Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o rodzinie

Kierunek nauki o rodzinie umożliwia zintegrowanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych, prawnych i medycznych, zajmujących się problematyką rodziny.

Studenci nabywają kwalifikacje w zakresie udzielania wstępnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej, w celu profilaktyki i prawidłowego rozwoju rodziny oraz diagnozy i terapii pedagogicznej rodziny znajdującej się w sytuacji trudnej lub długotrwałym kryzysie. Są przygotowywani do myślenia o rodzicach i ich dzieciach w sposób twórczy – jak o osobnych jednostkach, a jednocześnie jak o instytucji społecznej.

Przykładowymi przedmiotami na kierunku nauka o rodzinie są: wprowadzenie do pedagogiki, socjologia wychowania, psychologia społeczna, historia rodziny, demografia, podstawy socjologii, propedeutyka filozofii, seksuologia, etyczne problemy życia rodzinnego. Studenci odbywają praktykę zawodową w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i adaptacyjnych, poradniach małżeńsko-rodzinnych, instytucjach pomocy społecznej, które mogą stanowić dla nich przyszłe miejsce pracy.

Specjalności oferowane na kierunku studiów:

 • asystent rodziny
 • diagnoza i terapia problemów rodziny
 • polityka społeczna wobec rodziny
 • nauczyciel przygotowania do życia w rodzinie

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwent kierunek nauki o rodzinie jest przygotowany do pracy w charakterze doradcy rodzinnego, specjalisty do spraw rodziny, pracownika w placówkach pomocy i opieki społecznej oraz strukturach społecznych, konsultanta poradni małżeńskich i rodzinnych, a także nauczyciela zajęć edukacyjnych w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Dla kogo studia na kierunku nauki o rodzinie
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku nauki o rodzinie
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o rodzinie
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku nauki o rodzinie
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku nauki o rodzinie
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku nauki o rodzinie
Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o rodzinie
W których miastach można studiować kierunek nauki o rodzinie
Komentarze (0)
brak komentarzy…
Zobacz również
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie