Jakiego kierunku studiów szukasz?

Technologie ochrony środowiska

Technologie ochrony środowiska to interdyscyplinarny kierunek, dzięki któremu studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu nauk chemicznych, przyrodniczych oraz technicznych, ale również zapoznają się z praktycznym zastosowaniem rozwiązań technologicznych. Na zajęciach realizowanych na politechnikach szeroko omawiane są zagadnienia z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, nauk o środowisku, ale także wyjaśniane są aspekty prawne dotyczące ochrony środowiska.

Dzięki studiom na tym kierunku słuchacze poznają problemy i wyzwania, jakie stawia rozwój nauki oraz zmiany dokonujące się w przyrodzie pod wpływem działalności człowieka. Będą rozumieli i analizowali procesy zachodzące w przyrodzie, zdobędą umiejętność prowadzenia prac laboratoryjnych oraz zapoznają się z podstawowymi procesami technologicznymi - w szczególności przyjaznymi środowisku.

W ramach tego kierunku prowadzone są studia stacjonarne I-go (7 semestrów) i II-go (3 semestry) stopnia.

Przykładowe specjalności oferowane na kierunku technologie ochrony środowiska, które zazwyczaj wybierane są po V semestrze studiów lub oferowane na studiach drugiego stopnia:

 • zarządzanie ochroną środowiska
 • ekotechnologia
 • gospodarka zasobooszczędna i niskoemisyjna
 • monitoring.

Dla kogo studia na kierunku technologie ochrony środowiska

Jeśli jesteś osobą, która troszczy się o środowisko naturalne i nie jest ci obojętna przyszłość naszej planety, to studiowanie na kierunku technologii ochrony środowiska są idealne dla ciebie.

Kandydat powinien mieć zamiłowanie do przedmiotów biologicznych i przyrodniczych, ale także zmysł techniczny, umysł analityczny i chęć pracy w laboratorium.

Program kształcenia na kierunku technologie ochrony środowiska

Oprócz przedmiotów stricte politechnicznych i chemicznych, w trakcie nauki studenci zmagają się m.in. z takimi przedmiotami:

 • Wstęp do ekologii
 • Podstawy inżynierii produktu i zarządzania jakością
 • Geochemia
 • Bioekonomia
 • Biotechnologiczne techniki odnowy środowiska
 • Prawne aspekty ochrony środowiska
 • Zagrożenia cywilizacyjne i zrównoważony rozwój
 • Mikrobiologia
 • Recykling tworzyw polimerowych
 • Podstawy gospodarki wodno-ściekowej
 • Monitoring środowiska
 • Paliwa alternatywne z odpadów
 • Wybrane technologie w konwersji biomasy
 • Systemy ochrony powietrza
 • Technologie uciążliwe, odpady przemysłowe i recykling
 • Toksykologia
 • Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym

Szczególny nacisk w kształceniu na kierunku Technologie ochrony środowiska położony jest na zajęcia praktyczne. Odbywają się w formie laboratoriów, projektów, ćwiczeń i seminariów. Często organizowane są wycieczki do firm i zakładów zajmujących się tematyką ochrony środowiska oraz zajęcia terenowe w jednostkach gospodarczych.

Zazwyczaj, począwszy od trzeciego roku, studenci odbywają praktyki zawodowe.

Przedmioty maturalne i zasady rekrutacji na kierunku technologie ochrony środowiska

Podczas rekrutacji pod uwagę brane są takie przedmioty jak:

 • język polski na poziomie podstawowym
 • język obcy nowożytny na poziomie podstawowym
 • matematyka na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym
 • biologia/chemia/fizyka/informatyka/geografia na poziomie podstawowym i/lub rozszerzonym

Zawsze należy sprawdzić szczegółowe wymogi kwalifikacyjne w serwisach rekrutacyjnych uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku technologie ochrony środowiska

Absolwent kierunku technologie ochrony środowiska I-go stopnia otrzyma tytuł zawodowy inżyniera. Studia przygotowują do pracy w zakładach przemysłowych, drobnej wytwórczości, laboratoriach badawczych i kontrolnych, instytucjach oraz jednostkach administracji państwowej i regionalnej zajmujących się ochroną środowiska.

Absolwent może zajmować się projektowaniem sieci monitoringu środowiska i systemów przemysłowych zapewniających efektywne wykorzystanie zasobów tj. woda, energia. Może również identyfikować źródła zanieczyszczeń i oceniać ich wpływ na środowisko i kształtować politykę gospodarki cyrkulacyjnej.

Opinie o kierunku technologie ochrony środowiska

Przekonajcie się, że warto studiować technologie ochrony środowiska → https://simplyanna.pl/czy-warto-studiowac-ochrone-srodowiska/

Kierunki pokrewne do kierunku technologie ochrony środowiska

Jakie uczelnie oferują kierunek technologie ochrony środowiska

W których miastach można studiować kierunek technologie ochrony środowiska

Komentarze (0)

brak komentarzy…

Zobacz również

Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie w Białymstoku i woj. podlaskim
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie we Wrocławiu na Dolnym Śląsku
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Gdańsku i woj. pomorskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Katowicach i woj. śląskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Kielcach i woj. świętokrzyskim
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Krakowie i Małopolsce
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Łodzi i woj. łódzkim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Lublinie i woj. lubelskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Olsztynie i woj. warmińsko-mazurskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Opolu i woj. opolskim
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Poznaniu i Wielkopolsce
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Rzeszowie i woj. podkarpackim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Szczecinie i woj. zachodniopomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Toruniu, Bydgoszczy i woj. kujawsko-pomorskim
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Warszawie i na Mazowszu
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Studia inżynierskie w Zielonej Górze i woj. lubuskim
Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
Collegium Polonicum w Słubicach, UAM w Poznaniu
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, Filia w Tarnowie
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Uniwersytet Wirtualnej Edukacji
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu