Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo transgraniczne

Kierunek Bezpieczeństwo transgraniczne obejmuje wiedzę z zakresu politycznych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań bezpieczeństwa.

Studenci poznają prawne podstawy funkcjonowania instytucji zajmujących się bezpieczeństwem przygranicznym.

Poruszane są problemy nielegalnej migracji, przemytu towarów, handlu ludźmi czy terroryzmu międzynarodowego.

Unikatowy program studiów zapewnia dodatkowo specjalistyczne szkolenia strzeleckie, z zakresu pomocy medycznej, musztry, samoobrony i technik interwencji a także sprawnościowe – przygotowujące m.in. do egzaminów wstępnych do Policji.

Oferowane specjalności:

 • ochrona granic RP
 • ochrona porządku publicznego.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

To studia dla osób, które wiążą swoją przyszłość z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, służbami mundurowymi. Od kandydatów oczekuje się odpowiedzialności, skrupulatności, zaradności, umiejętności pracy zespołowej i łatwości komunikowania się.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Wybrane przedmioty w programie studiów:

 • teorie bezpieczeństwa
 • geografia polityczna
 • nauka o państwie i prawie
 • wprowadzenie do bezpieczeństwa transgranicznego
 • administracja publiczna
 • bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
 • polityka bezpieczeństwa wybranych państw europejskich
 • bezpieczeństwo granic RP i polityka migracyjna
 • instytucje bezpieczeństwa transgranicznego
 • etyka zawodowa w służbach mundurowych
 • służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
 • zagrożenia bezpieczeństwa w regionie transgranicznym
 • kryminalistyka i kryminologia
 • ochrona granicy państwowej.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Rekrutacja odbywa się na podstawie średniej ocen uzyskanych na egzaminie maturalnym.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Absolwenci mogą pracować przykładowo w:

 • instytucjach ochrony granic RP oraz porządku publicznego w regionie przygranicznym
 • Straży Granicznej
 • Krajowej Administracji Skarbowej
 • Policji
 • Straży Ochrony Kolei
 • Straży Miejskiej.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

W trakcie studiów nacisk położony jest na praktyczne umiejętności sprawnościowe absolwentów. Studenci uczestniczą m.in w zajęciach na strzelnicy, zajęciach studyjnych, terenowych. Do ich dyspozycji jest specjalistyczny sprzęt pozwalający uczestniczyć w symulacjach rzeczywistych sytuacji związanych z ochroną bezpieczeństwa granic.


Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo transgraniczne

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo transgraniczne

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo transgraniczne

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego