Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o rodzinie

Studia na kierunku Nauki o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Dostarczają wiedzy z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych, skupionych wokół małżeństwa i rodziny. Studia przygotowują nie tylko teoretycznie, ale wyposażają również w umiejętności praktyczne związane z organizowaniem pomocy finansowej oraz wspieraniem rodziny w samodzielnym rozwiazywaniu problemów.

Na studiach I stopnia studenci mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności:

 • mediacje rodzinne,
 • terapia zajęciowa.

Pierwsza z nich przygotowuje do prowadzenia mediacji rodzinnych, które są wykorzystywane w konfliktach małżeńskich i rodzicielskich oraz kryzysie mającym miejsce w sytuacji rozstania się małżonków. Druga dostarcza specjalistycznej wiedzy i umiejętności do pracy z osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

W ramach studiów II stopnia oferowane są również dwie specjalności:

 • interwencja kryzysowa,
 • poradnictwo rodzinne.

Specjalność interwencja kryzysowa przygotowuje do pracy z osobami i rodzinami w sytuacji kryzysu. Natomiast specjalność poradnictwo rodzinne przygotowuje do wykonywania zawodu wykwalifikowanego instruktora życia rodzinnego.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku nauki o rodzinie

To kierunek studiów dla osób empatycznych, interesujących się problemami społecznymi. Kandydaci powinni cechować się otwartością, wrażliwością oraz chęcią niesienia pomocy.

Program kształcenia na kierunku nauki o rodzinie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • podstawy filozofii z elementami logiki
 • podstawy pedagogiki
 • podstawy psychologii
 • podstawy prawa z elementami prawa rodzinnego
 • małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym
 • zasady pracy wolontaryjnej
 • wybrane zagadnienia patologii społecznych
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii
 • antropologia chrześcijańska
 • praca z rodzin ą dysfunkcyjną
 • naturalne metody rozpoznawania płodności
 • system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce
 • psychologia starzenia się i umierania
 • człowiek niepełnosprawny i nieuleczalnie chory w rodzinie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o rodzinie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot dodatkowy.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia,
 • średnią ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku nauki o rodzinie

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako wykwalifikowany terapeuta zajęciowy, doradca rodzinny, pracownik w placówkach pomocy i opieki społecznej, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych, a także nauczyciel zajęć edukacyjnych w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Opinie o kierunku nauki o rodzinie

„Jestem studentka NOR. Myślę, że grunt to iść za swoją pasją i się spełniać. Bardzo podobają mi się zajęcia, ponieważ nie polegają one na wałkowaniu teorii, dlatego są ciekawe. Ostatnie ćwiczenia odbyliśmy w ośrodku uzależnień. A co do pracy, to jeśli się chce to się znajdzie. Wystarczy mieć do tego zamiłowanie i szukać.”

„Ja właśnie skończyłam NOR magisterskie. Jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Miał to być kierunek taki totalnie dodatkowy i nie wiązałam z nim większych nadziei, ale bardzo mi się spodobał i zmienił trochę moje postrzeganie o przyszłej karierze zawodowej.
Warto studiować go jako drugi kierunek, u mnie tak właśnie jest. Skończyłam zarządzanie (bardziej z pasji) i studiuję jeszcze psychologię.”

„Nauki o rodzinie na pewno są lepsze niż pedagogika, można zawsze uzupełnić licencjat z NOR np. administracją. Pedagogów jest na pęczki. Pracy dla nich nie było już 20 lat temu, a dzieci z każdym rokiem rodzi się coraz mniej. Zadaniem absolwentów NOR jest walka o uzdrowienie tej sytuacji w naszym kraju, a polityka prorodzinna to bardzo aktualny temat.”

Kierunki pokrewne do kierunku nauki o rodzinie

Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o rodzinie

W których miastach można studiować kierunek nauki o rodzinie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Opolski
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Coventry University Wrocław
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Lubelska
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi