Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo ogrodnicze

Doradztwo ogrodnicze to kierunek unikatowy.

Studenci uczą się organizować i kierować ogrodniczą działalnością doradczą, analizować złożone zagadnienia związane z technologią produkcji płodów ogrodniczych oraz kreatywnie dostosować je do zmieniających się warunków środowiskowych i wymagań konsumentów.

Zdobywają wiedzę o nowoczesnych technikach i technologiach produkcji stosowanych w ogrodnictwie, procesach zachodzących w czasie wzrostu i przechowywania produktów ogrodniczych oraz zasadach oceny ich jakości.

Studia realizowane są na poziomie II stopnia.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo ogrodnicze

Studia przewidziane są dla osób posiadających dyplom inżyniera.

Kandydaci powinni interesować się zagadnieniami związanymi z ogrodnictwem, produkcją ogrodniczą, ochroną roślin, ekologią.

To studia dla osób kontaktowych, otwartych na aktualizowanie posiadanej wiedzy, świadomych konieczności dokształcania się.

Program kształcenia na kierunku doradztwo ogrodnicze

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • organizacja doradztwa ogrodniczego
 • źródła pozyskiwania i przetwarzania informacji
 • biostymulatory w ogrodnictwie
 • certyfikacja i kontrola jakości w produkcji ogrodniczej
 • sterowana produkcja ogrodnicza
 • ogrodnictwo ekologiczne
 • pozbiorcze traktowanie i zagospodarowanie płodów ogrodniczych
 • kreatywność w działalności doradczej
 • doradztwo w ochronie roślin.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo ogrodnicze

Na studia ubiegać się osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera kierunku ogrodnictwo, zielarstwo i terapie roślinne, rolnictwo lub kierunku pokrewnego.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo ogrodnicze

Absolwenci doradztwa ogrodniczego posiadają kompetencje do pracy przykładowo w:

 • ośrodkach doradztwa rolniczego
 • firmach doradczych pracujących dla ogrodnictwa
 • firmach dostarczających zaopatrzenie ogrodnicze
 • firmach prowadzących szkolenia w zakresie ogólnie pojętego ogrodnictwa
 • zakładach przetwórczych jako osoba sprawująca nadzór i kontrolująca produkcję w gospodarstwach
 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • instytucjach naukowych.

Opinie o kierunku doradztwo ogrodnicze

Doradztwo ogrodnicze to kierunek unikatowy, realizowany w jednej tylko uczelni.

Studia mają charakter praktyczny.

Studenci będą mieli możliwość realizacji prac badawczych w warunkach laboratoryjnych i polowych, w gospodarstwach ogrodniczych.

Dostępne są dla nich dobrze wyposażone pracownie komputerowe, laboratoria, gospodarstwo doświadczalne.

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo ogrodnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo ogrodnicze

W których miastach można studiować kierunek doradztwo ogrodnicze

Komentarze (1)

Karl
Czy możliwości pracy są rzeczywiście tak obiecujące jak sugeruje opis? Macie jakieś doświadczenia?
22.12.2019

Zobacz również

Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu