Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

uczelnia publiczna, 32-600 Oświęcim, ul. Kolbego 8, (+33) 843 06 91, rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

Rekrutacja - Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu

Do postępowania rekrutacyjnego może zostać dopuszczona osoba, która:

 • posiada świadectwo „nowa matura” lub „stara matura” albo świadectwo maturalne/dojrzałości uzyskane za granicą uprawniające do ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższej – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie lub inny dokument określony w art. 69 ust. 2 pkt 4-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r., poz. 742 z późn. zm.),
 • posiada tytuł licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny – w przypadku kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia drugiego stopnia,
 • zarejestrowała się w systemie elektronicznym IRK, dostępnym na stronie internetowej Uczelni, w okresie trwania rekrutacji elektronicznej,
 • dokonała wymaganych opłat.
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania przyjmowania dokumentów,
 • złożyła komplet wymaganych dokumentów w okresie trwania naboru dodatkowego.

Dodatkowe dokumenty wymagane na kierunek Pielęgniarstwo (I i II stopnia), Wychowanie fizyczne, Dietetyka, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Ratownictwo medyczne oraz Bezpieczeństwo wewnętrzne II stopnia to zaświadczenie lekarskie. :

Szczegółowe informacje dotyczące opłat, warunków rekrutacji oraz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie: https://uczelniaoswiecim.edu.pl/rekrutacja/

Informacji dotyczących procesu rekrutacji udziela:

Dział Spraw Studenckich

tel. 33 842 98 13
e-mail: rekrutacja@uczelniaoswiecim.edu.pl

Rekrutacja na studia 2024/2025

Informacje ogólne na temat naboru kandydatów

Zasady naboru na studia od strony formalnej zasadniczo są podobne we wszystkich placówkach. Szkoły wyższe rekrutują poprzez elektroniczny system internetowy (ERK - Elektroniczna Rejestracja Kandydatów, IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów). Pierwszym krokiem jest rejestracja kandydata, czyli założenie konta w specjalnym systemie internetowej rekrutacji na stronie www uczelni. Uzupełniając dane adresowe należy bezbłędnie podać PESEL, który zazwyczaj staje się loginem. Następnie kandydat wybiera interesujący go kierunek (może być więcej niż jeden), dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza do systemu wyniki uzyskane na maturze.

Wynik rekrutacji będzie dostępny w systemie on-line. Po zalogowaniu się poznasz informacje o uzyskanych punktach (PROGI PUNKTOWE NA STUDIA), przyjęciu lub nie na studia. Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany, zwykle w ciągu 7 dni należy dostarczyć na uczelnię komplet wymaganych dokumentów: świadectwo maturalne, zdjęcia, podpisany formularz internetowy, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku.

W przypadku większości uczelni niepublicznych fakt rejestracji kandydata poprzez system internetowy jest równoznaczny z przyjęciem na studia. Przypieczętowaniem tego procesu jest podpisanie umowy o naukę, która w prywatnych szkołach wyższych jest odpłatna.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Politechnika Śląska
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia Piotrkowska
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Kaliski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi