Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo w obszarach wiejskich

Doradztwo w obszarach wiejskich to kierunek realizowanych w ramach studiów II stopnia.

Potrzeba kształcenia w tym zakresie wynika z postępujących procesów transformacyjnych obszarów wiejskich.

Studenci kierunku uzyskują wiedzę w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w Unii Europejskiej.

W procesie edukacji na kierunku uwzględnione są aspekty ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, a także dobrej kultury rolnej.

Studia trwają trzy lata.

Absolwenci uzyskują tytuł magistra inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Studia przewidziane są dla absolwentów studiów inżynierskich, ukończonych na pokrewnych kierunkach.

Wybierają je osoby zainteresowane działalnością doradczą w zakresie produkcji rolniczej, funkcjonowania i finansowania przedsiębiorstw rolnych.

Program kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Przykładowe przedmioty w programie kształcenia:

 • dobra praktyka rolnicza
 • podstawy działalności gospodarczej
 • rachunkowość rolnicza
 • negocjacje i komunikacja społeczna
 • zasady i techniki pracy doradcy.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów oraz średniej ze studiów.

Wymagane jest posiadanie dyplomu studiów I stopnia uzyskanego na pokrewnym kierunku.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Po uzyskaniu dyplomu i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych absolwenci uzyskują pełne uprawnienia doradcze.

Przykładowe miejsca pracy:

 • państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego
 • przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin
 • związki hodowców i producentów rolnych.

Opinie o kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Merytoryczna wiedza oraz wysokie kompetencje absolwentów powodują, że wiele instytucji wykazuje zainteresowanie współpracą z nimi.

Są to przykładowo branżowe związki hodowców i producentów rolnych, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelska Izba Rolnicza i inne.

Istnieje możliwość pozyskiwania środków finansowych z budżetu Państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.

Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo w obszarach wiejskich

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo w obszarach wiejskich

W których miastach można studiować kierunek doradztwo w obszarach wiejskich

Komentarze (1)

inżynier
Czy studia przygotowują w zakresie tworzenia wniosków na dofinansowanie z UE?
16.12.2019
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Politechnika Częstochowska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Tarnowska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie