Jakiego kierunku studiów szukasz?

Człowiek w cyberprzestrzeni

Za tą - niecodzienną jak dla kierunku studiów - nazwą kryje się kierunek międzywydziałowy, oparty o potencjał Wydziału Prawa i Administracji (kierunek prawo), Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (kierunki socjologia i ekonomia) oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (kierunki informatyka i matematyka).

W dużym skrócie, studiowanie na kierunku Człowiek w cyberprzestrzeni oparte jest na czterech filarach:

 • prawo
 • informatyka
 • socjologia
 • biznes.

Absolwent kierunku człowiek w cyberprzestrzeni może aktywnie współpracować w interdyscyplinarnych zespołach zajmujących się projektami z obszaru nowych technologii, zarówno w biznesie, jak i w administracji publicznej. Posiada kompetencje informatyczne w zakresie analizy i projektowania systemów informacyjnych, rozumie mechanizmy społeczne oraz socjologiczne związane ze specjalistyczną wiedzą i kształtowaniem się społeczeństwa informacyjnego, przetwarzaniem danych statystycznych z hurtowni danych, data mining, Big Data, technikami badawczymi, wykluczeniem cyfrowym, social media, SNA – Social Network Analysis, wirtualnymi relacjami interpersonalnymi, metodologią badań społecznych oraz marketingiem komercyjnym i politycznym w Internecie.

Specjalizacje, oferowane w ramach kierunku, to:

 • specjalizacja prawno-biznesowa
 • specjalizacja informatyczno-techniczna.

Dla kogo studia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni

To kierunek odpowiedni dla osób o szerokich zainteresowaniach. Odnajdą się na nim (oraz po jego ukończeniu) ci, którzy mają konkretny pomysł na siebie i chcą zdobyć kompetencje pomagające w jego realizacji.

Program kształcenia na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni

Przykładowe przedmioty na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni:

 • zarys systemu prawa publicznego (prawo administracyjne)
 • zarys systemu prawa publicznego (prawo karne - materialne i procesowe)
 • podstawy prawne społeczeństwa informacyjnego
 • zarys systemu prawa prywatnego (prawo cywilne, handlowe, gospodarcze, postępowanie cywilne)
 • poznanie prawa drogą elektroniczną oraz elektroniczne platformy usług administracji publicznej
 • socjologia cyberprzestrzeni
 • analiza statystyczna
 • wprowadzenie do programowania
 • matematyka wyborów i wybierania
 • analiza dynamiczna w UML
 • zarządzanie projektami według metodyk Prince-2 i AGILE
 • prawo karne komputerowe i ochrona cyberprzestrzeni
 • media społecznościowe - ujęcie prawno-biznesowe
 • Social Media
 • podstawy ekonomii
 • marketing i reklama w Internecie
 • zarządzanie w organizacji wirtualnej
 • rozwój technologii a ewolucja regulacji biznesowo-prawnych
 • wykorzystanie technologii w postępowaniu sądowym (prawo karne. cywilne, handlowe)
 • elektroniczne instrumenty płatnicze
 • dokumentowanie i analiza procesów biznesowych
 • technologie XML - laboratorium
 • ekonometria.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku człowiek w cyberprzestrzeni

Punktowane podczas rekrutacji przedmioty maturalne to język polski, język obcy oraz - do wyboru - historia, WOS, geografia lub matematyka.

Perspektywy pracy po kierunku człowiek w cyberprzestrzeni

Potencjalna przyszłość absolwenta kierunku człowiek w cyberprzestrzeni to:

 • praca na stanowiskach specjalisty średniego szczebla w administracji państwowej i samorządowej
 • praca w organizacjach i podmiotach prywatnych z branży high-tech
 • własna działalność gospodarcza.

Opinie o kierunku człowiek w cyberprzestrzeni

Kierunki pokrewne do kierunku człowiek w cyberprzestrzeni

Jakie uczelnie oferują kierunek człowiek w cyberprzestrzeni

W których miastach można studiować kierunek człowiek w cyberprzestrzeni

Komentarze (1)

szczesciarz
cale te studia to jedna wielka sciema! prowadzacy podsmiechuja sie z kierunku i zycza powodzenia, przedmioty ktore powinny miec po 30/60 h zajec maja 15h, calkowicie do minimum ograniczaja material, albo wymagaja bog wie czego. zajecia z przedmiotow informatycznych prowadzone na materiale z przed 10 lat w dodatku z powszechnie udostepnionego kursu w internecie. po pierwszym roku rezygnuje. wspolczuje tylko osobom ktore koncza ten kierunek.
27.01.2020

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Szczeciński
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie