Jakiego kierunku studiów szukasz?

Doradztwo i coaching

Kierunek doradztwo i coaching oferuje unikatowy program studiów, który stanowi odpowiedź na potrzeby runku w zakresie fachowców świadczących usługi o charakterze doradczym, trenerskim i coachingowym.

Studenci mają możliwość wyboru modułów prowadzonych w całości w języku angielskim International Studies i Civil Society. Mogą realizowania kursy na doradców, m.in. „Easy business” - program przygotowujący do europejskiego certyfikatu kompetencji biznesowych European Business Competence Licence, a także uzyskania dyplomu trenera REFA, otwierającego drogę do zdobycia licencji trenerskiej w kategorii A, B lub C.

Absolwenci kierunku doradztwo i coaching będą posiadać umiejętność diagnozowania procesów psychologicznych z perspektywy doradcy biznesowego i politycznego. Będą mogli świadczyć usługi o charakterze trenerskim i doradczym w zakresie polityki, handlu, zarządzania zasobami ludzkimi, prowadzić sesje coachingowe, udzielać profesjonalnego wsparcia w obszarach takich jak: budowanie zespołu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianami i czasem, wiarygodne przywództwo czy wypalenie zawodowe i radzenie sobie ze stresem.

Absolwent będzie posiadał wysokie kompetencje w zakresie sztuki prezentacji, wystąpień publicznych, rozwinięte zdolności komunikacyjne, znajomość metod kreatywnych.

Specjalności w ramach kierunku:

 • psychologia biznesu
 • psychologia pozytywna w coachingu.

Studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego oraz coachingu możesz zrealizować w formie online w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego (sprawdź ofertę uczelni).

Dla kogo studia na kierunku doradztwo i coaching

Na studiach na Doradztwie i coachingu świetnie odnajdą się osoby zainteresowany pracą z ludźmi nad ich osobistym rozwojem i poszerzaniem umiejętności społecznych takich jak: skuteczna komunikacja, zarządzanie grupą, czy współpraca zespołowa w przedsiębiorstwach i organizacjach.

Kandydaci powinni być gotowi do pracy z drugą osobą i sobą samym.

Program kształcenia na kierunku doradztwo i coaching

Ponad 90% zajęć w programie studiów to zajęcia praktyczne! W tym: warsztat pracy doradcy i coacha (ponad 550 godzin) oraz warsztat pracy trenera (ponad 300 godzin).

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • podstawy psychologii w biznesie
 • wprowadzenie do coachingu
 • trening kreatywności
 • wprowadzenie do zarządzania
 • warsztat pracy doradcy i coacha
 • praktyczne umiejętności i kompetencje zawodowe
 • konflikt i zmiana
 • negocjacje w biznesie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku doradztwo i coaching

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożenia kompletu dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku doradztwo i coaching

Zależnie od konkretnych studiów czy wybranej specjalności absolwenci mogą pracować w:

 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 • szkołach i na uczelniach
 • gabinetach terapii
 • ośrodkach pomocy społecznej
 • ośrodkach badania opinii społecznej
 • firmach doradczych.

Kończąc studia na kierunki Doradztwo i coaching możecie zostać:

 • specjalistą ds. szkoleń
 • coachem
 • trenerem kompetencji miękkich
 • facylitatorem
 • konsultantem ds. samorozwoju
 • trenerem biznes
 • specjalistów ds. budowania wizerunku
 • doradcą personalnym.

Opinie o kierunku doradztwo i coaching

Jeżeli chcecie poznać opinię studentki pokrewnego kierunku - Psychologia - posłuchajcie:Kierunki pokrewne do kierunku doradztwo i coaching

Jakie uczelnie oferują kierunek doradztwo i coaching

W których miastach można studiować kierunek doradztwo i coaching

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia psychologiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia WIT w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Zamojska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI