Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria cyberprzestrzeni

Inżynieria cyberprzestrzeni to kierunek rozdzielający się po drugim semestrze na dwie ścieżki specjalizacyjne.

Pierwsza z nich, cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii, stanowi profesjonalne przygotowanie z zakresu informatyki, nauk matematycznych, inżynierii bezpieczeństwa, w tym obszaru bezpieczeństwa systemów technicznych tworzących Krytyczną Infrastrukturę Państwa. Studenci uczą się tworzenia zabezpieczeń i walki z zagrożeniami cybernetycznymi w lokalnych sieciach informatycznych, w tym umiejętności administrowania systemami informatycznymi o zasięgu lokalnym.

Druga specjalizacja, inżynieria cybermediów, przekazuje wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznego funkcjonowania każdego rodzaju mediów. Innymi słowy - to interdyscyplinarne studia zapewniające ich absolwentowi wiedzę i umiejętności, które przydadzą się w pracy w zawodach dziennikarskich. Inżynieria cybermediów to także działania w zakresie public relations, reklamy, autoprezentacji i wystąpień publicznych.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria cyberprzestrzeni

To kierunek dla osób nowoczesnych, zainteresowanych najnowszymi trendami w informatyce, marketingu i dziennikarstwie.

Program kształcenia na kierunku inżynieria cyberprzestrzeni

Program ścieżki cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii zawiera takie zagadnienia jak:

 • analiza ryzyka i zarządzanie systemami teleinformatycznymi,
 • ochrona informacji niejawnych
 • ochrona danych osobowych w sieciach teleinformatycznych
 • etyka w cyberprzestrzeni
 • kryptoanaliza klasyczna i narzędzia kryptoanalizy
 • języki i techniki programowania
 • podstawowe techniki kryptologiczne i kryptografia
 • bezpieczeństwo w sieciach komputerowych i chmurze
 • monitoring zagrożeń cyberprzestrzeni
 • narzędzia do walki z atakami cybernetycznymi
 • badania naukowe i komunikacja społeczna w internecie
 • ataki na systemy informatyczne
 • prewencja ataków cybernetycznych
 • taktyka walki z atakami cybernetycznymi
 • uzyskiwanie dowodów cyberprzestępstw w internecie i podstawy informatyki śledczej.

Z kolei studenci inżynierii cybermediów będą musieli zmierzyć się z takimi zagadnieniami jak:

 • historia mediów,
 • socjologia mediów
 • psychologia mediów
 • etyka mediów
 • teoria komunikacji
 • prawne podstawy dziennikarstwa e-medialnego
 • e-media
 • obsługa techniczno-informatyczna telewizji internetowej
 • obsługa techniczno-informatyczna e-radia
 • obsługa techniczno-informatyczna portali internetowych
 • badania naukowe i komunikacja społeczna w Internecie
 • przetwarzanie tekstów
 • przetwarzanie obrazu
 • technologie nagrań
 • wstęp do metodologii badań cyberprzestrzeni.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria cyberprzestrzeni

Podczas rekrutacji niezbędne jest okazanie świadectwa maturalnego.

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria cyberprzestrzeni

Absolwenci ścieżki cyberbezpieczeństwo z elementami kryptografii i kryptologii mogą znaleźć pracę w administracji (w strukturach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa lub przy projektowaniu systemów bezpieczeństwa) oraz w przedsiębiorstwach (w komórkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo cyberprzestrzeni).

Absolwent inżynierii cybermediów może być zatrudniony dziennikarz prasowy, radiowy, telewizyjny lub internetowy, w charakterze redaktora lub menadżera mediów, w instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach, w agencjach reklamowych i domach mediowych, w instytucjach kultury, w działach promocji i marketingu, w organizacjach non-profit.

Opinie o kierunku inżynieria cyberprzestrzeni

„Intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego niesie ze sobą szereg nowych wyzwań - zarówno dla jednostek, jak i instytucji publicznych. Rodzi to konieczność przygotowania nowej klasy specjalistów wyposażonych zarówno w kompetencje z obszaru nauk społecznych, jak i nauk ścisłych oraz technicznych. Interdyscyplinarny charakter kierunku inżynieria cyberprzestrzeni, polegający na integrowaniu dorobku nauk społecznych oraz informatycznych, wydaje się tworzyć dobrą perspektywę dla studentów, ale jest także szansą dla Słupska, które zyska wykwalifikowanych fachowców z zakresu bezpieczeństwa w sieci” - Piotr Müller, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: https://www.apsl.edu.pl/aktualnosci-serwisu/INNOWACYJNY-KIERUNEK-W-AP-Inzyniera-cyberprzestrzeni

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria cyberprzestrzeni

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria cyberprzestrzeni

W których miastach można studiować kierunek inżynieria cyberprzestrzeni

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu