Jakiego artykułu szukasz?

​Pedagogika w Gdańsku

Pedagogika to kierunek dla przyszłych nauczycieli, animatorów, terapeutów. Osób, które chcą pracować z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi, potrafią wzbudzić zaufanie i nawiązać dobry kontakt.

​Pedagogika w Gdańsku

Miejsca, w których zatrudnienie znajdują osoby z wykształceniem i doświadczeniem pedagogicznym to placówki opiekuńczo-wychowawcze jak żłobki, przedszkola, szkoły, świetlice, domy dziecka, młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, placówki penitencjarne, poradnie pedagogiczne, poradnie rodzinne.

Absolwenci pedagogiki, w zależności od ukończonej specjalności, pracują w jednostkach administracji samorządowej, organizacjach pracodawców, działach kadr, firmach doradczych, centrach planowania kariery zawodowej, domach pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach edukacyjnych.

Jak wyglądają studia na pedagogice?

Kształcenie jest dwustopniowe.

Absolwenci 3-letnich studiów uzyskują dyplom licencjata.

Mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia.

Gdzie w Gdańsku można studiować pedagogikę?

Oferta studiów pedagogicznych jest bardzo bogata. Przyjrzeliśmy się, jakie specjalności oferują gdańskie uczelnie, jaki jest koszt nauki. Wybrane z poniższych uczelni kształcą zarówno na poziomie licencjackim, jak i magisterskim. Podane poniżej specjalności odnoszą się do studiów I stopnia (licencjackich):

Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, specjalności:

 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza.

Rekrutacja na studia odbywa się na podstawie wyników uzyskanych na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz dwóch przedmiotów do wyboru spośród: biologia, chemia, filozofia, fizyka/fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy (drugi), matematyka, WOS.

Rok studiów kosztuje 3600 zł.

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną
 • pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego.

Rok studiów kosztuje 3600 zł.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, specjalności:

 • animacja kultury z arteterapią
 • animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoring
 • logopedia
 • pedagogika małego dziecka
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • pedagogika pracy z bhp
 • pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszej
 • pedagogika zdrowia z psychodietetyką
 • resocjalizacja i pedagogika penitencjarna
 • terapia zajęciowa.

Studia stacjonarne kosztują 3950 zł, niestacjonarne - 3450 zł.

Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, specjalności:

 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią uzależnień
 • pedagogika kulturalno-oświatowa z arteterapią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z logopedią
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
 • resocjalizacja z socjoterapią
 • resocjalizacja z terapią uzależnień.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1900 zł, niestacjonarnych - 1700 zł.

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki
 • pedagogika społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną
 • edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju
 • poradnictwo edukacyjne, doradztwo zawodowe i personalne.

Rok studiów kosztuje 3350 zł

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku, specjalności:

 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • asystent rodziny
 • pedagogika sportu
 • ekopedagogika.

Semestr studiów stacjonarnych kosztuje 1800 zł, niestacjonarnych - 1500 zł.

Powiązane treści

Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Opolu i woj. opolskim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Gdańsku i na Pomorzu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Białymstoku i na Podlasiu
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne w Krakowie i Małopolsce
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia pedagogiczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Radomiu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Opolu
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Zielonej Górze
Pedagogika w Rzeszowie
Pedagogika w Rzeszowie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Olsztynie
​Pedagogika w Kielcach
​Pedagogika w Kielcach
Pedagogika w Lublinie
Pedagogika w Lublinie
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika w Białymstoku
​Pedagogika na Śląsku
​Pedagogika na Śląsku
Pedagogika w Katowicach
Pedagogika w Katowicach
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Gdyni
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Koszalinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Szczecinie
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Bydgoszczy
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Toruniu
​Pedagogika w Łodzi
​Pedagogika w Łodzi
Pedagogika w Krakowie
Pedagogika w Krakowie
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika we Wrocławiu
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Warszawie
​Pedagogika w Poznaniu
​Pedagogika w Poznaniu
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Łódzka
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie