Jakiego kierunku studiów szukasz?

Energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Studia I i II stopnia na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią kładą mocny nacisk na rolę odnawialnych źródeł energii w zrównoważonym rozwoju energetycznym i stawiają na kompleksowe traktowanie wszystkich technologii energetyki odnawialnej.

Studenci tego kierunku nabędą kompleksową wiedzę z zakresu odnawialnych źródeł energii, a także umiejętności z zakresu: elektroniki, elektrotechniki, automatyki, informatyki, programowania i obróbki danych pomiarowych.

Po ukończeniu studiów na kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią będziesz potrafił:

 • rozwiązywać analitycznie i numerycznie zagadnienia techniczne opisane metodami matematycznymi oraz wykorzystywać prawa i metody eksperymentalne fizyki i chemii w analizie przebiegu różnych procesów,
 • planować, projektować i prowadzić eksperymenty różnymi środkami i w różnej skali, indywidualnie i w zespole, dla uzyskania wyników umożliwiających opis badanego procesu lub rozwiązanie postawionego problemu,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, komputerowych programów aplikacyjnych,
 • dokonać analizy technologicznej oraz dobrać w procesie projektowania części i elementy maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych oraz określić niezbędne wskaźniki techniczne i ekonomiczne, również z uwzględnieniem nowych technologii w energetyce,
 • prowadzić analizę wpływu wybranych parametrów procesu na jego wydajność i efektywność energetyczną, dokonać racjonalnego doboru materiałów do zastosowań energetycznych oraz dokonać oceny techniczno-ekonomicznej i ekologicznej procesów technologicznych z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa.


Dla kogo studia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Inżynierskie studia na kierunku Energetyka odnawialna i zarządzanie energią przewidziane są dla kandydatów posiadających zmysł techniczny, predyspozycje do nauki przedmiotów ścisłych.

Przydatne będzie zainteresowanie nowoczesnymi technologiami, otwartość na nowatorskie rozwiązania.

Program kształcenia na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

W programie studiów Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią przewidziano zagadnienia z zakresu:

 • podstaw energetyki, w szczególności energetyki odnawialnej,
 • podstaw projektowania, grafiki inżynierskiej, metod numerycznych, obliczeń komputerowych i programowania,
 • podstaw mechaniki i konstrukcji maszyn, zasad doboru materiałów konstrukcyjnych i eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych,
 • fizyki, chemii i matematyki, podstawowych zasad i zastosowania praw termodynamiki w połączeniu z odpowiednimi metodami pomiarowymi i opisu statystycznego złożonych zależności,
 • rozwiązywania problemów związanych z energetyką, a w szczególności energetyką odnawialną,
 • zasad i metod pozyskiwania, przesyłania, konwersji, magazynowania i użytkowania nośników energii, w tym odnawialnych źródeł energii wraz z systemami poligeneracji i generacji rozproszonej,
 • technologii energetycznych i kierunków rozwoju energetyki.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Podczas rekrutacji uwzględniany będzie jeden przedmiot maturalny wybrany spośród:

 • matematyka
 • fizyka
 • chemia
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Absolwenci kierunku Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią mogą pracować jako projektanci maszyn, urządzeń i instalacji energetycznych, inżynierowie nadzoru i inżynierowie energetycy, specjaliści ds. oceny energetycznej i efektywnego zarządzania energią, konsultanci ds. problematyki energetycznej, przedsiębiorcy w branży energetycznej.

Zatrudnienie można znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się eksploatacją systemów energetycznych, zakładach związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, także w jednostkach samorządowych.

Opinie o kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Jakie uczelnie oferują kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią

W których miastach można studiować kierunek energetyka odnawialna i zarządzanie energią

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Politechnika Łódzka
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu