Jakiego kierunku studiów szukasz?

Menedżer dziedzictwa kulturowego

Studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania nowatorskich metod w wypracowaniu i wdrożeniu kierunków związanych z ochroną, promocją, zarządzaniem i ekonomicznym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kulturowego miasta i regionu.

Student zdobędzie dawkę wiedzy historycznej, społecznej, prawnej i ekonomicznej.

Program kształcenia zakłada, że student nauczy się:

 • wykorzystywać wiedzę dotyczącą ochrony, zarządzania i promocji dziedzictwa kulturowego,
 • inspirować i organizować działania promujące tradycje oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe w otoczeniu zarówno lokalnym, jak i regionalnym,
 • gromadzić, opracowywać i prezentować informacje,
 • współpracować z członkami zespołu oraz kierować zespołem ds. prac dotyczącym przeszłości.

Specjalności oferowane na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego:

 • dziedzictwo kulturowe w turystyce;
 • muzealnictwo

Program studiów został przygotowany w taki sposób, by odpowiedzieć na potrzeby zarówno osób, które dopiero wiążą swoją przyszłość zawodową z pracą w służbach konserwatorskich, muzeach lub urzędach władz lokalnych, jak i tych, które od wielu lat funkcjonują w wymienionych strukturach i odczuwają potrzebę uzupełnienia posiadanej wiedzy i umiejętności.

Dla kogo studia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

To propozycja studiów dedykowana do:

 • ludzi młodych, aktywnych, mających potrzeby kreacyjne, potrafiących zorganizować wokół siebie środowiska o wrażliwości społecznej, humanistycznej i ekonomicznej, chcących we własnym miejscu zamieszkania wykorzystać potencjał lokalny dla tworzenia miejsc pracy, własnych biznesów, organizacji turystyki
 • ludzi doświadczonych w pracy w JST, turystyce, lokalnych przedsiębiorców, ludzi mediów, pracowników oświaty i instytucji kultury.
 • tych, którzy rozpoczęli już karierę zawodową i chcą poszerzyć swoje kompetencje, zwiększając atrakcyjność na rynku pracy.
 • osób, które chcą pogłębiać swoją wiedzę w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jak i pracownicy firm prywatnych lub instytucji państwowych, które zajmują się szeroko pojętym dziedzictwem kulturowym.


Program kształcenia na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 • ochrona dziedzictwa kulturowego,
 • badania przestrzeni turystycznej,
 • analiza potrzeb społecznych,
 • muzeum w przestrzeni publicznej,
 • podstawy zarządzania,
 • komunikacja interpersonalna,
 • kreatywne pisanie o przeszłości,
 • wizualizacja danych o przeszłości.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Absolwenci znajdą zatrudnienie w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej (w działach zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego),
 • instytucjach i organach Unii Europejskiej zajmujących się europejskim dziedzictwem kulturowym,
 • muzeach i innych instytucjach dziedzictwa kulturowego,
 • placówkach kulturalno-oświatowowych zajmujących się popularyzacją wiedzy (np. domy kultury, centra kultury, fundacje działające na rzecz rozwoju i zachowania dziedzictwa kulturowego),
 • służbach i instytucjach zajmujących się ochroną i konserwacją dziedzictwa kulturowego (np. urzędy konserwatorskie, oddziały terenowe NID),
 • organizacjach i firmach turystycznych zajmujących się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • działach promocji i marketingu firm prywatnych,
 • lokalnych grupach działania (LGD),
 • służbach leśnych.

Opinie o kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku menedżer dziedzictwa kulturowego

Jakie uczelnie oferują kierunek menedżer dziedzictwa kulturowego

W których miastach można studiować kierunek menedżer dziedzictwa kulturowego

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu