Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Studia I i II stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią kładą mocny nacisk na rolę odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju energetycznym i stawiają na kompleksowe traktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej.

Studenci tego kierunku nabędą kompleksową wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umiejętności z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, automatyki, informatyki, programowania i obróbki danych pomiarowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią będziesz potrafił:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi oraz wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów,
 • planować, projektować i prowadzić eksperymenty różnymi środkami i w różnej skali, indywidualnie i w zespole, dla uzyskania wyników umożliwiających opis badanego procesu lub rozwiązanie postawionego problemu,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, komputerowych programów aplikacyjnych,
 • dokonać analizy technologicznej oraz dobrać w procesie projektowania części i elementy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz określić niezbędne wskaźniki techniczne i ekonomiczne, również z uwzględnieniem nowych technologii w energetyce,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną, dokonać racjonalnego doboru materiałów do zastosowań energetycznych oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.

Dla kogo studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Inżynierskie studia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią przewidziane są dla kandydatów posiadających zmysł techniczny, predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Przydatne będzie zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, otwartość na nowatorskie rozwiązania.

Program kształcenia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

W programie studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią przewidziano zagadnienia z zakresu:

 • podstaw energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • fizyki, chemii i matematyki, podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
 • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
 • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Podczas rekrutacji uwzględniany będzie jeden przedmiot maturalny wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Absolwenci kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mogą pracować jako projektanci maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Zatrudnienie można znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, także w jednostkach samorządowych.

Opinie o kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Kierunki pokrewne do kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią

W których miastach można studiować kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Zamojska
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Śląska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Piotrkowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Poznańska
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu