Jakiego kierunku studiów szukasz?

Jakość i bezpieczeństwo środowiska

Studia na kierunku Jakość i bezpieczeństwo środowiska dostarczają wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i rolniczych oraz nauk związanych z ochroną środowiska. Studenci zdobywają również praktyczne przygotowanie w zakresie podstaw prawnych, uwarunkowań środowiskowych inwestycji oraz instrumentów finansowych wykorzystywanych w ochronie środowiska. Są przygotowywani w dziedzinie wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania środowiskiem oraz prowadzenia audytów.

Na kierunku realizowane są specjalności:

 • zarządzanie środowiskiem,
 • analityka środowiskowa.

Są to studia II stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Dla kogo studia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

To kierunek studiów dla osób legitymujących się dyplomem kierunku pokrewnego, planujących swoją ścieżkę zawodową realizować w dziedzinach związanych z ekologią i ochroną środowiska.

Program kształcenia na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

W programie studiów znajdziemy takie przedmioty jak:

 • metrologia i próbobiorstwo
 • ochrona środowiska przed czynnikami fizycznymi
 • chemia środowiska; pracownia inżynierska
 • zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • kultura, sztuka i tradycja regionu
 • problemy antropopresji współczesnego świata
 • polityka ekologiczna państwa
 • statystyka
 • ryzyko w środowisku
 • metodologia badań naukowych
 • gospodarowanie na obszarach kryzysowych
 • finansowe instrumenty realizacji zadań prośrodowiskowych
 • audyty i normy środowiskowe
 • gospodarka obiegowa
 • substancje szkodliwe i odpady niebezpieczne
 • retardacja zużycia zasobów środowiska
 • planowanie przestrzenne
 • edukacja ekologiczna
 • gospodarowanie na obszarach chronionych
 • ekotoksykologia.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę brana jest:

 • ocena końcową na dyplomie ukończenia studiów,
 • dodatkowo - średnia ocen ze studiów.

Perspektywy pracy po kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych i komunalnych,
 • firmach zajmujących się rekultywacją terenów zdegradowanych i utylizacją oraz składowaniem odpadów,
 • przedsiębiorstwach i zakładach wykonawczych, instytucjach nadzorujących i eksploatujących obiekty i urządzenia z zakresu inżynierii i ochrony środowiska,
 • firmach konsultingowych zajmujących się doradztwem z zakresu kształtowania, ochrony i zarządzania środowiskiem,
 • instytucjach i urzędach administracji rządowej lub samorządowej,
 • fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z ochroną środowiska.

Opinie o kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

„Ochrona środowiska naturalnego stała się fundamentem naszej przyszłości. Dlatego jako absolwent tego kierunku będę, mam nadzieję, poszukiwanym na rynku specjalistą. Warto zaznaczyć, że studia przygotowują również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z ochroną i kształtowaniem środowiska, szczególnie środowiska rolniczego.”

Kierunki pokrewne do kierunku jakość i bezpieczeństwo środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska

W których miastach można studiować kierunek jakość i bezpieczeństwo środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze we Wrocławiu i woj. dolnośląskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Katowicach i na Śląsku
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Krakowie i Małopolsce
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Łodzi i woj. łódzkim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Lublinie i woj. lubelskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Opolu i woj. opolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Poznaniu i woj. wielkopolskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Warszawie i woj. mazowieckim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia rolnicze i przyrodnicze w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Uniwersytet Szczeciński
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni