Jakiego kierunku studiów szukasz?

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Wymogiem prawidłowego rozwoju pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i ludności. Regulacje prawne nie pozwalają na istnienie procesów, które narażają na uszczerbek na zdrowiu, utratę życia, a także na negatywne skutki dla środowiska.

Studenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy nabywają wiedzę i umiejętności umożliwiające sprawne wykonywanie analiz bezpieczeństwa oraz racjonalne zarządzanie ryzykiem zawodowym i procesowym.

Uczą się projektowania skutecznych i opłacalnych rozwiązań organizacyjno - technicznych, które służą do zapobiegania i minimalizacji strat materialnych związanych z wypadkami, awariami i chorobami zawodowymi.

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku studiów

Absolwenci kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy są przygotowani do rozwiązywania zadań w zakresie bezpieczeństwa we wszystkich sektorach gospodarki i administracji - niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i szczebla zarządzania, a także do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w tej dziedzinie.

Dla kogo studia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy
Brak szczegółowego opisu…
Program kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy
Brak szczegółowego opisu…
Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy
Brak szczegółowego opisu…
Perspektywy pracy po kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy
Brak szczegółowego opisu…
Opinie o kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy
Brak szczegółowego opisu…
Kierunki pokrewne do kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy
Jakie uczelnie oferują kierunek inżynieria bezpieczeństwa pracy
W których miastach można studiować kierunek inżynieria bezpieczeństwa pracy
Komentarze (1)
super promocja
mają świetną promocję na ten kierunek, komiks rządzi na PŁ
04.06.2014
Zobacz również
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • Politechnika Gdańska
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Gdański
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni