Jakiego kierunku studiów szukasz?

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa to kierunek, którego absolwenci uzyskają wiedzę i umiejętności w obszarze zarządzania zjawiskami i procesami społecznymi, mającymi wpływ na bezpieczne funkcjonowanie współczesnych państw i narodów. Program studiów opiera się na nowoczesnym i dynamicznym rozumieniu bezpieczeństwa państwa, generującym wiele różnorodnych wyzwań politycznych, gospodarczych i społecznych.

Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa jest zaznajomienie studentów z całym spektrum nowych wymiarów i płaszczyzn bezpieczeństwa oraz ich przygotowanie do identyfikacji praktycznych zagrożeń bezpieczeństwa współczesnego państwa. Zdobyciu tej umiejętności służyć będzie wiedza o występujących obecnie zagrożeniach w postaci wewnątrzkrajowych i międzynarodowych konfliktów interesów i wartości.
Drugim celem kształcenia jest zaznajomienie studentów z mechanizmami monitorowania zagrożeń. Trzecim celem jest zdobycie umiejętności przygotowywania strategii przeciwdziałania zagrożeniom i ich skutkom. Ukończenie studiów daje możliwość pracy w instytucjach realizujących zadania związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym i narodowym: administracji publicznej, służbach mundurowych, organizacjach pozarządowych i podmiotach prywatnych.
Absolwent kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Państwa uzyska umiejętności i kompetencje ułatwiające mu myślenie i planowanie strategiczne, efektywną komunikację interpersonalną i grupową, pracę w zespole, sprawne podejmowanie decyzji.
Dla kogo studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Jakie uczelnie oferują kierunek zarządzanie bezpieczeństwem państwa
W których miastach można studiować kierunek zarządzanie bezpieczeństwem państwa
Komentarze (1)
arak
doświadczenie na tym kierunku posiada wyzsza szskoła bezpieczenstwa, właśnie dlatego, nie wydziwiałem i zapisałem się na zarządzanie w wyższej szkole bezpieczeństwa
23.09.2018
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie