Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, (+22) 569 96 94, rekrutacja@uksw.edu.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poniżej prezentujemy progi punktowe za 2022 rok dla kierunków z oferty UKSW w Warszawie:

 • Kierunek lekarski 79,90
 • Psychologia 77,20
 • Socjologia 76,00
 • Inżynieria środowiska 73,80
 • Prawo 73,60
 • Stosunki i prawo międzynarodowe 71,25
 • Ekonomia 69,85
 • Komunikacja medialno-kulturowa 69,78
 • Informatyka 69,20
 • Zarządzanie publiczne 68,40
 • Dziennikarstwo ogólne 65,77
 • Europeistyka 63,90
 • Filologia polska 63,20
 • Administracja 62,60
 • Biologia 62,20
 • Filologia włoska 62,00
 • Historia 60,60
 • Matematyka 60,40
 • Politologia 59,80
 • Kulturoznawstwo 59,70
 • Człowiek w cyberprzestrzeni 59,30
 • Historia sztuki 59,20
 • Archeologia 57,80
 • Filologia klasyczna 57,60
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 57,30
 • Pielęgniarstwo 56,60
 • Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza) 55,80
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne 55,35
 • Ochrona środowiska 54,60
 • Ochrona dóbr kultury i środowiska 54,40
 • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 53,10
 • Filozofia 51,90
 • Zarządzanie dziedzictwem kulturowym 49,70
 • Chemia 48,80
 • Fizyka 47,60
 • Prawo kanoniczne 46,95
 • Pedagogika specjalna (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z aktywnością artystyczną) 46,50
 • Pedagogika (doradztwo edukacyjno-zawodowe) 45,00
 • Pedagogika specjalna (pedagogika resocjalizacyjna z edukacją włączającą i międzykulturową) 35,70

Progi punktowe - informacje ogólne

Dostanę się na studia?

To pytanie spędza sen z powiek tysiącom maturzystów, szczególnie tym ambitnym, pracowitym, planującym naukę na najpopularniejszych kierunkach uczelni publicznych. Im bardziej prestiżowa szkoła wyższa, wysoko notowana w rankingach polskich i światowych, oferująca atrakcyjne i popularne wśród kandydatów kierunki studiów - tym wyższe są progi punktowe, a co za tym idzie, trudniej się na takie studia dostać.

Dla przyszłych prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków oznacza to konieczność zdania matury z bardzo dobrymi wynikami, ponieważ konkurencja jest po prostu duża.

Czym są progi punktowe na studia?

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Najczęściej informacji o progach punktowych szukają kandydaci na najpopularniejsze kierunki studiów, realizowane w systemie stacjonarnym przez uczelnie publiczne (studia bezpłatne). Chcą oni ocenić swoje szanse na przyjęcie w wybranej uczelni. Taka wiedza pozwala zaplanować strategię postępowania rekrutacyjnego, np. zarejestrować się z systemie kilku szkół wyższych, w różnych miastach, na wybranych pokrewnych kierunkach. Należy pamiętać, że zapis na kierunek wiąże się z poniesieniem kosztów, czyli opłatą rekrutacyjną.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię. Każda uczelnia określa własne wzory przeliczania punktów maturalnych (specjalne algorytmy prezentowane są na stronach internetowych). Zdarza się, że w tabeli z progami punktowymi uczelni, zamiast wartości liczbowej można znaleźć komunikat „wszyscy przyjęci”. Oznacza to, że podczas ubiegłorocznej rekrutacji wszyscy aplikujący kandydaci dostali się na studia.

Progi punktowe a wyniki matury

Istnieje ścisły związek między wynikami egzaminu maturalnego, a progami punktowymi na studia.

Jeżeli matura z jakiegoś przedmiotu pójdzie słabo z skali ogólnokrajowej i wielu maturzystów będzie miało problem ze zdobyciem dużej liczby punktów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że progi punktowe w danym roku będą niższe. Dotyczy to zazwyczaj jednego lub dwóch przedmiotów maturalnych w danym roku i analogicznie tych kierunków, na których te konkretne przedmioty są brane pod uwagę przy rekrutacji.

Progi punktowe - listy rankingowe

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Kolejność zgłoszeń na uczelniach niepublicznych

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. Oczywiście studia realizowane przez uczelnie niepubliczne są odpłatne.

W nielicznych uczelniach (zarówno publicznych, jak i niepublicznych) na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Zamojska
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Poznańska
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Gdański
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Politechnika Śląska
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Coventry University Wrocław
 • Collegium Humanum w Warszawie