Jakiego kierunku studiów szukasz?

Nauki o rodzinie

Studia na kierunku Nauki o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Dostarczają wiedzy z zakresu nauk psychologicznych, pedagogicznych, socjologicznych, biomedycznych i prawnych, a także filozoficzno – teologicznych, skupionych wokół małżeństwa i rodziny. Studia przygotowują nie tylko teoretycznie, ale wyposażają również w umiejętności praktyczne związane z organizowaniem pomocy finansowej oraz wspieraniem rodziny w samodzielnym rozwiazywaniu problemów.

Na studiach I stopnia studenci mogą wybrać jedną z dwóch proponowanych specjalności:

 • mediacje rodzinne,
 • terapia zajęciowa.

Pierwsza z nich przygotowuje do prowadzenia mediacji rodzinnych, które są wykorzystywane w konfliktach małżeńskich i rodzicielskich oraz kryzysie mającym miejsce w sytuacji rozstania się małżonków. Druga dostarcza specjalistycznej wiedzy i umiejętności do pracy z osobami z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności.

W ramach studiów II stopnia oferowane są również dwie specjalności:

 • interwencja kryzysowa,
 • poradnictwo rodzinne.

Specjalność interwencja kryzysowa przygotowuje do pracy z osobami i rodzinami w sytuacji kryzysu. Natomiast specjalność poradnictwo rodzinne przygotowuje do wykonywania zawodu wykwalifikowanego instruktora życia rodzinnego.

Są to studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku nauki o rodzinie

To kierunek studiów dla osób empatycznych, interesujących się problemami społecznymi. Kandydaci powinni cechować się otwartością, wrażliwością oraz chęcią niesienia pomocy.

Program kształcenia na kierunku nauki o rodzinie

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • podstawy filozofii z elementami logiki
 • podstawy pedagogiki
 • podstawy psychologii
 • podstawy prawa z elementami prawa rodzinnego
 • małżeństwo i rodzina w Piśmie Świętym
 • zasady pracy wolontaryjnej
 • wybrane zagadnienia patologii społecznych
 • kanoniczne prawo małżeńskie
 • biomedyczne podstawy małżeństwa z elementami seksuologii
 • antropologia chrześcijańska
 • praca z rodzin ą dysfunkcyjną
 • naturalne metody rozpoznawania płodności
 • system wsparcia dziecka i rodziny w Polsce
 • psychologia starzenia się i umierania
 • człowiek niepełnosprawny i nieuleczalnie chory w rodzinie.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku nauki o rodzinie

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na studia I stopnia to:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • przedmiot dodatkowy.

Rekrutacja na studia II stopnia odbywa się w oparciu o:

 • ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia,
 • średnią ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku nauki o rodzinie

Absolwent tego kierunku może podjąć pracę jako wykwalifikowany terapeuta zajęciowy, doradca rodzinny, pracownik w placówkach pomocy i opieki społecznej, konsultant poradni małżeńskich i rodzinnych, a także nauczyciel zajęć edukacyjnych w zakresie przygotowania dzieci i młodzieży do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Opinie o kierunku nauki o rodzinie

„Jestem studentka NOR. Myślę, że grunt to iść za swoją pasją i się spełniać. Bardzo podobają mi się zajęcia, ponieważ nie polegają one na wałkowaniu teorii, dlatego są ciekawe. Ostatnie ćwiczenia odbyliśmy w ośrodku uzależnień. A co do pracy, to jeśli się chce to się znajdzie. Wystarczy mieć do tego zamiłowanie i szukać.”

„Ja właśnie skończyłam NOR magisterskie. Jestem bardzo zadowolona z tego wyboru. Miał to być kierunek taki totalnie dodatkowy i nie wiązałam z nim większych nadziei, ale bardzo mi się spodobał i zmienił trochę moje postrzeganie o przyszłej karierze zawodowej.
Warto studiować go jako drugi kierunek, u mnie tak właśnie jest. Skończyłam zarządzanie (bardziej z pasji) i studiuję jeszcze psychologię.”

„Nauki o rodzinie na pewno są lepsze niż pedagogika, można zawsze uzupełnić licencjat z NOR np. administracją. Pedagogów jest na pęczki. Pracy dla nich nie było już 20 lat temu, a dzieci z każdym rokiem rodzi się coraz mniej. Zadaniem absolwentów NOR jest walka o uzdrowienie tej sytuacji w naszym kraju, a polityka prorodzinna to bardzo aktualny temat.”

Kierunki pokrewne do kierunku nauki o rodzinie

Jakie uczelnie oferują kierunek nauki o rodzinie

W których miastach można studiować kierunek nauki o rodzinie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji