Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie gospodarka komunalną

Studia na kierunku Zarządzanie gospodarka komunalną kształcą specjalistów, którzy posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • opisu i oceny zasad kształtowania i rozwoju obszarów miejskich;
 • opisu i oceny zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w urbanosferze;
 • inżynierskich działań z zakresu pomiaru i oceny zjawisk, procesów i systemów gospodarki komunalnej;
 • inżynierskich działań z zakresu kształtowania powierzchni terenu;
 • planowania i zarządzania gospodarką wodą, ściekami i odpadami;
 • organizacji i realizacji inwestycji z zakresu energetyki komunalnej;
 • zarządzania systemami energetyki komunalnej;
 • zarządzania projektami i inwestycjami komunalnymi;
 • opracowywania i oceny strategii i planów rozwoju struktur miejskich;
 • zarządzania miejskimi systemami logistycznymi i transportowymi;
 • monitoringu, analizy ryzyka, minimalizacji ryzyka i działań w sytuacjach kryzysowych w środowisku miejskim;
 • administracji na szczeblach lokalnym i regionalnym;
 • zarządzania finansami publicznymi, rachunkowości i finansów oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Absolwenci kierunku Zarządzanie gospodarka komunalną odznaczają się umiejętnością posługiwania się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętnością posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Wykorzystują w pracy narzędzia informatyczne, zarówno w sferze oprogramowania biurowego, statystycznego opracowania danych, CAD, BIM, jak innego – specjalistycznego, związanego z kierunkiem studiów.

Absolwenci kierunku Zarządzanie gospodarka komunalną znajdą zatrudnienie w podmiotach administracji lokalnej i regionalnej, biurach planowania urbanistycznego, instytucjach naukowych, społecznych, działach planowania przedsiębiorstw komunalnych i firmach konsultingowych.

Wykształcenie w zakresie zarządzania gospodarką komunalną pomoże też w pełni realizować zadania członkom samorządów lokalnych i kandydatom do nich, rad i gremiów konsultacyjnych oraz organizacji działających na rzecz gospodarki miejskiej i mieszkańców miast. Są też przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia w zakresie zarządzania gospodarką komunalną, gospodarki komunalnej, inżynierii środowiska i zarządzania środowiskiem

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie gospodarka komunalną
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie gospodarka komunalną
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie gospodarka komunalną
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie gospodarka komunalną
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie gospodarka komunalną
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie gospodarka komunalną
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie gospodarka komunalną
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie gospodarka komunalną
Komentarze ()
brak komentarzy…
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu