Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne to innowacyjny kierunek studiów, mający na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, analityków biznesu.

W procesie kształcenia postawiono na zdobywanie praktycznych umiejętności. Już na pierwszym roku studenci biorą udział w projektach pozwalających na sprawdzanie w praktyce zdobywanej wiedzy. Uczestniczą w projektach, realizowanych w jednostkach wchodzących w skład największych światowych koncernów, dużych polskich przedsiębiorstw oraz organów administracji państwowej i samorządowej.

Program studiów na kierunku Zarządzanie strategiczne obejmuje naukę najnowocześniejszych narzędzi i technologii stosowanych obecnie na świecie, takich jak Sieć Neuronowa i Sztuczna Inteligencja.

Realizując program nauczania na opisywanych studiach - zyskasz znajomość i zrozumienie procesów zachodzących we współczesnych organizacjach, umiejętność pracy z dużą ilością danych i informacji oraz umiejętność rozwiązywania problemów.

Kończąc studia na kierunku Zarządzanie strategiczne zyskasz wartościową i wysoko ceniona przez pracodawców wiedzę, gwarancję atrakcyjnej pracy, satysfakcję finansową.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie strategiczne

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku zarządzanie strategiczne

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie strategiczne

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie strategiczne

Absolwenci znajdują zatrudnienie w takich miejscach, jak:

  • międzynarodowe firmy i przedsiębiorstwa
  • korporacje
  • centra outsourcingowe
  • działy rozwoju biznesu i analityki
  • jednostki administracji publicznej
  • analityk danych
  • analityk procesów biznesowych
  • analityk sprzedaży
  • analityk kampanii marketingowych

Opinie o kierunku zarządzanie strategiczne

Dotychczas analityk biznesowy kojarzył się z osobą, która niemal jak księgowy „siedzi w cyfrach” i próbuje z nich wydobyć różne zestawienia. Obecnie jednak, w dobie cyfrowej transformacji, gdzie wielkość gromadzonych danych może przerażać każdego, a przechowywanie tych danych odbywa się w tzw. chmurze - to już nie wystarczy. Teraz potrzebujemy ludzi, którzy nie tylko potrafią się posługiwać narzędziami cyfrowymi, znają dostępne środowiska i narzędzia systemowe, ale przede wszystkim posiadają umiejętności odnajdywania wśród trylionów bajtów danych takich zestawień, dzięki którym można odtworzyć zachowanie klienta oraz dowiedzieć się, jakie są wspólne zachowania różnych grup społecznych. A jeśli dodamy do tego fakt, że w cyfrowym magazynie danych granice państwowe nie mają znaczenia, to znajomość różnych rynków i trendów w wielokulturowym świecie okazuje się dodatkowym atutem.

Robert Siewierski
Dyrektor Generalny na Europę Wschodnią HMD Globa


Strategiczne podejście do zarządzania bywa niezwykle trudne. Wymaga otwartego umysłu i umiejętności interpretacji faktów i danych. Wymaga również wyobraźni i umiejętności kreowania wydarzeń, wyprzedzania rzeczywistości. W tym wypadku trzeba być i analitykiem i wizjonerem - co oznacza trudną do znalezienia "mieszankę" cech i umiejętności. Kierunek, który został stworzony by sprostać tym wymaganiom ma szansę dostarczyć na rynek absolwentów doskonale przygotowanych, a przez to niezwykle pożądanych przez pracodawców. Strategie marketingowe zdecydowanie powinny powstawać zgodnie z prawem "najpierw analiza, potem kreacja" - dobrze przygotowane dane stanowią jedyną właściwą podstawę do planowania strategicznego, a szybkość i elastyczność ich opracowania, decyduje często o sukcesie firmy lub jego braku. Stąd tak istotna rola osób, które zostaną przygotowane do pracy analityka.

Gabriela Antczak
Gabriela Antczak - Marketing outsourcing

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie strategiczne

administracja i zarządzaniebankowość i zarządzanie ryzykiembiomonitoring i zarządzanie środowiskiem cyfryzacja i zarządzanie danymi w biznesieenergetyka odnawialna i zarządzanie energią finanse i zarządzanie w ochronie zdrowiafinanse i zarządzanie w przedsiębiorstwieglobalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)gospodarka i zarządzanie publiczneinfobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka informatyczne techniki zarządzaniainnowacyjność i zarządzanie sferą publicznąinżynieria zarządzaniamedia społecznościowe w zarządzaniumodern business - zarządzanie i rachunkowośćorganizacja i zarządzanie zakładami opieki zdrowotnejprzedsiębiorczość i zarządzanie innowacjamipsychologia w zarządzaniuzarządzaniezarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznejzarządzanie bezpieczeństwem narodowymzarządzanie bezpieczeństwem państwazarządzanie dziedzictwem kulturowym i i ochrona zabytkówzarządzanie gospodarką komunalnązarządzanie i dowodzeniezarządzanie i inżynieria produkcjizarządzanie i inżynieria usługzarządzanie in­for­macjązarządzanie informacją i bibliotekoznawstwozarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejzarządzanie instytucjami służby zdrowia zarządzanie i prawo w biznesiezarządzanie jakością i analiza żywności zarządzanie jakością w produkcji roślinnejzarządzanie kreatywnezarządzanie kryzysem indywidualnymzarządzanie kulturą i mediamizarządzanie miastemzarządzanie międzynarodowe zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymizarządzanie państwemzarządzanie projektami społecznymizarządzanie publicznezarządzanie ryzykiem zdrowotnymzarządzanie środowiskiemzarządzanie technikązarządzanie wiedzą z infobrokeringiemzarządzanie w języku angielskimzarządzanie w politykach publicznychzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowymzarządzanie w służbach społecznychzarządzanie w sporciezarządzanie w turystyce i w sporciezarządzanie zasobami ludzkimizarządzanie zasobami przyrody

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie strategiczne

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie strategiczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Politechnika Łódzka
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie