Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie energetyki odnawialnej

Technologie energetyki/energii odnawialnej to kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska.

Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzoną o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki.

Poznają zasady rozwiązywania problemów związanych z racjonalnym wdrażaniem technologii energii odnawialnej, a także planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej.

Uzyskują wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny w Polsce, krajach Unii Europejskiej jak również na świecie, można stwierdzić, że specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest z pewnością zawodem przyszłości.

Wiedza zdobyta na studiach umożliwia m.in. ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Dla kogo studia na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Studia na kierunku Technologie energetyki odnawialnej są propozycją kształcenia dla osób twórczych, o umyśle ścisłym i analitycznym, logicznie myślących, otwartych na nowoczesne i przyszłościowe technologie. Bardzo przydatna podczas studiów jest zdolność koncentracji, abstrakcyjnego myślenia, dokładność i systematyczność, wyobraźnia przestrzenna, dynamika działania, chęć i umiejętność ciągłego doskonalenia się oraz dostosowywania się do nowych wyzwań.

Program kształcenia na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Wśród przedmiotów kształcenia znajdują się m.in.:

 • analiza matematyczna i algebra liniowa,
 • informatyka,
 • geometria i grafika inżynierska,
 • fizyka,
 • wytwarzanie energii elektrycznej,
 • układy konwersji energii,
 • energetyka prosumencka (EP),
 • systemy pomiar owe w EP,
 • odnawialne źródła energii (OZE),
 • audyt energetyczny,
 • bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
 • automatyka zabezpieczeniowa,
 • gospodarka elektroenergetyczna,
 • przesyłanie energii elektrycznej,
 • podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej,
 • systemy elektroenergetyczne,
 • rynek energii,
 • jakość energii elektrycznej,
 • niezawodność w energetyce,
 • zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce,
 • prawo energetyczne,
 • polityka energetyczna,
 • rachunek ekonomiczny i zarządzanie energią,
 • zarządzanie w przedsiębiorstwie energetycznym,
 • urządzenia elektryczne,
 • zakłócenia w układach elektroenergetycznych,
 • współpraca OZE z systemem energetycznym,
 • gospodarka skojarzona,
 • wizualizacja i modelowanie procesów w elektroenergetyce,
 • internetowy monitoring i wdrażanie innowacji technologii OZE,
 • technologie nanomateriałowe,
 • nowoczesne materiały w technologiach OZE,
 • inżynieria wysokonapięciowa oraz ochrona przepięciowa i odgromowa.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie energetyki odnawialnej

Podczas rekrutacji punktowane będą przede wszystkim:

 • język obcy
 • matematyka
 • informatyka fizyka (z astronomią)
 • chemia
 • język polski.

Które konkretnie przedmioty obowiązują na danej uczelni należy sprawdzać w serwisach rekrutacyjnych.

Perspektywy pracy po kierunku technologie energetyki odnawialnej

Absolwent kierunku może prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, zarządzać małą firmą sektora elektroenergetycznego lub znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, montażem, dystrybucją, doradztwem, a także diagnostyką oraz serwisowaniem wszystkich rodzajów odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej.

Absolwenci będą mogli sami zostać prywatnymi wytwórcami energii, będą w stanie przygotowywać rzetelne programy energetyczne, m.in. dla potrzeb samorządów lokalnych z zakresu energetyki prosumenckiej i jednocześnie będą potrafili oceniać ich wpływ na środowisko naturalne oraz na system elektroenergetyczny i ciepłowniczy.

Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych
 • administracja rządowa i samorządowa
 • firmy doradcze.

Opinie o kierunku technologie energetyki odnawialnej

Specjalista w zakresie technologii energetyki odnawialnej jest jednym z najbardziej przyszłościowych zawodów o profilu technicznym.

Obecnie energetyka odnawialna to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się technologii zarówno w Polsce, Unii Europejskiej, jak również na świecie.

Kierunki pokrewne do kierunku technologie energetyki odnawialnej

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie energetyki odnawialnej

W których miastach można studiować kierunek technologie energetyki odnawialnej

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Tarnowska
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Politechnika Śląska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Politechnika Częstochowska
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Białostocka
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Rzeszowski