Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

uczelnia publiczna, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5, (+22) 569 96 94, rekrutacja@uksw.edu.pl

Progi punktowe - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Poniżej prezentujemy progi punktowe za 2023 rok dla kierunków z oferty UKSW w Warszawie:

Kierunek studiówLiczba osób/miejscePróg punktowy
Kierunek lekarski26,9386,80
Psychologia21,1780,60
Komunikacja medialno-kulturowa9,8379,20
Stosunki i prawo międzynarodowe7,6873,95
Dziennikarstwo ogólne7,5176,80
Zarządzanie publiczne5,8873,30
Ekonomia5,7568,85
Pielęgniarstwo5,5362,20
Archeologia5,4569,00
Prawo5,4374,20
Informatyka5,3678,00
Człowiek w cyberprzestrzeni5,2363,65
Socjologia4,6463,60
Europeistyka4,3471,20
Administracja4,3264,75
Kulturoznawstwo4,1667,80
Pedagogika – pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza3,9856,00
Chemia3,9556,00
Psychologia studia niestacjonarne3,8958,90
Inżynieria środowiska3,4074,50
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym3,3059,70
Filologia włoska3,3067,55
Bezpieczeństwo wewnętrzne3,2459,25
Politologia3,1066,50
Ochrona środowiska3,0861,70
Historia sztuki3,0264,60
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna2,9855,10
Matematyka2,9777,20
Filozofia2,9465,50
Biologia2,8358,80
Historia2,7759,30
Fizyka2,5065,60
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją2,4454,90
Filologia polska2,4066,00
Pedagogika specjalna – terapia pedagogiczna ze wsparciem uczniów uzdolnionych2,3451,90
Filologia klasyczna2,1063,00
Prawo kanoniczne spec. administracyjno-sądowa1,9052,30
Ochrona dóbr kultury i środowiska1,6552,05
Prawo kanoniczne specjalność kanoniczno-cywilna1,5249,10
Muzeologia1,4349,25
Chrześcijańska turystyka religijna1,2849,65

Progi punktowe - informacje ogólne

Próg punktowy jest to ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych na studia. Od tej minimalnej ilości punktów można było zostać studentem danego kierunku na wybranej uczelni.

Wysokie progi punktowe oznaczają, że kandydaci w latach ubiegłych mieli bardzo dobre wyniki z matur, bądź byli laureatami olimpiad przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim, co zagwarantowało im przyjęcie na studia.

Kandydaci na studia powinni pamiętać, że próg punktowy to tylko wartość orientacyjna. Zdobycie takiej samej liczby punktów, jak przyjęci w latach poprzednich, nie gwarantuje przyjęcia na daną uczelnię.

Niektóre uczelnie nie podają progów punktowych lecz listy rankingowe. System list rankingowych oznacza, że uczelnia przyjmuje kandydatów z najlepszymi wynikami maturalnymi do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku. Limity miejsc można sprawdzić w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Niezmienna zasada jest taka, że: im wyższy wynik z egzaminów maturalnych, tym większe szanse na wymarzone studia, zwłaszcza te najbardziej prestiżowe, popularne wśród kandydatów, realizowane przez publiczne uczelnie (bezpłatne studia stacjonarne).

Na większości uczelni niepublicznych kandydaci przyjmowani są na podstawie kolejności zgłoszeń. Dla nich progi punktowe nie mają żadnego zastosowania, wystarcza tylko zdana matura. Aby zostać studentem uczelni niepublicznej należy jedynie: dokonać rejestracji, stosowanych opłat, przekazać dokumenty i podpisać umowę o naukę. W nielicznych uczelniach na wybranych kierunkach (medyczne, artystyczne, sportowe) mogą dodatkowo obowiązywać egzaminy, testy sprawnościowe, teksty predyspozycji. Informacje o dodatkowych wymogach rekrutacji należy sprawdzać na stronie www wybranej uczelni.

Typy studiów w Polsce

Najczęściej czytane

 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Akademia Tarnowska
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Politechnika Częstochowska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Śląska
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Politechnika Łódzka
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie