Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne to innowacyjny kierunek studiów, mający na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, analityków biznesu.

W procesie kształcenia postawiono na zdobywanie praktycznych umiejętności. Już na pierwszym roku studenci biorą udział w projektach pozwalających na sprawdzanie w praktyce zdobywanej wiedzy. Uczestniczą w projektach, realizowanych w jednostkach wchodzących w skład największych światowych koncernów, dużych polskich przedsiębiorstw oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów na kierunku Zarządzanie strategiczne obejmuje naukę najnowocześniejszych narzędzi i technologii stosowanych obecnie na świecie, takich jak Sieć Neuronowa i Sztuczna Inteligencja.

Realizując program nauczania na opisywanych studiach - zyskasz znajomość i zrozumienie procesów zachodzących we współczesnych organizacjach, umiejętność pracy z dużą ilością danych i informacji oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Kończąc studia na kierunku Zarządzanie strategiczne zyskasz wartościową i wysoko ceniona przez pracodawców wiedzę, gwarancję atrakcyjnej pracy, satysfakcję finansową.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie strategiczne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie strategiczne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie strategiczne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie strategiczne

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich miejscach, jak:

 • międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa
 • korporacje
 • centra outsourcingowe
 • działy rozwoju biznesu i analityki
 • jednostki administracji publicznej
 • analityk danych
 • analityk procesów biznesowych
 • analityk sprzedaży
 • analityk kampanii marketingowych

Opinie o kierunku zarządzanie strategiczne

Dotychczas analityk biznesowy kojarzył się z osobą, która niemal jak księgowy „siedzi w cyfrach” i próbuje z nich wydobyć różne zestawienia. Obecnie jednak, w dobie cyfrowej transformacji, gdzie wielkość gromadzonych danych może przerażać każdego, a przechowywanie tych danych odbywa się w tzw. chmurze - to już nie wystarczy. Teraz potrzebujemy ludzi, którzy nie tylko potrafią się posługiwać narzędziami cyfrowymi, znają dostępne środowiska i narzędzia systemowe, ale przede wszystkim posiadają umiejętności odnajdywania wśród trylionów bajtów danych takich zestawień, dzięki którym można odtworzyć zachowanie klienta oraz dowiedzieć się, jakie są wspólne zachowania różnych grup społecznych. A jeśli dodamy do tego fakt, że w cyfrowym magazynie danych granice państwowe nie mają znaczenia, to znajomość różnych rynków i trendów w wielokulturowym świecie okazuje się dodatkowym atutem.

Robert Siewierski
Dyrektor Generalny na Europę Wschodnią HMD Globa


Strategiczne podejście do zarządzania bywa niezwykle trudne. Wymaga otwartego umysłu i umiejętności interpretacji faktów i danych. Wymaga również wyobraźni i umiejętności kreowania wydarzeń, wyprzedzania rzeczywistości. W tym wypadku trzeba być i analitykiem i wizjonerem - co oznacza trudną do znalezienia "mieszankę" cech i umiejętności. Kierunek, który został stworzony by sprostać tym wymaganiom ma szansę dostarczyć na rynek absolwentów doskonale przygotowanych, a przez to niezwykle pożądanych przez pracodawców. Strategie marketingowe zdecydowanie powinny powstawać zgodnie z prawem "najpierw analiza, potem kreacja" - dobrze przygotowane dane stanowią jedyną właściwą podstawę do planowania strategicznego, a szybkość i elastyczność ich opracowania, decyduje często o sukcesie firmy lub jego braku. Stąd tak istotna rola osób, które zostaną przygotowane do pracy analityka.

Gabriela Antczak
Gabriela Antczak - Marketing outsourcing

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie strategiczne

administracja i zarządzanie bankowość i zarządzanie ryzykiem biomonitoring i zarządzanie środowiskiem cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesie energetyka odnawialna i zarządzanie energią finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia finanse i zarządzanie w przedsiębiorstwie globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) gospodarka i zarządzanie publiczne infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informatyczne techniki zarządzania innowacyjność i zarządzanie sferą publiczną inżynieria zarządzania media społecznościowe w zarządzaniu modern business - zarządzanie i rachunkowość organizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami psychologia w zarządzaniu zarządzanie zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej zarządzanie bezpieczeństwem narodowym zarządzanie bezpieczeństwem państwa zarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytków zarządzanie gospodarką komunalną zarządzanie i dowodzenie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie i inżynieria usług zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznej zarządzanie i prawo w biznesie zarządzanie informacją i bibliotekoznawstwo zarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie in­for­macją zarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnej zarządzanie kreatywne zarządzanie kryzysem indywidualnym zarządzanie kulturą i mediami zarządzanie miastem zarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi zarządzanie państwem zarządzanie projektami społecznymi zarządzanie publiczne zarządzanie ryzykiem zdrowotnym zarządzanie techniką zarządzanie w języku angielskim zarządzanie w politykach publicznych zarządzanie w sporcie zarządzanie w służbach społecznych zarządzanie w turystyce i w sporcie zarządzanie wiedzą z infobrokeringiem zarządzanie zasobami ludzkimi zarządzanie zasobami przyrody zarządzanie środowiskiem

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie strategiczne

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie strategiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu