Jakiego kierunku studiów szukasz?

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna to interdyscyplinarny kierunek, na którym student zapozna się z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, dowie się jaki wpływ na środowisko i na nasze życie ma urbanistyka oraz zmiany klimatyczne.

Głównym celem zajęć na tym kierunku jest pokazanie efektywnego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, identyfikacja zasobów oraz możliwości ich pozyskania, a także sztuka projektowania instalacji i systemów wykorzystujących OZE w formie tradycyjnej jak i proekologicznej.

Absolwenci pierwszego stopnia studiów mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich. Dzięki temu będą mogli ubiegać się o uzyskanie uprawnień instalacyjnych w pełnym zakresie i w ograniczonym zakresie uprawnień budowlanych.

Studia trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Dla kogo studia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Studia na kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna skierowane są do osób, które interesują się i chciałyby uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów związanych z wpływem ciągłego rozwoju cywilizacyjnego na środowisko naturalne oraz sposób kształtowania i funkcjonowania jednostek miejskich.

Kandydat powinien być otwarty na nowoczesne technologie i rozwiązanie techniczne. Powinien również cechować się gotowością do wzięcia odpowiedzialności za kształtowanie przestrzeni miejskich, w tym ich potrzeb energetycznych.

Program kształcenia na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • prawo w ochronie środowiska i gospodarce komunalnej
 • biologia i ekologia
 • geologia i hydrogeologia
 • meteorologia i klimatologia
 • podstawy geotechniki
 • alternatywne źródła energii
 • podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń
 • podstawy budownictwa
 • mechanika płynów
 • maszyny przepływowe
 • gospodarowanie odpadami
 • pompy ciepła i chłodnictwo
 • instalacje sanitarne
 • energetyczne sieci miejskie
 • wodociągi i kanalizacje
 • technologia ścieków i przeróbka osadów ściekowych
 • hydroenergetyka
 • systemy geotermalne
 • energetyka wiatrowa
 • termiczne unieszkodliwianie odpadów
 • wykorzystanie energii słonecznej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię.

Najczęściej jest to jeden przedmiot spośród:

 • matematyka
 • fizyka i astronomia
 • fizyka
 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • informatyka.

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Absolwenci kierunku Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna mogą podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją infrastruktury komunalnej (współrealizujących program studiów: MPWiK, MPO, MPEC), co – wobec coraz silniej artykułowanego przez te podmioty braku specjalistów w dziedzinie eksploatacji OZE oraz infrastruktury – stanowić będzie główny obszar spodziewanego zatrudnienia;
 • biurach projektowych i firmach wykonawczych realizujących inwestycje w zakresie instalacji i systemów OZE (jak również innych elementów infrastruktury komunalnej) – jako projektanci i kierownicy robót;
 • instytucjach i organizacjach wykorzystujących, koordynujących i finansujących wdrażanie OZE w kraju i za granicą;
 • jednostkach samorządu terytorialnego i administracji państwowej, prowadząc analizy efektywności inwestycji oraz źródeł ich finansowania;
 • w ramach własnej działalności gospodarczej (doradztwo inwestycyjne, opracowywanie planów wykorzystania konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii oraz zamiany systemów tradycyjnych na proekologiczne).

Opinie o kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Kierunek Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna jest odpowiedzią na potrzeby rynku pracy i gospodarki. Współczesna infrastruktura komunalna, szczególnie ta jej część, która zapewnia dostawy wody oraz energii cieplnej wymaga, aby specjaliści, którzy się nią zajmują, posiadali zaawansowaną wiedzę i ponadprzeciętne umiejętności niezbędne wobec zwiększającego się stopnia skomplikowania obiektów i urządzeń we współczesnych systemach infrastruktury.

Kierunki pokrewne do kierunku odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Jakie uczelnie oferują kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

W których miastach można studiować kierunek odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu