Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo i coaching

Kierunek doradztwo i coaching oferuje unikatowy program studiów, który stanowi odpowiedź na potrzeby runku w zakresie fachowców świadczących usługi o charakterze doradczym, trenerskim i coachingowym.

Studenci mają możliwość wyboru modułów prowadzonych w całości w języku angielskim International Studies i Civil Society. Mogą realizowania kursy na doradców, m.in. „Easy business” - program przygotowujący do europejskiego certyfikatu kompetencji biznesowych European Business Competence Licence, a także uzyskania dyplomu trenera REFA, otwierającego drogę do zdobycia licencji trenerskiej w kategorii A, B lub C.

Absolwenci kierunku doradztwo i coaching będą posiadać umiejętność diagnozowania procesów psychologicznych z perspektywy doradcy biznesowego i politycznego. Będą mogli świadczyć usługi o charakterze trenerskim i doradczym w zakresie polityki, handlu, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzić sesje coachingowe, udzielać profesjonalnego wsparcia w obszarach takich jak: budowanie zespołu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami i czasem, wiarygodne przywództwo czy wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem.

Absolwent będzie posiadał wysokie kompetencje w zakresie sztuki prezentacji, wystąpień publicznych, rozwinięte zdolności komunikacyjne, znajomość metod kreatywnych.

Specjalności w ramach kierunku:

 • psychologia biznesu
 • psychologia pozytywna w coachingu.

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz coachingu możesz zrealizować w formie online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego (sprawdź ofertę uczelni).

Dla kogo studia na kierunku doradztwo i coaching

Na studiach na Doradztwie i coachingu świetnie odnajdą się osoby zainteresowany pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą, czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Kandydaci powinni być gotowi do pracy z drugą osobą i sobą samym.

Program kształcenia na kierunku doradztwo i coaching

Ponad 90% zajęć w programie studiów to zajęcia praktyczne! W tym: warsztat pracy doradcy i coacha (ponad 550 godzin) oraz warsztat pracy trenera (ponad 300 godzin).

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy psychologii w biznesie
 • wprowadzenie do coachingu
 • trening kreatywności
 • wprowadzenie do zarządzania
 • warsztat pracy doradcy i coacha
 • praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
 • konflikt i zmiana
 • negocjacje w biznesie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo i coaching

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo i coaching

Zależnie od konkretnych studiów czy wybranej specjalności absolwenci mogą pracować w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • szkołach i na uczelniach
 • gabinetach terapii
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • ośrodkach badania opinii społecznej
 • firmach doradczych.

Kończąc studia na kierunki Doradztwo i coaching możecie zostać:

 • specjalistą ds. szkoleń
 • coachem
 • trenerem kompetencji miękkich
 • facylitatorem
 • konsultantem ds. samorozwoju
 • trenerem biznes
 • specjalistów ds. budowania wizerunku
 • doradcą personalnym.

Opinie o kierunku doradztwo i coaching

Jeżeli chcecie poznać opinię studentki pokrewnego kierunku - Psychologia - posłuchajcie:Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo i coaching

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo i coaching

W których miastach można studiować kierunek doradztwo i coaching

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim