Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo transgraniczne

Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne obejmuje wiedzę z zakresu politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa.

Studenci poznają prawne podstawy funkcjonowania instytucji zajmujących się bezpieczeństwem przygranicznym.

Poruszane są problemy nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego.

Unikatowy program studiów zapewnia dodatkowo specjalistyczne szkolenia strzeleckie, z zakresu pomocy medycznej, musztry, samoobrony i technik interwencji a także sprawnościowe – przygotowujące m.in. do egzaminów wstępnych do Policji.

Oferowane specjalności:

 • ochrona granic RP
 • ochrona porządku publicznego.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

To studia dla osób, które wiążą swoją przyszłość z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, służbami mundurowymi. Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialności, skrupulatności, zaradności, umiejętności pracy zespołowej i łatwości komunikowania się.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • teorie bezpieczeństwa
 • geografia polityczna
 • nauka o państwie i prawie
 • wprowadzenie do bezpieczeństwa transgranicznego
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
 • bezpieczeństwo granic RP i polityka migracyjna
 • instytucje bezpieczeństwa transgranicznego
 • etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • zagrożenia bezpieczeństwa w regionie transgranicznym
 • kryminalistyka i kryminologia
 • ochrona granicy państwowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • instytucjach ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym
 • Straży Granicznej
 • Krajowej Administracji Skarbowej
 • Policji
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Miejskiej.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

W trakcie studiów nacisk położony jest na praktyczne umiejętności sprawnościowe absolwentów. Studenci uczestniczą m.in w zajęciach na strzelnicy, zajęciach studyjnych, terenowych. Do ich dyspozycji jest specjalistyczny sprzęt pozwalający uczestniczyć w symulacjach rzeczywistych sytuacji związanych z ochroną bezpieczeństwa granic.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo transgraniczne

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo transgraniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Częstochowska
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Politechnika Łódzka
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Ateneum - Akademia Nauk Stosowanych w Gdańsku
 • Coventry University Wrocław
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Uczelnia Nauk Społecznych Filia Nowy Targ
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Uniwersytet Gdański
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Zamojska
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdyni
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie