Jakiego kierunku studiów szukasz?

Psychologia w zarządzaniu

Psychologia w zarządzaniu to dziś zarówno znajomość technik marketingowych, ale również zachowań konsumentów, badanie rynku tworzenie strategii. Połączenie wiedzy z tych obszarów i umiejętne wykorzystanie związanych z nimi umiejętności to niemal gwarancja sukcesu.

Psychologia jest dziś obecna w niemal wszystkich dziedzinach życia. Współczesne zarządzanie, czy HR to twórcze wykorzystywanie tej nauki. Efektywność działania w tych obszarach jest uzależnione od znajomości i umiejętności wykorzystania mechanizmów i zasad działania ludzkiej psychiki.

Dzisiejszy rynek jest przesycony działaniami z obszaru Human Resources i szeroko pojmowaną psychologią w zarządzaniu. HR z jednej strony i zarządzanie produktem wraz z badaniem rynku i potrzeb konsumentów z drugiej tworzą specyficzny zestaw wiedzy niezbędnej specjaliście ds. marketingu. Współczesny HR to szeroki wachlarz umiejętności pozyskiwania pracowników, zarządzania nimi, motywowania i planowania zatrudnienia w perspektywie czasowej. Wiedza z tego obszaru jest bezcenną dla każdego działającego na rynku podmiotu.

Na psychologii w zarządzaniu można wybrać następujące specjalności:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • psychologia zachowań konsumenckich.


Dla kogo studia na kierunku psychologia w zarządzaniu

Psychologię w zarządzaniu wybierają osoby, które chcą bliżej poznać mechanizmy rządzące naszymi emocjami, wyborami, decyzjami i wykorzystać tą wiedzę w praktyce biznesowej.

Kandydaci powinni interesować się zagadnieniami psychologii, kształtowaniem umiejętności miękkich.

W przyszłej pracy przydatne będą predyspozycje interpersonalne, czujność i zaradność, zadaniowość, zorganizowanie i umiejętność pracy zespołowej.

Program kształcenia na kierunku psychologia w zarządzaniu

W programie studiów psychologia w zarządzaniu przewidziano następujące przedmioty:

 • psychologia osobowości i różnic indywidualnych
 • psychologia emocji i motywacji
 • zarządzanie międzynarodowe
 • warsztat kompetencyjny
 • zarządzanie talentami w organizacji
 • coaching w biznesie
 • psychologia konsumenta
 • psychologiczne aspekty reklamy
 • zarządzanie kompetencjami pracowników,
 • systemy wynagradzania i motywowania.

Wiele z nich ma charakter praktyczny.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku psychologia w zarządzaniu

Kandydaci na psychologię w zarządzaniu realizowaną w jednej z niepublicznych uczelni rekrutowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wypełnienia limitu miejsc.

Perspektywy pracy po kierunku psychologia w zarządzaniu

Specjaliści w zakresie psychologii w zarządzaniu mogą liczyć na pracę w charakterze:

 • menedżera ds. komunikacji
 • specjalisty ds. HR
 • specjalista ds. szkoleń wewnętrznych
 • szkoleniowiec (po spełnieniu dodatkowych wymagań)
 • negocjatora
 • konsultanta ds. personalnych
 • specjalisty ds. zasobów ludzkich
 • analityka ds. zachowań konsumentów
 • kierownika oddziału
 • trenera biznesu.

Opinie o kierunku psychologia w zarządzaniu

Specjaliści w zakresie psychologii zarządzania to pracownicy wysoko cenieni na rynku pracy.

Absolwenci kierunku posiadają praktyczne umiejętności znajdujące zastosowanie w rozwiązywaniu konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, doborem odpowiedniej kadry, motywowaniem pracowników.

Czego będziecie się uczyć na studiach?


Kierunki pokrewne do kierunku psychologia w zarządzaniu

Jakie uczelnie oferują kierunek psychologia w zarządzaniu

W których miastach można studiować kierunek psychologia w zarządzaniu

Komentarze (1)

Maja
Kierunek mocno HR-owy, nazwa sugeruje szerszy aspekt psychologiczny w biznesie.
30.10.2019

Zobacz również

Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Bydgoszczy
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Krakowie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Olsztynie
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Opolu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Radomiu
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Rzeszowie
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Toruniu
Zarządzanie w Zielonej Górze
Zarządzanie w Zielonej Górze
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Białymstoku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdańsku
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Gdyni
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Katowicach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Kielcach
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Koszalinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Lublinie
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Poznaniu
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Szczecinie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Warszawie
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie w Łodzi
​Zarządzanie we Wrocławiu
​Zarządzanie we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Warszawa
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Białostocka
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Tarnowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Poznańska
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kaliski
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia