Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Studia na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powstały w odpowiedzi na zmiany, jakie dokonują w otaczającym nas świecie, w postawach konsumenckich i stylu życia. Obserwujemy duże zmiany w środowisku przyrodniczym. Pojawiają się nowe formy turystyki i działalności gospodarczej. Coraz większego znaczenia nabiera lokalność i specyfika regionalna. Wyżej wymienione zjawiska mają miejsce zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej.

To wszystko, co dzieje się wokół, wymaga nowych kompetencji o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego rodzi się rynek pracy dla tzw. klasy kreatywnej, umiejącej dostrzegać nowe trendy i wykorzystywać je dla pobudzania rozwoju regionalnego.

Interdyscyplinarny kierunek łączy w sobie:

 • wiedzę humanistyczną
 • wiedzę przyrodniczą
 • praktykę społeczną.

Dla kogo studia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Studia są propozycją dla osób ceniących walory przyrodnicze i kulturowe, które zdobytą wiedzę pragną wykorzystać na rzecz ochrony dziedzictwa. Dobrze sprawdzą się kandydaci dynamiczni, ciekawi świata, kreatywni, kontaktowi.

Program kształcenia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

W programie kształcenia studenci znajdą:

 • podstawy ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony przyrody,
 • historię sztuki,
 • biologię ogólną,
 • ekorozwój,
 • ochronę krajobrazu kulturowego,
 • socjologię regionu i społeczności lokalnych,
 • wiedzę na temat regionu Warmii i Mazur
 • szereg zajęć warsztatowych, w tym: warsztaty z zarządzania projektem, z animacji społeczności lokalnych, z dziedzictwa kulturowego regionu czy dziedzictwa przyrodniczego Polski Północno-Wschodniej.

Duży nacisk położony jest na samodzielny wybór przedmiotów przez studentów. Szeroka problematyka zajęć obejmuje człowieka jako twórcę i użytkownika kultury, człowieka w wymiarze jego biologicznego istnienia, jego powiązań z przyrodą w odniesieniu do jakości i stylu życia oraz idei zrównoważonego rozwoju. Student uzyska wiedzę o źródłach finansowania projektów regionalnych, m.in. ze środków UE, pozna metody pracy specjalisty do spraw pozyskiwania funduszy oraz metodologię tworzenia aplikacji do sponsorów i mecenasów kultury.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Zasady rekrutacji należy sprawdzać na stronie internetowej uczelni realizującej studia.

Perspektywy pracy po kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Absolwent kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz jego ochroną.

Po ukończeniu studiów można pracować w jednostkach samorządu lokalnego, regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, produkcją żywności oraz rękodzieła, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych (np. zielone szkoły, również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Możliwa jest także praca w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

Opinie o kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Kierunki pokrewne do kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

W których miastach można studiować kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Politechnika Częstochowska
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Zamojska
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Varsovia, Filia w Rzeszowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Techniczno-Informatyczna w Naukach Stosowanych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Piotrkowska
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Szkoła Główna Mikołaja Kopernika w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Tarnowska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku