Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie gospodarką komunalną

Studia na kierunku Zarządzanie gospodarka komunalną obejmują zagadnienia z obszaru kształtowania i rozwoju obszarów miejskich, planowania i zarządzania gospodarką wodą, ściekami i odpadami, organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej.

Studenci uczą się zarządzać projektami i inwestycjami komunalnymi, tworzyć strategie i plany rozwoju struktur miejskich, analizować ryzyko w sytuacjach kryzysowych.

Zdobywają kompetencje odnośnie administrowania na szczeblu lokalnym i regionalnym, zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości i finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Kierunki związane z zarządzaniem dedykowane są osobom przedsiębiorczym, zaradnym, decyzyjnym, umiejącym łatwo współpracować w grupie, swobodnie nawiązywać kontakty.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • podstawy chemii środowiska
 • podstawy geodezji
 • podstawy zarządzania
 • ekologia miasta
 • gospodarka wodą i ściekami
 • zarządzanie środowiskiem
 • kataster nieruchomości
 • zabezpieczenie przeciwpowodziowe miast
 • systemy informacji o terenie
 • planowanie przestrzenne lokalne i regionalne
 • gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym
 • monitoring i analiza ryzyka w środowisku miejskim
 • zarządzanie systemami kanalizacyjnymi i wodociągowymi
 • miejskie systemy ciepłownicze
 • strategie rozwoju lokalnego i regionalnego.


Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Punktowane są przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język polski
 • język obcy
 • przedmiot wybrany spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, informatyka, wiedza o społeczeństwie.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie w:

 • podmiotach administracji lokalnej i regionalnej,
 • biurach planowania urbanistycznego,
 • instytucjach naukowych, społecznych,
 • działach planowania przedsiębiorstw komunalnych,
 • firmach konsultingowych.

Opinie o kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Dynamiczny rozwój miast wymaga skoordynowanych decyzji na szczeblu administracyjnym. Absolwenci kierunku to specjaliści z zakresu gospodarki komunalnej, posiadający kompetencje do działań na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie gospodarką komunalną

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie gospodarką komunalną

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie gospodarką komunalną

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji