Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo transgraniczne

Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne obejmuje wiedzę z zakresu politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa.

Studenci poznają prawne podstawy funkcjonowania instytucji zajmujących się bezpieczeństwem przygranicznym.

Poruszane są problemy nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego.

Unikatowy program studiów zapewnia dodatkowo specjalistyczne szkolenia strzeleckie, z zakresu pomocy medycznej, musztry, samoobrony i technik interwencji a także sprawnościowe – przygotowujące m.in. do egzaminów wstępnych do Policji.

Oferowane specjalności:

 • ochrona granic RP
 • ochrona porządku publicznego.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

To studia dla osób, które wiążą swoją przyszłość z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, służbami mundurowymi. Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialności, skrupulatności, zaradności, umiejętności pracy zespołowej i łatwości komunikowania się.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • teorie bezpieczeństwa
 • geografia polityczna
 • nauka o państwie i prawie
 • wprowadzenie do bezpieczeństwa transgranicznego
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
 • bezpieczeństwo granic RP i polityka migracyjna
 • instytucje bezpieczeństwa transgranicznego
 • etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • zagrożenia bezpieczeństwa w regionie transgranicznym
 • kryminalistyka i kryminologia
 • ochrona granicy państwowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • instytucjach ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym
 • Straży Granicznej
 • Krajowej Administracji Skarbowej
 • Policji
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Miejskiej.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

W trakcie studiów nacisk położony jest na praktyczne umiejętności sprawnościowe absolwentów. Studenci uczestniczą m.in w zajęciach na strzelnicy, zajęciach studyjnych, terenowych. Do ich dyspozycji jest specjalistyczny sprzęt pozwalający uczestniczyć w symulacjach rzeczywistych sytuacji związanych z ochroną bezpieczeństwa granic.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo transgraniczne

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo transgraniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Politechnika Śląska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Politechnika Częstochowska
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Zamojska
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Akademia Tarnowska
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Akademia Ateneum w Gdańsku