Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Studia na kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powstały w odpowiedzi na zmiany, jakie dokonują w otaczającym nas świecie, w postawach konsumenckich i stylu życia. Obserwujemy duże zmiany w środowisku przyrodniczym. Pojawiają się nowe formy turystyki i działalności gospodarczej. Coraz większego znaczenia nabiera lokalność i specyfika regionalna. Wyżej wymienione zjawiska mają miejsce zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej.

To wszystko, co dzieje się wokół, wymaga nowych kompetencji o charakterze interdyscyplinarnym. Dlatego rodzi się rynek pracy dla tzw. klasy kreatywnej, umiejącej dostrzegać nowe trendy i wykorzystywać je dla pobudzania rozwoju regionalnego.

Absolwent kierunku Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze będzie przygotowany do pracy w różnych instytucjach, działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji, zajmujących się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym oraz jego ochroną.

Po ukończeniu studiów można pracować w jednostkach samorządu lokalnego, regionalnych przedsiębiorstwach zajmujących się turystyką, produkcją żywności oraz rękodzieła, placówkach kultury i samorządowych jednostkach edukacyjnych (np. zielone szkoły, również w lokalnych i regionalnych organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach (trzeci sektor). Możliwa jest także praca w instytucjach międzynarodowych i zagranicznych.

Dla kogo studia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Jakie uczelnie oferują kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

W których miastach można studiować kierunek dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska