Jakiego kierunku studiów szukasz?

Ogrodnictwo

Ogrodnictwo to dział nauk rolniczych zajmujący się hodowlą i uprawianiem roślin sadowniczych, warzywnych i ozdobnych oraz projektowaniem, urządzaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni.

Studenci kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

Przykładowe specjalności proponowane przez uczelnie na tym kierunku:

 • warzywnictwo,
 • szkółkarstwo ogrodnicze,
 • rośliny lecznicze,
 • rośliny warzywne i lecznicze,
 • ochrona roślin,
 • genetyka,
 • sadownictwo,
 • rośliny ozdobne,
 • genetyka,
 • hodowla i biotechnologia roślin,
 • ogrodnictwo z marketingiem,
 • agroekologia i ochrona roślin,
 • bioinżynieria,
 • produkcja owoców, warzyw i ziół.

Są to studia I i II stopnia prowadzone przez niektóre uczelnie w trybie zarówno stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku ogrodnictwo

Na tym kierunku odnajdą się osoby o zainteresowaniach przyrodniczych, pasjonaci biologii, chemii, ekologii i botaniki. Jest to kierunek dla osób, którym zależy na jakości środowiska naturalnego, cechujących się również wrażliwością estetyczną, która wiąże się z umiejętnością zagospodarowania terenów zieleni i kształtowania krajobrazu.

Program kształcenia na kierunku ogrodnictwo

Uczelnie w programie studiów na tym kierunku proponują m.in. przedmioty:

 • chemia,
 • nasiennictwo,
 • biochemia,
 • dendrologia,
 • ekologia,
 • mikrobiologia,
 • gleboznawstwo,
 • fitopatologia i entomologia ogrodnicza,
 • genetyka roślin,
 • fizjologia roślin,
 • sadownictwo,
 • warzywnictwo,
 • przechowalnictwo ogrodnicze,
 • mechanizacja ogrodnictwa,
 • Inżyniera ogrodnicza,
 • rośliny ozdobne a jakość życia człowieka,
 • regulowanie wzrostu i dojrzewania owoców,
 • ocena jakości surowców i produktów zielarskich.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku ogrodnictwo

Szczegółowy wykaz przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym jest dostępny na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni prowadzących ten kierunek.

W konkursie świadectw najczęściej pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • język polski,
 • język obcy,
 • przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyki i astronomii, geografii, informatyki, matematyki, geografia.

Perspektywy pracy po kierunku ogrodnictwo

Absolwent tego kierunku dysponuje specjalistycznym przygotowaniem z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, organizacji i zarządzania gospodarstwem ogrodniczym, dysponuje wiedzą z zakresu zielarstwa oraz oceny jakości produktów ogrodniczych i surowców leczniczych, projektowania i aranżacji dekoracji roślinnych, pielęgnacji ogrodów, opracowania i wykorzystania programów terapii ogrodniczej w celu poprawy jakości życia człowieka.

Absolwent Ogrodnictwa może pracować na własny rachunek prowadząc gospodarstwo ogrodnicze, albo podjąć pracę w przetwórstwie owocowo-warzywnym, urzędach gmin, agencjach państwowych działających na rzecz rolnictwa w tym jednostkach doradczych i upowszechniających wiedzę ogrodniczą, w specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych, w firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się biotechnologią roślin.

Opinie o kierunku ogrodnictwo

Osoby zainteresowane studiami i pracą po tym kierunku powinny zajrzeć na strony:

Kierunki pokrewne do kierunku ogrodnictwo

Jakie uczelnie oferują kierunek ogrodnictwo

W których miastach można studiować kierunek ogrodnictwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Gdański
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Politechnika Częstochowska
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Piotrkowska