Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Ochrona zabytków i dziedzictwa historycznego nie jest dziś łatwą kwestią. Współczesne zarządzanie dziedzictwem kulturowym opiera się na wiedzy naukowej, publicznej prezentacji dziedzictwa kulturowego i partycypacji w procesach konserwacji, negocjacjach społecznych i doradztwie, uwzględnianiu opinii i publicznym uzasadnianiu decyzji administracyjnych.

Wszystkiego tego uczą się studenci trzyletnich studiów licencjackich - Zarządzanie dziedzictwem kulturowym. Wszystko to jest niezbędne, aby skutecznie chronić naszą historię i kulturę przed zniszczeniem i zapomnieniem.

W programie studiów znalazły się zarówno przedmioty ogólnohistoryczne, jak i związane z historią sztuki polskiej i europejskiej, muzealnictwem i archeologią.

Dla kogo studia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

To studia dla osób, które chciałyby działać na korzyść polskiego dziedzictwa kulturowego, pracować w terenie i widzieć efekty swojej pracy. Dla pasjonatów historii, archeologii, muzealnictwa.

Program kształcenia na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Przykładowe przedmioty, jakie znalazły się w programie zarządzania dziedzictwem kulturowym to:

 • antropologia kulturowa
 • muzea i polityka opieki nad dziedzictwem
 • prahistoria ziem polskich
 • muzea w kulturze. wprowadzenie do muzeologii
 • zarys historii sztuki europejskiej
 • bronioznawstwo historyczne
 • archeologia i historia wczesnośredniowiecznej polski
 • kultura antyczna i jej recepcja w Europie
 • historia ogrodów i założeń zieleni
 • muzealnictwo archeologiczne
 • podstawy badań społecznych
 • podstawy geodezji i kartografii
 • archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego
 • etnografia Słowian
 • sztuka najstarszych istot ludzkich i problemy jej ochrony, udostępniania i interpretacji
 • zarządzanie dziedzictwem kulturowym poprzez planowanie przestrzenne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Punktowany jest język polski, język obcy oraz przedmiot do wyboru spośród: historia, WOS, historia sztuki, matematyka, język łaciński i kultura antyczna lub geografia.

Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Po ukończeniu tego kierunku można znaleźć pracę m.in. w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej
 • muzeach i innych instytucjach gromadzących dziedzictwo kulturowe
 • placówkach oświatowych
 • turystyce
 • służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego.

Opinie o kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

„Żeby przeszłość miała przyszłość… Takie zdanie usłyszałam kiedyś i bardzo mi się ono spodobało. Postanowiłam temu pomóc i dlatego wybrałam się na studia, po których będę mogła chronić polskie zabytki”.

Wanda, 23 lata, Lublin

Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym

W których miastach można studiować kierunek zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi