Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki/energii odnawialnej to kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska.

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzoną o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki.

Poznają zasady rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej.

Uzyskują wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny w Polsce, krajach Unii Europejskiej jak również na świecie, można stwierdzić, że specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest z pewnością zawodem przyszłości.

Wiedza zdobyta na studiach umożliwia m.in. ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.Dla kogo studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Studia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej są propozycją kształcenia dla osób twórczych, o umyśle ścisłym i analitycznym, logicznie myślących, otwartych na nowoczesne i przyszłościowe technologie. Bardzo przydatna podczas studiów jest zdolność koncentracji, abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania się do nowych wyzwań.

Program kształcenia na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in.:

 • analiza matematyczna i algebra liniowa,
 • informatyka,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • fizyka,
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • układy konwersji energii,
 • energetyka prosumencka (EP),
 • systemy pomiar owe w EP,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • audyt energetyczny,
 • bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
 • automatyka zabezpieczeniowa,
 • gospodarka elektroenergetyczna,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • rynek energii,
 • jakość energii elektrycznej,
 • niezawodność w energetyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce,
 • prawo energetyczne,
 • polityka energetyczna,
 • rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią,
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym,
 • urządzenia elektryczne,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • współpraca OZE z systemem energetycznym,
 • gospodarka skojarzona,
 • wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce,
 • internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE,
 • technologie nanomateriałowe,
 • nowoczesne materiały w technologiach OZE,
 • inżynieria wysokonapięciowa oraz ochrona przepięciowa i odgromowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Podczas rekrutacji punktowane będą przede wszystkim:

 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka fizyka (z astronomią)
 • chemia
 • język polski.

Które konkretnie przedmioty obowiązują na danej uczelni należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku technologie energetyki odnawialnej

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych
 • administracja rządowa i samorządowa
 • firmy doradcze.

Opinie o kierunku technologie energetyki odnawialnej

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym.

Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

Kierunki pokrewne do kierunku technologie energetyki odnawialnej

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie energetyki odnawialnej

W których miastach można studiować kierunek technologie energetyki odnawialnej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu