Jakiego artykułu szukasz?

Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim

"Historia uczy, że ludzie nie uczą się historii. Gdy jedni umierają, tę samą historię powtarzają drudzy".

Winston Churchill

Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim

Mało optymistycznie brzmią słowa tego polityka. A przecież historia w wyjątkowy sposób decyduje o naszej teraźniejszości, tożsamości.

Analizowanie ciągłości dziejowej, zależności pomiędzy współczesnością a tym, co za nami, pielęgnowanie dorobku poprzedników, nieodnawialnych zasobów kulturowych to zadania, jakie stają przed historykami.

To studia w dużej mierze dla pasjonatów, miłośników czasów minionych, amatorów archiwaliów. Kierunki historyczne wymagają dużej dociekliwości, cierpliwości, spędzania godzin nad tekstami źródłowymi.

Jakie studia historyczne można wybrać?

W Olsztynie dostępny jest jeden kierunek. Możecie zastanowić się nad konkretnymi specjalnościami.

Historia, specjalności:

 • ogólna
 • nauczycielska w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie
 • archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia historyczne uczą krytycznej analizy literatury naukowej, przybliżają warsztat pracy historyka. Pozwalają wypracować pewne uniwersalne umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.

Gdzie można studiować historię?

W tym regionie jedyną uczelnią oferującą ten kierunek jest:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dwustopniowe studia kończą się po trzech latach tytułem licencjata. Można kontynuować kształcenie na magisterskich studiach drugiego stopnia.

Przykładowe przedmioty w programie studiów: język łaciński, prahistoria ziem polskich, historia starożytna, historia średniowieczna Polski/powszechna, historia nowożytna Polski/powszechna, źródła do badań historii najnowszej, historia nowoczesna Polski/powszechna, dziedzictwo kulturowe wybranego regionu, dydaktyka historii, dydaktyka wiedzy o społeczeństwie, historia i narracja historyczna, historia Polski/powszechna XX wieku, wstęp do archiwistyki, rozwój form kancelaryjnych, komputeryzacja archiwów, archiwoznawstwo, zarządzanie dokumentacją współczesną.

Studenci odbywają praktyki zawodowe w placówkach edukacyjnych, muzealnych, wydawnictwach, instytucjach administracji krajowej czy o zasięgu międzynarodowym.

Rekrutacja na Historię w Olsztynie

Kandydaci przyjmowani są na studia na podstawie wyników maturalnych z trzech przedmiotów wybranych spośród:

 • geografia
 • historia
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie.

Podwójną liczbę punktów można uzyskać za przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym.

Gdzie pracują absolwenci historii?

Typowe miejsca zatrudnienia osób po tych studiach, to przykładowo:

 • szkoły
 • muzea
 • archiwa zakładowe
 • archiwa państwowe
 • działy zarządzania dokumentacją
 • galerie sztuki
 • instytucje kultury
 • instytucje ochrony dziedzictwa kulturowego
 • media
 • wydawnictwa.

Jak jest na studiach historycznych?

Więcej na ten temat opowiada absolwentka kierunku:

Powiązane treści

Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Opolu i woj. opolskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Gdańsku, Trójmieście i woj. pomorskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne w Krakowie woj. małopolskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia historyczne w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
Nie dostałeś się na wymarzone studia - co zrobić?
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
​Progi punktowe na studia - co trzeba o nich wiedzieć
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Strach ma wielkie oczy, czyli jak pokonać stres
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Jakie studia wybrać, aby nie żałować?
Progi punktowe na studia
Progi punktowe na studia
Jakie studia wybrać?
Jakie studia wybrać?

Komentarze (0)

brak komentarzy…