Jakiego kierunku studiów szukasz?

Bezpieczeństwo morskie

Studia na Bezpieczeństwie morskim koncentrują się na ochronie działalności ludzkiej na morzu, przeciwdziałaniu zagrożeniom życia i mienia mających swe źródło w czynnikach środowiskowych i eksploatacyjnych.

Oferowana jest specjalność terroryzm morski.

Studenci uczą się diagnozowania i analizowania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa morskiego państwa. Poznają istotę i uwarunkowania bezpieczeństwa oraz zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa.

Uzyskują kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa morskiego państwa, rozwoju gospodarki morskiej, transportu morskiego, współpracy międzynarodowej oraz ochrony obszarów morskich.

Dla kogo studia na kierunku bezpieczeństwo morskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo morskie są doskonałą propozycją dla tych kandydatów, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w sektorze gospodarki morskiej, zainteresowanych bezpieczeństwem transportu morskiego, turystyką morską, bezpieczeństwem eksploatacji zasobów morskich.

Bezpieczeństwo morskie to również atrakcyjna propozycja dla planujących swoją przyszłość zawodową w służbach i instytucjach publicznych, odpowiadających za bezpieczeństwo morskie państwa.

Program kształcenia na kierunku bezpieczeństwo morskie

Wśród przedmiotów kształcenia znajdą się m.in.:

 • Bezpieczeństwo morskie w Unii Europejskiej;
 • Geografia morza i wybrzeża;
 • Prawne podstawy bezpieczeństwa morskiego;
 • Bezpieczeństwo obszarów morskich;
 • Logistyka morska w sytuacjach kryzysowych;
 • Ochrona morskiej infrastruktury krytycznej;
 • Współczesny terroryzm morski.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku bezpieczeństwo morskie

Rekrutacja odbywa się w oparciu o dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów.

Perspektywy pracy po kierunku bezpieczeństwo morskie

Absolwenci przygotowani są do do pracy w sektorze gospodarki morskiej, jednostkach zajmujących się współpracą międzynarodową i szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa i obywateli.

Opinie o kierunku bezpieczeństwo morskie

Studia pozwalają uzyskać kompetencje, które aktualnie są potrzebne do wykonywania pracy w zawodzie obejmującym problematykę bezpieczeństwa.

Kierunki pokrewne do kierunku bezpieczeństwo morskie

Jakie uczelnie oferują kierunek bezpieczeństwo morskie

W których miastach można studiować kierunek bezpieczeństwo morskie

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Katowicach i woj. śląskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Krakowie i Małopolsce
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Lublinie i woj. lubelskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Opolu i woj. opolskim
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Warszawie i na Mazowszu
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne w Łodzi i woj. łódzkim
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studia społeczne we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie - kryptologia i cyberbezpieczeństwo
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni - bezpieczeństwo wewnętrzne
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe we Wrocławiu
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Bezpieczeństwo zdrowotne w Gdańsku i Skoczowie
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
​Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - bezpieczeństwo zdrowotne
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Uniwersytet Gdański
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Lubelska Akademia WSEI
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Łódzka
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie