Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo to dział nauk rolniczych zajmujący się hodowlą i uprawianiem roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

Przykładowe specjalności proponowane przez uczelnie na tym kierunku:

 • warzywnictwo,
 • szkółkarstwo ogrodnicze,
 • rośliny lecznicze,
 • rośliny warzywne i lecznicze,
 • ochrona roślin,
 • genetyka,
 • sadownictwo,
 • rośliny ozdobne,
 • genetyka,
 • hodowla i biotechnologia roślin,
 • ogrodnictwo z marketingiem,
 • agroekologia i ochrona roślin,
 • bioinżynieria,
 • produkcja owoców, warzyw i ziół.

Są to studia I i II stopnia prowadzone przez niektóre uczelnie w trybie zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku ogrodnictwo

Na tym kierunku odnajdą się osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, pasjonaci biologii, chemii, ekologii i botaniki. Jest to kierunek dla osób, którym zależy na jakości środowiska naturalnego, cechujących się również wrażliwością estetyczną, która wiąże się z umiejętnością zagospodarowania terenów zieleni i kształtowania krajobrazu.

Program kształcenia na kierunku ogrodnictwo

Uczelnie w programie studiów na tym kierunku proponują m.in. przedmioty:

 • chemia,
 • nasiennictwo,
 • biochemia,
 • dendrologia,
 • ekologia,
 • mikrobiologia,
 • gleboznawstwo,
 • fitopatologia i entomologia ogrodnicza,
 • genetyka roślin,
 • fizjologia roślin,
 • sadownictwo,
 • warzywnictwo,
 • przechowalnictwo ogrodnicze,
 • mechanizacja ogrodnictwa,
 • Inżyniera ogrodnicza,
 • rośliny ozdobne a jakość życia człowieka,
 • regulowanie wzrostu i dojrzewania owoców,
 • ocena jakości surowców i produktów zielarskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ogrodnictwo

Szczegółowy wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym jest dostępny na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni prowadzących ten kierunek.

W konkursie świadectw najczęściej pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, geografia.

Perspektywy pracy po kierunku ogrodnictwo

Absolwent tego kierunku dysponuje specjalistycznym przygotowaniem z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym, dysponuje wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

Absolwent Ogrodnictwa może pracować na własny rachunek prowadząc gospodarstwo ogrodnicze, albo podjąć pracę w przetwórstwie owocowo-warzywnym, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa w tym jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin.

Opinie o kierunku ogrodnictwo

Osoby zainteresowane studiami i pracą po tym kierunku powinny zajrzeć na strony:

Kierunki pokrewne do kierunku ogrodnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek ogrodnictwo

W których miastach można studiować kierunek ogrodnictwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim