Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji i danych to temat coraz bardziej istotny, nie tylko w sprawach wagi państwowej, lecz także w codziennej pracy biurowej. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo jest pozyskanie i utrwalenie wiedzy z zakresu tworzenia procesów i systemów bezpiecznego przetwarzania, gromadzenia i przechowywania informacji przez instytucje i organizacje, doskonalenia cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania prowadzonej walce informacyjnej.

Kierunek oferuje specjalności:

  • zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym
  • zarządzanie cyberbezpieczeństwem.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

To studia adresowane do osób, które chciałyby w przyszłości pracować na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz przeciwdziałania zagrożeniom informacyjnym i zagrożeniom w sieci mogącym naruszać bezpieczeństwo państwa.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

W ramach specjalności zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym prowadzone są przedmioty poruszające zagadnienia związane z systemem świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną, zagrożeniami dla e-usług oraz oceną ryzyka ich wystąpienia, zapewnieniem ciągłości działania systemów informacyjnych, zasadami planowania, organizowania i prowadzenia audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego w podmiotach administracji publicznej oraz w sektorze prywatnym.

Specjalność zarządzanie cyberbezpieczeństwem pozwala na zdobycie wiedzy w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz możliwości przeciwdziałania im. Treści programowe dotyczą zagadnień związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i zarządzaniem siecią, projektowaniem i tworzeniem systemów teleinformatycznych spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa, analizą ryzyka w bezpieczeństwie teleinformatycznym, a także bezpieczeństwem baz danych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danego podmiotu.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Przedmioty punktowane podczas rekrutacji to geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka oraz informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Absolwenci tego kierunku są gotowi do pracy w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa oraz dziedzin pokrewnych, zarówno w organizacjach sektora publicznego (w tym w rządowej i samorządowej administracji publicznej), jak i prywatnego.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo informacyjne i cyberbezpieczeństwo

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim