Jakiego kierunku studiów szukasz?

Pedagogika w Szczecinie

Studia na Pedagogice wybierają głównie dziewczyny. To kierunek dla osób wrażliwych, cierpliwych, z powołaniem, misją.
pedagogika w Szczecinie

Pedagogika - studia

Studia licencjackie trwają 3 lata. Po ich ukończeniu można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach na tym samym lub pokrewnym kierunku. Magisterskie studia II stopnia na pedagogice oferują wybrane uczelnie.

Czym zajmuje się pedagog?

Zależnie od wybranej specjalizacji, do jego zadań należy przykładowo wspieranie w rozwoju osobistym dzieci, młodzieży i osób dorosłych, pomoc w przezwyciężaniu problemów szkolnych, wychowawczych. Zajmuje się edukacją osób dorosłych, motywowaniem w wyborze ścieżek zawodowych. Pomocą młodzieży z problemami.


Pedagogika - przedmioty na studiach

Przykładowe przedmioty, jakie muszą zaliczyć studenci to: komunikacja interpersonalna, metody badań pedagogicznych, biomedyczne podstawy wychowania, prawo rodzinne i opiekuńcze, pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika rodziny, problemy niedostosowania społecznego, patologie społeczne, pedagogika opiekuńcza, diagnoza w resocjalizacji, zagrożone dzieciństwo i wiele innych.

Pedagogika - specjalizacje

Studenci Pedagogiki mogą wybrać m.in. takie ścieżki kształcenia:

 • pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawcza
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
 • pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna
 • edukacja dorosłych z gerontologią
 • edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawca
 • prewencja patologii i zagrożeń społecznych
 • pedagogika zdrowia z dietetyką.
 • pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Pedagogika - rekrutacja

Rekrutacja na USz studia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na maturze z języka polskiego, języka obcego oraz jednego dowolnego przedmiotu.

Uczelnie niepubliczne przyjmują kandydatów według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

Szczegółowe zasady rekrutacji na Pedagogikę możesz sprawdzić na naszym portalu. W tym celu odszukaj w Bazie Uczelni interesującą Cię szkołę wyższą, która realizuje studia pedagogiczne i zobacz w sekcji "Rekrutacja", jakie są zasady naboru na studia w tym roku akademickim.

Praca po Pedagogice

Absolwenci pedagogiki znajdują zatrudnienie w:

 • szkolnictwie,
 • placówkach oświatowo-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • świetlicach środowiskowych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • schroniskach dla nieletnich,
 • poradniach specjalistycznych,
 • instytucjach wymiaru sprawiedliwości,
 • zakładach poprawczych,
 • aresztach śledczych,
 • zakładach karnych,
 • instytucjach doradztwa zawodowego i personalnego,
 • służbie zdrowia.

Ile zarabia pedagog?

Wynagrodzenie w instytucjach oświatowych nie należy do najwyższych. Mediana zarobków pedagoga szkolnego to ok. 4000 zł brutto.

Na nieco wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w innych branżach, działach HR, firmach edukacyjnych.

Pedagogika - opinie

Najlepszymi kandydatami na studia pedagogiczne są osoby empatyczne, opiekuńcze, optymistyczne, odpowiedzialne, cierpliwe, odporne na stres, kreatywne, o twórczym podejściu do rozwiązywania problemów. W przyszłej pracy dobrze sprawdzą się Ci, którzy lubią pracę z dziećmi i młodzieżą, potrafią obserwować i odczytywać ludzkie zachowania, rozumieją emocje młodszego pokolenia, z łatwością wczuwają się w sytuację i indywidualnie podchodzą do każdego człowieka.

***

Może zainteresują Cię szczególnie inne kierunki:

Oligofrenopedagogika z arteterapią

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sportu

Pedagogika wczesnej edukacji

E-pedagogika

Zobacz typy studiów pedagogicznych.

Poznaj wykaz kierunków pedagogicznych.

Jakie uczelnie w Szczecinie oferują kierunek pedagogika

Jakie inne kierunki oferowane są w Szczecinie

a
administracja agrobioinżynieria analityka medyczna animacja kultury aquaculture and fisheries archeologia architektura architektura krajobrazu architektura wnętrz architektura wnętrz, scenografia i przestrzeń wirtualna audyt finansowy automatyka i robotyka
b
baltic region studies bałtyckie studia kulturowe bezpieczeństwo i higiena pracy bezpieczeństwo narodowe bezpieczeństwo techniczne bezpieczeństwo w biznesie i administracji bezpieczeństwo wewnętrzne biologia biologiczne podstawy kryminalistyki biotechnologia biotechnologia medyczna borders and boundaries branding miast i regionów budownictwo budownictwo (inżynier europejski) business intelligence w gospodarce business management
c
chemia chemical engineering chłodnictwo i klimatyzacja
d
diagnostyka sportowa dietetyka dziennikarstwo i komunikacja społeczna dziennikarstwo i zarządzanie mediami
e
economics economics and IT applications edukacja artystyczna edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej ekonomia ekonomiczno-prawny eksploatacja zasobów naturalnych elektrotechnika energetyka
f
farmacja film eksperymentalny filologia angielska filologia germańska filologia germańska z dodatkowym językiem filologia hiszpańska (iberystyka) filologia norweska filologia polska filologia romańska filologia romańska z językiem obcym filologia rosyjska z dodatkowym językiem obcym filozofia finanse i rachunkowość fizjoterapia fizyka fotografia
g
genetyka i biologia eksperymentalna geodezja i kartografia geografia geoinformatyka geologia global communication gospodarka nieruchomościami gospodarka przestrzenna gospodarka turystyczna grafika artystyczna grafika komputerowa i produkcja multimedialna grafika projektowa gry komputerowe i rzeczywistość wirtualna
h
historia hydrobiology
i
ichtiologia i akwakultura informatyka informatyka i ekonometria informatyka w biznesie instrumentalistyka international and european business law international economics inżynieria chemiczna i procesowa inżynieria e-commerce inżynieria eksploatacji inżynieria materiałowa inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe inżynieria środowiska inżynieria transportu inżynieria w medycynie inżynieria zarządzania italianistyka
j
jazz i muzyka rozrywkowa
k
kierunek lekarski kierunek lekarsko-dentystyczny kognitywistyka komunikacji komunikacja i psychologia w biznesie komunikacja wizualna i projektowanie ux kosmetologia kosmologia kryminologia kuratorstwo i realizacja wystaw kynologia
l
lingwistyka dla biznesu logistyka logopedia kliniczna z terapią zajęciową
m
malarstwo management instytucji publicznych i public relations management w sporcie marketing i sprzedaż matematyka materials science and engineering mechanical engineering mechanika i budowa maszyn mechanika i robotyzacja przemysłu mechatronika media media i cywilizacja menedżer dziedzictwa kulturowego międzynarodowy biznes turystyczny mikrobiologia
n
nauki o rodzinie navigation nawigacja
o
obronność i bezpieczeństwo narodowe oceanografia oceanotechnika ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego ochrona środowiska odnawialne źródła energii ogrodnictwo optometria (optyka okularowa)
p
pedagogika pedagogika opiekuńczo-wychowawcza pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna pedagogika resocjalizacyjna pedagogika specjalna pielęgniarstwo politologia polityka społeczna polonistyczno-germanistyczne wspólne studia nauczycielskie położnictwo praca socjalna prawo prawo służb mundurowych projektowanie architektury wnętrz i otoczenia projektowanie mody projektowanie produktu przedsiębiorczość i inwestycje przekład rosyjsko - polski psychologia psychologia w biznesie psychologia zdrowia
r
ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore rolnictwo rynek nieruchomości
s
scenografia i przestrzeń wirtualna social sciences socjologia socjotechnika i oddziaływanie społeczne stosunki międzynarodowe studia anglistyczno-slawistyczne studia nad wojną i wojskowością studia pisarskie sztuka mediów
t
technologia chemiczna technologia żywności i żywienie człowieka technologie materiałowe i spawalnicze teleinformatyka teologia transport turystyka i rekreacja
u
uprawa winorośli i winiarstwo
w
wokalistyka wychowanie fizyczne wzornictwo
z
zarządzanie zarządzanie i inżynieria produkcji zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego zarządzanie odnawialnymi źródłami energii zdrowie publiczne zootechnika
ż
żegluga śródlądowa
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Politechnika Częstochowska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Śląska
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Rzeszowski