Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska to interdyscyplinarny kierunek, dzięki któremu studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych oraz technicznych, ale również zapoznają się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań technologicznych. Na zajęciach realizowanych na politechnikach szeroko omawiane są zagadnienia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk o środowisku, ale także wyjaśniane są aspekty prawne dotyczące ochrony środowiska.

Dzięki studiom na tym kierunku słuchacze poznają problemy i wyzwania, jakie stawia rozwój nauki oraz zmiany dokonujące się w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka. Będą rozumieli i analizowali procesy zachodzące w przyrodzie, zdobędą umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz zapoznają się z podstawowymi procesami technologicznymi - w szczególności przyjaznymi środowisku.

W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne I-go (7 semestrów) i II-go (3 semestry) stopnia.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku technologie ochrony środowiska, które zazwyczaj wybierane są po V semestrze studiów lub oferowane na studiach drugiego stopnia:

 • zarządzanie ochroną środowiska
 • ekotechnologia
 • gospodarka zasobooszczędna i niskoemisyjna
 • monitoring.

Dla kogo studia na kierunku technologie ochrony środowiska

Jeśli jesteś osobą, która troszczy się o środowisko naturalne i nie jest ci obojętna przyszłość naszej planety, to studiowanie na kierunku technologii ochrony środowiska są idealne dla ciebie.

Kandydat powinien mieć zamiłowanie do przedmiotów biologicznych i przyrodniczych, ale także zmysł techniczny, umysł analityczny i chęć pracy w laboratorium.

Program kształcenia na kierunku technologie ochrony środowiska

Oprócz przedmiotów stricte politechnicznych i chemicznych, w trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • Wstęp do ekologii
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Geochemia
 • Bioekonomia
 • Biotechnologiczne techniki odnowy środowiska
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Mikrobiologia
 • Recykling tworzyw polimerowych
 • Podstawy gospodarki wodno-ściekowej
 • Monitoring środowiska
 • Paliwa alternatywne z odpadów
 • Wybrane technologie w konwersji biomasy
 • Systemy ochrony powietrza
 • Technologie uciążliwe, odpady przemysłowe i recykling
 • Toksykologia
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Szczególny nacisk w kształceniu na kierunku Technologie ochrony środowiska położony jest na zajęcia praktyczne. Odbywają się w formie laboratoriów, projektów, ćwiczeń i seminariów. Często organizowane są wycieczki do firm i zakładów zajmujących się tematyką ochrony środowiska oraz zajęcia terenowe w jednostkach gospodarczych.

Zazwyczaj, począwszy od trzeciego roku, studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie ochrony środowiska

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym
 • biologia/chemia/fizyka/informatyka/geografia na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku technologie ochrony środowiska

Absolwent kierunku technologie ochrony środowiska I-go stopnia otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Studia przygotowują do pracy w zakładach przemysłowych, drobnej wytwórczości, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach oraz jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska.

Absolwent może zajmować się projektowaniem sieci monitoringu środowiska i systemów przemysłowych zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów tj. woda, energia. Może również identyfikować źródła zanieczyszczeń i oceniać ich wpływ na środowisko i kształtować politykę gospodarki cyrkulacyjnej.

Opinie o kierunku technologie ochrony środowiska

Przekonajcie się, że warto studiować technologie ochrony środowiska → https://simplyanna.pl/czy-warto-studiowac-ochrone-srodowiska/

Kierunki pokrewne do kierunku technologie ochrony środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie ochrony środowiska

W których miastach można studiować kierunek technologie ochrony środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej Filia w Stalowej Woli
 • Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 • Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT
 • Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 • Collegium Humanum w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Kościerzynie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet WSB Merito Łódź
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
 • Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Opolskiego
 • Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
 • Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet WSB Merito Gdynia
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
 • Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Politechnika Lubelska
 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
 • Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Bytomiu
 • Uniwersytet WSB Merito Chorzów
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Częstochowska
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Gdańsku
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Filia w Gdańsku
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
 • Akademia Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Lubelska Akademia WSEI
 • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
 • Akademia Mazowiecka w Płocku
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Wydział Fizyki, Uniwersytet w Białymstoku
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu
 • Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Opolska
 • VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Politechnika Poznańska
 • Collegium Humanum w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito Opole
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
 • Uniwersytet Morski w Gdyni
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Coventry University Wrocław
 • Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie
 • Collegium Humanum we Wrocławiu
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie
 • Uniwersytet WSB Merito w Toruniu
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
 • Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
 • Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile
 • Uniwersytet SWPS Katowice
 • Akademia Zamojska
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Ateneum w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uczelnia WSB Merito w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu
 • Gdańska Szkoła Wyższa
 • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
 • Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
 • Collegium Humanum w Rzeszowie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu
 • Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
 • Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu, Filia w Rybniku
 • Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Uniwersytet WSB Merito Szczecin
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Powiślańska Szkoła Wyższa
 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Krakowska
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz
 • Powiślańska Szkoła Wyższa Filia w Toruniu
 • Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania
 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie
 • Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu
 • Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
 • Collegium Da Vinci w Poznaniu
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
 • Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie - grupa Vistula
 • Akademia Nauk Stosowanych im. H. Cegielskiego w Gnieźnie, Uczelnia Państwowa
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • Sopocka Akademia Nauk Stosowanych, Wydział Międzyuczelniany w Gdańsku