Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Studia na kierunku Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja mają wykształcić specjalistów z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dyplomatycznych, negocjacyjnych i analitycznych. Kierunek pozwoli na zdobycie wiedzy i zdolności w działaniach wymagających samodzielnego, kompetentnego i kreatywnego rozwiązywania problemów, zarządzania sytuacją kryzysową, analizowania źródła problemu, prognozowania rozwiązań i podejmowania samodzielnych decyzji.

Kształcenie obejmuje zagadnienia z obszaru funkcjonowania organizacji międzynarodowych, organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w regionie, geopolityki, konfliktów zbrojnych, zagrożeń terytorialnych, strategii bezpieczeństwa państwa.

Jakie specjalności oferuje kierunek Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja?

1) Specjalność bezpieczeństwo obszaru azjatyckiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw Azji centralnej, południowej i wschodniej. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących azjatycki, a w szczególności chiński, indyjski i japoński potencjał naukowo-analityczny, główne i znaczące ośrodki analityczne Azji, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru (zarówno europejskie, amerykańskie jak i azjatyckie), strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego Chin, Indii i Japonii.

2) Specjalność bezpieczeństwo obszaru europejskiego prezentuje wiedzę z zakresu systemów politycznych państw europejskich. Specjalizacja kształtuje kwalifikacje z wąskich pól tematycznych prezentujących europejski (niemiecki, francuski, brytyjski) potencjał naukowo-analityczny, główne i znaczące ośrodki analityczne Europy, koncepcje geopolityczne dotyczące tego obszaru, strategie bezpieczeństwa poszczególnych państw, struktury siłowe i rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz technologicznego.

3) Specjalność dyplomacja i komunikacja polityczna przybliża wiedzę z zakresu zagadnień i problematyki dyplomatycznej. Specjalizacja ta ukierunkowana jest na kształcenie specjalistycznej i praktycznej wiedzy z zakresu zagadnień konsularnych, m. in. historii dyplomacji, kulturowych aspektów dyplomacji, organizacji międzynarodowych, warsztatu i protokołu dyplomatycznego, prawa konsularnego czy negocjacji międzynarodowych.

4) Specjalność analityka i prognostyka kształtuje praktyczny i naukowy wymiar zagadnień z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Nacisk w tej specjalności kładziony jest na umiejętności samodzielnego analizowania procesów i wydarzeń o znaczeniu politycznym, dyplomatycznym, ekonomicznym czy społecznym. Specjalność analityka i prognostyka kładzie szczególny nacisk na takie zagadnienia jak metodologia analizy, prognozowanie w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego, narzędzia badawcze w procesach społecznych i politycznych, studia nad przyszłością, analiza ryzyka, analiza danych, analiza systemowa, analiza biznesowa, analiza jakości i certyfikacji.
Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Studia kierunkowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy związanej z obszarem bezpieczeństwa międzynarodowego.

Kandydaci powinni wyróżniać się odpowiedzialnością, wysoką kulturą osobistą, zaradnością.

Mile widziane są osoby o ukształtowanej postawie patriotycznej, charakteryzujące się wysokim poziomem znajomości historii polski i poszanowaniem tradycji narodowych.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Po ukończeniu kursu podstawowego, przekazującego wiedzę z zakresu m. in. socjologii, historii, filozofii, w trakcie drugiego i trzeciego semestru studiów rozpoczyna się kształcenie specjalistyczne ukierunkowane na przekazanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i dyplomacji.

Semestr czwarty i piąty poświęcone są na kształcenie specjalnościowe i fakultatywne. W tych semestrach student decyduje o specjalizacji i o przedmiotach. Dzięki odpowiednio przygotowanemu programowi studiów katalog przedmiotów fakultatywnych będzie poruszał najbardziej aktualne zagadnienia naukowe i polityczne.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Podstawą przyjęcia na studia są wyniki maturalne z:

 • języka polskiego

dwóch przedmiotów wybranych spośród:

 • geografia
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka
 • informatyka.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Studia mają uczynić absolwentów specjalistami w zakresie analizowania zagrożeń, identyfikacji i prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego, państwa, regionu w aspekcie militarnym, politycznym, ekonomicznym, technologicznym, energetycznym, demograficznym i kulturowym.

Absolwenci mogą być zatrudniani jako:

 • specjaliści z zakresu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego,
 • specjaliści analitycy, analitycy procesów,
 • analitycy danych,
 • specjaliści do spraw kontaktów międzynarodowych,
 • specjaliści zarządzania procesami,
 • pracownicy administracji państwowej,
 • członkowie organizacji i instytucji międzynarodowych.

Z uwagi na warsztat analityczny absolwenci będą cenieni na rynku pracy zajmującym się obsługą i przetwarzaniem danych.

Z uwagi na profil polityczny i wywiadowczy kierunku studiów nieobce będą umiejętności warsztatowe pracowników służb specjalnych, dzięki czemu możliwa jest kariera w wywiadzie, kontrwywiadzie jak i w służbach mundurowych.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

 • Uniwersytet Gdański
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie