prywatnymi) fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna. Zalecamy, aby szczegółowe informacje na temat naboru sprawdzić na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Łódzka
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Tarnowska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie