Jakiego kierunku studiów szukasz?

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska dostarczają wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz nauk związanych z ochroną środowiska. Studenci zdobywają również praktyczne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych, uwarunkowań środowiskowych inwestycji oraz instrumentów finansowych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Są przygotowywani w dziedzinie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem oraz prowadzenia audytów.

Na kierunku realizowane są specjalności:

 • zarządzanie środowiskiem,
 • analityka środowiskowa.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

To kierunek studiów dla osób legitymujących się dyplomem kierunku pokrewnego, planujących swoją ścieżkę zawodową realizować w dziedzinach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Program kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • metrologia i próbobiorstwo
 • ochrona środowiska przed czynnikami fizycznymi
 • chemia środowiska; pracownia inżynierska
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • kultura, sztuka i tradycja regionu
 • problemy antropopresji współczesnego świata
 • polityka ekologiczna państwa
 • statystyka
 • ryzyko w środowisku
 • metodologia badań naukowych
 • gospodarowanie na obszarach kryzysowych
 • finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych
 • audyty i normy środowiskowe
 • gospodarka obiegowa
 • substancje szkodliwe i odpady niebezpieczne
 • retardacja zużycia zasobów środowiska
 • planowanie przestrzenne
 • edukacja ekologiczna
 • gospodarowanie na obszarach chronionych
 • ekotoksykologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brana jest:

 • ocena końcową na dyplomie ukończenia studiów,
 • dodatkowo - średnia ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych i utylizacją oraz składowaniem odpadów,
 • przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem,
 • instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej,
 • fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska.

Opinie o kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

„Ochrona środowiska naturalnego stała się fundamentem naszej przyszłości. Dlatego jako absolwent tego kierunku będę, mam nadzieję, poszukiwanym na rynku specjalistą. Warto zaznaczyć, że studia przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska, szczególnie środowiska rolniczego.”

Kierunki pokrewne do kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska

W których miastach można studiować kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Sługi Bożego Roberta Schumana w Radomiu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • AMA Film Academy w Krakowie
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Collegium Humanum w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Częstochowska
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Collegium Humanum w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Łódzka
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Politechnika Poznańska
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • AMA Film Academy w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Collegium Humanum w Kielcach
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Collegium Humanum w Szczecinie
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Akademia Tarnowska
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Uniwersytet Kaliski
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Collegium Humanum w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Śląska
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Coventry University Wrocław
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu