Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to jedna z propozycji studiów pedagogicznych dostępnych w Bydgoszczy. Sprawdź, które uczelnie oferują ten kierunek, jaki jest program kształcenia oraz zasady rekrutacji. Poznaj perspektywy pracy absolwentów oraz zarobki nauczycieli wczesnej edukacji.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Bydgoszczy

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia w Bydgoszczy

Kształcenie na kierunku obejmuje zagadnienia z zakresu pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktyki pierwszych lat nauczania, przeprowadzania diagnozy pedagogicznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, psychologii wychowawczej, pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych, wykorzystania pedagogiki zabawy, prowadzenia edukacji: językowej, matematycznej, przyrodniczej i ekologicznej w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczania przedmiotów artystycznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna to studia jednolite magisterskie. Trwają 5 lat.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty na studiach

Program kształcenia obejmuje m.in. przedmioty: biomedyczne podstawy wychowania, pedeutologia, preorientacja zawodowa we wczesnej edukacji, koncepcje dziecka i dzieciństwa, wprowadzenie do logopedii, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika przedszkolna, koncepcje alternatywne we wczesnej edukacji, psychologia rozwojowa i różnic indywidualnych, podstawy psychodydaktyki twórczości i trening myślenia kreatywnego, psychologia uczenia się z elementami neuropsychologii, prawa dziecka, projektowanie ścieżki własnego rozwoju zawodowego z elementami prawa oświatowego, podstawy diagnostyki edukacyjnej dla nauczycieli, diagnoza i rozwój zdolności i zainteresowań dzieci, emisja głosu.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – rekrutacja w Bydgoszczy

Rekrutacja na UKW odbywa się w oparciu o średnią punktów uzyskanych w części pisemnej na egzaminie maturalnym.

Wymagane jest także zaświadczenie od logopedy o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela z punktu widzenia prawidłowości aparatu i funkcji głosowych, słuchowych i artykulacyjnych.

Uczelnie niepubliczne rekrutują na podstawie kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – praca po studiach

Absolwenci kierunku pracują przykładowo w:

 • żłobkach
 • przedszkolach
 • klasach I-III szkół podstawowych
 • placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • instytucjach naukowych
 • instytucjach organizujących czas wolny dzieciom
 • poradniach pedagogicznych
 • redakcjach czasopism pedagogicznych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – opinie

Studia są odpowiedzią na pilne wyzwania w zakresie przygotowania nauczycieli wczesnej edukacji, którzy powinni dysponować rozwiniętymi kompetencjami zarówno w zakresie wiedzy jak i umiejętności wynikających z profesjonalizacji zawodu, a także kompetencjami kształtowania relacji w pracy z dzieckiem.

Zarobki po Pedagogice

Minimalne zarobki nauczyciela dyplomowanego wynoszą blisko 6000 zł brutto, nauczyciela mianowanego – nieco ponad 5000 zł brutto, nauczyciela początkującego - nieco ponad 4900 zł brutto.

Czy warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Absolwenci uzyskują uprawnienia pedagogiczne w rozumieniu Rozp. MEN z dnia z dnia 1.08.2017 r. (Dz.U.2017.1575) i uzyskują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej. Mają też możliwość założyć własną placówkę oświatowo-wychowawczą po spełnieniu warunków przewidzianych aktualnie obowiązującym prawem.

Dowiedz się więcej o studiach na jednej z bydgoskich uczelni:


***

Może zainteresują Cię inne kierunki z obszaru pedagogiki:

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika resocjalizacyjna

Arteterapia – terapia artystyczna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Muzykoterapia

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Sprawdź kierunki pedagogiczne

Poznaj studia pedagogiczne

Jakie uczelnie w Bydgoszczy oferują kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie inne kierunki oferowane są w Bydgoszczy

a
administracja agrotechnologia analityka chemiczna i spożywcza analityka medyczna architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz audiofonologia automatyka i elektronika
b
badanie i projektowanie gier bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biotechnologia biotechnologia medyczna budownictwo
c
cyberdemokracja i studia nad rozwojem
d
dietetyka dyrygentura dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
economics edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edytorstwo ekonomia elektronika i telekomunikacja elektroradiologia elektrotechnika energetyka
f
farmacja filologia angielska filologia germańska filologia hiszpańska (iberystyka) filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filologia skandynawska (skandynawistyka) filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej fizyka
g
gastronomia i hotelarstwo geodezja i gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia geografia
h
historia
i
informatyka informatyka stosowana informatyka w biznesie innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inspekcja weterynaryjna instrumentalistyka inżynieria farmaceutyczna inżynieria materiałowa inżynieria odnawialnych źródeł energii inżynieria środowiska inżynieria techniczno-informatyczna inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania
j
jazz i muzyka estradowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka kompozycja i teoria muzyki komunikacja wizualna kosmetologia kryminologia kultur und kommunikation kulturoznawstwo
l
lingwistyka stosowana angielsko-arabska lingwistyka stosowana angielsko-niemiecka lingwistyka stosowana angielsko-rosyjska lingwistyka stosowana niemiecko-rosyjska logistyka logopedia
m
marketing cyfrowy matematyka materiały dla zastosowań medycznych mechanika i budowa maszyn mechatronika
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe ochrona środowiska optometria (optyka okularowa) optyka okularowa z elementami optometrii
p
pedagogika pedagogika medialna z nowoczesnymi technologiami w edukacji pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pielęgniarstwo położnictwo praca socjalna prawo prawo w biznesie prawo w zarządzaniu proces wydawniczy i praktyka tekstu projektowanie żywności niskoprzetworzonej psychokryminalistyka psychologia psychologia w biznesie
r
ratownictwo medyczne rewitalizacja dróg wodnych reżyseria dźwięku rolnictwo
s
sinologia socjoinformatyka socjologia stosunki międzynarodowe
t
technika bezpieczeństwa i obronności technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka teleinformatyka telekomunikacja i technologie internetu rzeczy terapia zajęciowa transport i logistyka turystyka i rekreacja
w
wojskoznawstwo wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie sferą publiczną zarządzanie w sporcie zdrowie publiczne zielarstwo i fitoterapia zoofizjoterapia i pielęgnacja zwierząt zootechnika
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Kaliski
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI