Jakiego kierunku studiów szukasz?

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna to interdyscyplinarny kierunek, na którym student zapozna się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, dowie się jaki wpływ na środowisko i na nasze życie ma urbanistyka oraz zmiany klimatyczne.

Głównym celem zajęć na tym kierunku jest pokazanie efektywnego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, identyfikacja zasobów oraz możliwości ich pozyskania, a także sztuka projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE w formie tradycyjnej jak i proekologicznej.

Absolwenci pierwszego stopnia studiów mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Dzięki temu będą mogli ubiegać się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna skierowane są do osób, które interesują się i chciałyby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z wpływem ciągłego rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne oraz sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich.

Kandydat powinien być otwarty na nowoczesne technologie i rozwiązanie techniczne. Powinien również cechować się gotowością do wzięcia odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni miejskich, w tym ich potrzeb energetycznych.

Program kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej
 • biologia i ekologia
 • geologia i hydrogeologia
 • meteorologia i klimatologia
 • podstawy geotechniki
 • alternatywne źródła energii
 • podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń
 • podstawy budownictwa
 • mechanika płynów
 • maszyny przepływowe
 • gospodarowanie odpadami
 • pompy ciepła i chłodnictwo
 • instalacje sanitarne
 • energetyczne sieci miejskie
 • wodociągi i kanalizacje
 • technologia ścieków i przeróbka osadów ściekowych
 • hydroenergetyka
 • systemy geotermalne
 • energetyka wiatrowa
 • termiczne unieszkodliwianie odpadów
 • wykorzystanie energii słonecznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej jest to jeden przedmiot spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • informatyka.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Absolwenci kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej (współrealizujących program studiów: MPWiK, MPO, MPEC), co – wobec coraz silniej artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury – stanowić będzie główny obszar spodziewanego zatrudnienia;
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE (jak również innych elementów infrastruktury komunalnej) – jako projektanci i kierownicy robót;
 • instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą;
 • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
 • w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).

Opinie o kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Kierunek Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Współczesna infrastruktura komunalna, szczególnie ta jej część, która zapewnia dostawy wody oraz energii cieplnej wymaga, aby specjaliści, którzy się nią zajmują, posiadali zaawansowaną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności niezbędne wobec zwiększającego się stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń we współczesnych systemach infrastruktury.

Kierunki pokrewne do kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Jakie uczelnie oferują kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

W których miastach można studiować kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie