Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Wymogiem prawidłowego rozwoju pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ludności. Regulacje prawne nie pozwalają na istnienie procesów, które narażają na uszczerbek na zdrowiu, utratę życia, a także na negatywne skutki dla środowiska.

Studenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy nabywają wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie analiz bezpieczeństwa oraz racjonalne zarządzanie ryzykiem zawodowym i procesowym.

Uczą się projektowania skutecznych i opłacalnych rozwiązań organizacyjno - technicznych, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy są przygotowani do rozwiązywania zadań w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji - niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i szczebla zarządzania, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy

Brak szczegółowego opisu…

Program kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy

Brak szczegółowego opisu…

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy

Brak szczegółowego opisu…

Perspektywy pracy po kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy

Brak szczegółowego opisu…

Opinie o kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy

Brak szczegółowego opisu…

Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy

Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria bezpieczeństwa pracy

W których miastach można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa pracy

Komentarze (1)

super promocja
mają świetną promocję na ten kierunek, komiks rządzi na PŁ
04.06.2014

Zobacz również

 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Politechnika Gdańska
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska