Jakiego kierunku studiów szukasz?

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska dostarczają wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz nauk związanych z ochroną środowiska. Studenci zdobywają również praktyczne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych, uwarunkowań środowiskowych inwestycji oraz instrumentów finansowych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Są przygotowywani w dziedzinie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem oraz prowadzenia audytów.

Na kierunku realizowane są specjalności:

 • zarządzanie środowiskiem,
 • analityka środowiskowa.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

To kierunek studiów dla osób legitymujących się dyplomem kierunku pokrewnego, planujących swoją ścieżkę zawodową realizować w dziedzinach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Program kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • metrologia i próbobiorstwo
 • ochrona środowiska przed czynnikami fizycznymi
 • chemia środowiska; pracownia inżynierska
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • kultura, sztuka i tradycja regionu
 • problemy antropopresji współczesnego świata
 • polityka ekologiczna państwa
 • statystyka
 • ryzyko w środowisku
 • metodologia badań naukowych
 • gospodarowanie na obszarach kryzysowych
 • finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych
 • audyty i normy środowiskowe
 • gospodarka obiegowa
 • substancje szkodliwe i odpady niebezpieczne
 • retardacja zużycia zasobów środowiska
 • planowanie przestrzenne
 • edukacja ekologiczna
 • gospodarowanie na obszarach chronionych
 • ekotoksykologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brana jest:

 • ocena końcową na dyplomie ukończenia studiów,
 • dodatkowo - średnia ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych i utylizacją oraz składowaniem odpadów,
 • przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem,
 • instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej,
 • fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska.

Opinie o kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

„Ochrona środowiska naturalnego stała się fundamentem naszej przyszłości. Dlatego jako absolwent tego kierunku będę, mam nadzieję, poszukiwanym na rynku specjalistą. Warto zaznaczyć, że studia przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska, szczególnie środowiska rolniczego.”

Kierunki pokrewne do kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska

W których miastach można studiować kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Akademia Zamojska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana, Wydział w Warszawie
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Kaliski
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna im. Roberta Schumana w Radomiu
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Śląska
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Akademia Tarnowska
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Akademia Medyczna Humanum w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Akademia Pożarnicza w Warszawie
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 • Akademia Jagiellońska w Toruniu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Akademia WIT w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Uniwersytet Pomorski w Słupsku
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Warszawska Uczelnia Ekonomiczna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Kosmetyki i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Uniwersytet w Siedlcach
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Szczawnie-Zdroju
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie