Jakiego kierunku studiów szukasz?

Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Kierunek studiów Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie jest przeznaczony dla wszystkich, którzy zdają sobie sprawę, jak historia decyduje o naszej teraźniejszości i tożsamości. Wszelkie ślady działalności człowieka są cennymi, ale nieodnawialnymi zasobami kulturowymi i gospodarowanie nimi wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości. Poznasz także historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje i rodzaje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawową wiedzę z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Studia trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem stopnia zawodowego licencjata. możliwa jest również kontynuacja nauki na studiach drugiego stopnia i studiach podyplomowych.

Specjalności oferowane na kierunku:

 • gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej
 • turystyka historyczna

Absolwent specjalności zawodowej Gospodarowanie dziedzictwem kulturowym pozna elementy składające się na krajobraz kulturowy, zdobędzie umiejętność jego analizy, będzie umiał przeprowadzić jego inwentaryzację i ocenić wartość. Zapozna się z najważniejszymi rozwiązaniami legislacyjnymi w tym zakresie ochrony zabytków w Europie i w Polsce. Zdobędzie umiejętności rozumienia strategii i form ochrony dziedzictwa kultury materialnej we współpracy z administracją samorządową, instytucjami kulturalnymi i lokalnymi liderami.

Absolwent specjalności zawodowej Turystyka historyczna pozna rodzaje turystyki i zostanie wprowadzony w zagadnienia jej wykorzystania jako formy przedsiębiorczości. Zdobędzie wiedzę o wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla celów turystycznych, zwłaszcza przy organizowaniu turystyki kwalifikowanej i rekonstrukcji historycznych. Absolwent zostanie także wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki czasu wolnego ułatwiającą mu planowanie imprez z zakresu promocji i gospodarowania dziedzictwem kulturowym.

Dla kogo studia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Studia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej przewidziane są dla osób komunikatywnych, ciekawych historii i twórczości wcześniejszych pokoleń.

Kandydat powinien również być charyzmatyczny i łatwo nawiązywać kontakty, co przyda się w późniejszej pracy np. w muzeum czy biurze turystycznym. Powinien również być sumienny oraz dążyć do poznawania natury, twórczości i zachowań człowieka.

Program kształcenia na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Wybrane przedmioty w toku studiów:

 • historia architektury i sztuki europejskiej (od średniowiecza do XX w.)
 • antyczne dziedzictwo kultury materialnej Europy
 • historia architektury i sztuki w Polsce
 • zabytkoznawstwo
 • dzieje książki i zbiorów bibliotecznych
 • geografia turystyczna świata
 • ochrona dziedzictwa kultury materialnej w UE
 • ekologia i ochrona środowiska
 • pojęcie regionu i polityka regionalna UE
 • dziedzictwo przemysłowo-techniczne Europy i Polski
 • zjawiska globalizacji współczesnego świata
 • kultura jako produkt turystyczny
 • turystyka dziedzictwa cywilizacyjnego w Polsce
 • rewitalizacja i adaptacja zabytków przemysłu i techniki
 • kulturotwórcza rola mediów elektronicznych w Polsce
 • ochrona zabytków w Europie i w Polsce - tradycje i współczesność
 • mikrograficzne badania historyczne
 • interpretacja krajobrazu kulturowego
 • metody inwentaryzacji i promocji dziedzictwa kultury materialnej
 • prawna ochrona i zarządzanie dobrami kultury materialnej
 • historia turystyki. Środki transportu i kierunki
 • zabytki kultury. Krajobraz naturalny i kulturowy
 • turystyka i jej rodzaje
 • dziedzictwo kulturowe jako atrakcja turystyczna
 • turystyka kwalifikowana.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Kandydaci rekrutowani są na podstawie wyników uzyskanych na maturze z przedmiotów wskazanych przez uczelnię. Podczas rekrutacji uwzględnianie są przedmioty:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • dowolny przedmiot (inny niż powyższe).

Warto zawsze sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne obowiązujące w danym roku.

Perspektywy pracy po kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Absolwenci tego kierunku mogą pracować przykładowo w:

 • strukturach samorządowych i pozarządowych zajmujących się gospodarowaniem dziedzictwa kulturowego
 • biurach turystycznych
 • muzeach
 • galeriach sztuki
 • izbach pamięci
 • domach aukcyjnych
 • ośrodkach kultury.

Opinie o kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Aby przybliżyć czym jest Dziedzictwo kultury materialnej, zachęcamy do obejrzenia poniższego filmu.

Kierunki pokrewne do kierunku dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Jakie uczelnie oferują kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

W których miastach można studiować kierunek dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Uniwersytet Gdański
Politechnika Łódzka
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie