Jakiego kierunku studiów szukasz?

Efektywność energetyczna

Celem studiów na kierunku efektywność energetyczna jest wyposażenie absolwenta w wiedzę ogólną, konieczną do wykonywania działalności inżynierskiej oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu efektywności energetycznej, umożliwiającą samodzielne rozwiązywanie problemów występujących w planowaniu i realizacji procesów technologicznych związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii.

Studia przygotowują absolwenta do nabywania i pogłębiania wiedzy przez całe życie, kreowania opinii oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji w obszarach związanych z efektywnością energetyczną.

Absolwent kierunku efektywność energetyczna zna zagadnienia dotyczące zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z efektywnym i ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii. Posiada praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją urządzeń w obszarze systemów energetycznych i w zakładach, w których wytwarzana, przetwarzana, przekształcana, przesyłana lub dystrybuowana jest energia.

Ma specjalistyczną wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z ekologią, efektywnością i bezpieczeństwem energetycznym, jakie występują także w obszarze działalności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo) a także wspólnot mieszkaniowych.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w sektorach gospodarki bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami energetycznymi. Przygotowany będzie do pracy na samodzielnych stanowiskach technicznych oraz organizacji pracy i udziału w większych zespołach.

W trakcie studiów pozna podstawy ekonomii w zakresie niezbędnym do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Przygotowany jest do kontynuowania kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia.

Dla kogo studia na kierunku efektywność energetyczna

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku efektywność energetyczna

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku efektywność energetyczna

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku efektywność energetyczna

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku efektywność energetyczna

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku efektywność energetyczna

Jakie uczelnie oferują kierunek efektywność energetyczna

W których miastach można studiować kierunek efektywność energetyczna

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Gdański
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska