Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Olsztynie

Zobacz, gdzie w Olsztynie można studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Poznaj ofertę kształcenia, program nauczania. Sprawdź, jak wygląda rekrutacja, które przedmioty maturalne będą uwzględniane podczas naboru. Dowiedz się, jakie są możliwości pracy po kierunku oraz zarobki absolwentów.
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Olsztynie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Olsztynie

Studia na Pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowią specjalistyczne i profesjonalne przygotowanie do pracy z dziećmi w różnych obszarach - językowym (język ojczysty i język angielski), matematycznym, artystycznym, społeczno-przyrodniczym, ruchowym czy informatycznym.

Studenci zdobywają umiejętności związane z animacją czasu najmłodszych, uczą się, jak zaszczepiać w młodych ludziach ciekawość świata.

Kierunek realizowany są na poziomie jednolitych studiów magisterskich.

Czym zajmuje się nauczyciel wczesnej edukacji?

Nauczyciel początkowego nauczania organizuje proces edukacji – uczy dzieci pisać, czytać, liczyć, odkrywa przed nimi świat przyrody, muzyki, plastyki. Wspiera młodych uczniów w adaptacji w środowisku szkolnym, pomaga współpracować im z innymi uczniami. Dba o bezpieczeństwo podopiecznych.

Jego zadaniem jest ciągła ocena postępów uczniów, uważność na szczególne potrzeby edukacyjne, diagnozowanie dysgrafii, dysortografii, dysleksji, zaburzeń rozwojowych, a także współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmioty na studiach

W programie nauczania przewidziano m.in. przedmioty: podstawy pedagogiki, pedagogika przedszkolna, psychologia ogólna, teoretyczne podstawy wychowania, podstawy logopedii, pedagogika wczesnoszkolna, współczesne modele edukacji dziecka, metodyka edukacji, strategie stymulowania rozwoju i aktywizacji dziecka, teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej, praca z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się i z zaburzeniami w zachowaniu, rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, diagnoza pedagogiczna.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – rekrutacja w Olsztynie

Kandydaci na studia w Olsztynie wskazują trzy przedmioty maturalne wybrane spośród: biologia, filozofia, geografia, historia, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – praca po studiach

Absolwenci kierunku to przede wszystkim:

 • nauczyciele w klasach I-III
 • wychowawcy w przedszkolach
 • edukatorzy w placówkach dla najmłodszych
 • opiekunowie w domach dziecka
 • pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 • pracownicy dziecięcych oddziałów szpitalnych.

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – opinie

Kierunek ten jest odpowiedni dla osób o określonych predyspozycjach i kompetencjach. Dobrze sprawdzą się osoby empatyczne, ale jednocześnie asertywne, opanowane, odpowiedzialne. W przyszłej pracy przyda się cierpliwość, kreatywność, odporność na stres. Ważna będzie umiejętność jasnego formułowania myśli czy zdolność szybkiego podejmowania decyzji.

Czy warto studiować Pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Praca nauczyciela wczesnej edukacji może przynieść wiele satysfakcji, choć to bardzo odpowiedzialne i wymagające zadanie.

Zarobki po Pedagogice

Minimalne zarobki nauczyciela dyplomowanego wynoszą blisko 6000 zł brutto, nauczyciela mianowanego – nieco ponad 5000 zł brutto, nauczyciela początkującego - nieco ponad 4900 zł brutto.

***

Może zainteresują Cię inne kierunki z obszaru pedagogiki:

Pedagogika

Pedagogika specjalna

Pedagogika wczesnej edukacji

Pedagogika resocjalizacyjna

Arteterapia – terapia artystyczna

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Terapia zajęciowa z rehabilitacją

Muzykoterapia

Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią

Zoopsychologia z animaloterapią

Sprawdź kierunki pedagogiczne

Poznaj studia pedagogiczne

Jakie uczelnie w Olsztynie oferują kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Jakie inne kierunki oferowane są w Olsztynie

a
administracja administracja i cyfryzacja analityka i zarządzanie publiczne analiza i kreowanie trendów architektura krajobrazu
b
bezpieczeństwo i certyfikacja żywności bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo wewnętrzne biogospodarka rybacka bioinżynieria produkcji żywności biologia biotechnologia budownictwo
c
chemia
d
dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna
e
edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ekonomia energetyka
f
filologia filologia angielska filologia angielska w zakresie nauczania języka filologia germańska filologia polska filologia rosyjska (rusycystyka) filozofia fizjoterapia
g
gastronomia i sztuka kulinarna geodezja i kartografia geoinformatyka gospodarka przestrzenna go­spo­daro­wanie su­row­ca­mi od­na­wial­nymi i mi­neral­nymi
h
historia
i
ichtiologia i akwakultura informacja naukowa i bibliotekoznawstwo informatyka interdyscyplinarne studia strategiczne inżynieria kosmiczna i satelitarna inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej inżynieria środowiska inżynieria w logistyce
k
kierunek lekarski kosmetologia kryminologia
l
leśnictwo lingwistyka w biznesie logistyka logopedia
m
matematyka mechanika i budowa maszyn mechatronika mikrobiologia
n
nauki o rodzinie
o
ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo
p
pedagogika pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika specjalna pedagogika wczesnej edukacji pielęgniarstwo politologia politologia i stosunki międzynarodowe położnictwo praca socjalna prawo prawo kanoniczne produkcja muzyczna i realizacja dźwięku psychologia
r
ratownictwo medyczne resocjalizacja z penitencjarystyką rolnictwo
s
socjologia stosunki międzynarodowe sztuki wizualne
t
technika rolnicza i leśna technologia drewna technologia żywności i żywienie człowieka teologia towaroznawstwo turystyka i rekreacja
w
weterynaria wojskoznawstwo wychowanie fizyczne
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zootechnika zwierzęta w re­kreacji, edu­ka­cji i te­rapii
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Piotrkowska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Gdański
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie